فلسفه تیمم چیست؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
فلسفه تیمم چیست؟

تيمم دو فايده و فلسفه مهم دارد:
1. فايده بهداشتى‏
خاك به جهت داشتن باكترى‏هاى فراوان، مى‏تواند آلودگى‏ها را از بين ببرد. اين باكترى‏ها معمولاً در سطح زمين - كه از هوا و نور آفتاب بهتر مى‏توانند استفاده كنند فراوان هستند و از اين نظر مى‏تواند تا حدودى جانشين آب شود. با اين تفاوت كه آب حلاّل است؛ يعنى، ميكروب‏ها را حل كرده و با خود مى‏برد؛ ولى خاك ميكروب‏كش است و خاكى اين اثر بخشى را دارد كه كاملا پاك باشد. از اين رو قرآن از آن به «صعيداً طيباً» (زمين پاك) تعبير كرده است.
2. فايده اخلاقى‏
تيمم يكى از عبادات است؛ زيرا انسان پيشانى خود را - كه شريف‏ترين عضو بدن او است با دستى كه بر خاك زده، لمس مى‏كند تا فروتنى و تواضع خود را در پيشگاه او آشكار سازد و به دنبال اين كار، متوجه نماز و يا ساير عباداتى مى‏شود كه در آن وضو و غسل شرط است. به اين ترتيب تيمم در پرورش روح تواضع و عبوديت و شكر گزارى در بندگان اثر مى‏گذارد.تفسير نمونه، ج 3، ص 443.

برچسب: