فطریه سید و غیر سید

تب‌های اولیه

16 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فطریه سید و غیر سید

با عرض سلام و خسته نباشید
من سیدهستم ولی همسرم سید نیست ...فطریه خودمون رو به سید دادم
میخواستم بدونم مشکلی نداره ؟

با نام اللهکارشناس بحث: استاد اسراء

مهتاب السادات;426714 نوشت:
با عرض سلام و خسته نباشید
من سیدهستم ولی همسرم سید نیست ...فطریه خودمون رو به سید دادم
میخواستم بدونم مشکلی نداره ؟

سلام و عرض ادب
فطریه امر واجبی است که بعهده ی مرد گذاشته شده ، و بطور کلی شخص غیر سید نباید فطریه اش را به شخص سید بدهد اگر چه همسر مرد فطریه دهنده سید باشد (زیرا در واقع فطریه بر مرد واجب است و فطریه دهنده مرد خانواده است که سید نیست ) بنا بر این در فرض سوال پرداخت فطریه ی شخصی که سید نیست به سید حرام است و گرفتن ان هم بر سید حرام است .

حالا که چند وقت از ماه رمضون گذشته و این خانوم فطریه رو داده به شخصی که سید هست
الان تکلیف چیه ؟
فطریه رو پس بگیرن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مهر...;426828 نوشت:
حالا که چند وقت از ماه رمضون گذشته و این خانوم فطریه رو داده به شخصی که سید هست
الان تکلیف چیه ؟
فطریه رو پس بگیرن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

باسلام خدمت کارشناس محترم.

میتونم هزینه فطریه را مجددکنارگذاشته و به شخص عام داده؟ اگر میتوانم تکلیف پولی که نیت فطریه اولیه هست چیه؟

مهتاب السادات;426845 نوشت:
حالا که چند وقت از ماه رمضون گذشته و این خانوم فطریه رو داده به شخصی که سید هست
الان تکلیف چیه ؟
فطریه رو پس بگیرن؟

در فرض سوال پرداخت کننده ی زکات فطره مردی است که همسرش سیده است و خودش سید نیست و گیرنده شخص سید است :
اگر هیچیک (پرداخت کننده و دریافت کننده)از حرمت این کار مطلع نبوده اند با این که این کار حرام است گناه نکرده اندچون نمیدانسته اند.
چون بغیر وجه شرعی زکات فطره پرداخت شده : باید دوباره زکات فطره را بپردازد .
اما ایامیتواند از سیدی که زکات فطره را دریافت کرده بود زکات فطره را پس بگیرد؟:
اگر عین مال (زکات فطره )هست:باید ان را برگرداند .
اگر ان را مصرف کرده : در صورتی که نمیدانسته این زکات فطره ی غیر سید است پس دادن ان واجب نیست ولی اگر سید میدانسته این زکات فطره ی غیر سید است و نباید مصرف کند و گرفته و مصرف کرده باید مثل یا قیمت ان را برگرداند.

سوال از دفتر مقام معظم رهبری

اسراء;426939 نوشت:

در فرض سوال پرداخت کننده ی زکات فطره مردی است که همسرش سیده است و خودش سید نیست و گیرنده شخص سید است :
اگر هیچیک (پرداخت کننده و دریافت کننده)از حرمت این کار مطلع نبوده اند با این که این کار حرام است گناه نکرده اندچون نمیدانسته اند.
چون بغیر وجه شرعی زکات فطره پرداخت شده : باید دوباره زکات فطره را بپردازد .
اما ایامیتواند از سیدی که زکات فطره را دریافت کرده بود زکات فطره را پس بگیرد؟:
اگر عین مال (زکات فطره )هست:باید ان را برگرداند .
اگر ان را مصرف کرده : در صورتی که نمیدانسته این زکات فطره ی غیر سید است پس دادن ان واجب نیست ولی اگر سید میدانسته این زکات فطره ی غیر سید است و نباید مصرف کند و گرفته و مصرف کرده باید مثل یا قیمت ان را برگرداند.

سوال از دفتر مقام معظم رهبری


باعرض سلام و تسلیت ماه محرم ماه خون و شهادت

اگر دسترسی به فردی که یه آن فطریه داده شده نداشته باشیم چی؟حکم چیست؟آخه من فطریه را به فردی در آبادان دادم.

مهتاب السادات;434199 نوشت:

باعرض سلام و تسلیت ماه محرم ماه خون و شهادت

اگر دسترسی به فردی که یه آن فطریه داده شده نداشته باشیم چی؟حکم چیست؟آخه من فطریه را به فردی در آبادان دادم.

سلام علیکم

طبق نظر رهبری

اگر امکان پیدا کردن آن شخص وجود ندارد باید دومرتبه زکات فطره را پرداخت کنید.

منبع:استفتاءاز دفتر رهبری،قم

شفا;437349 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر رهبری

اگر امکان پیدا کردن آن شخص وجود ندارد باید دومرتبه زکات فطره را پرداخت کنید.

خدا را شکر من این کار را کرده و به فردی که مطمئن هستم سید نیست دوباره فطریه داده:ok:


کسی که خودش و خانواده اش غیر سید است

اما فطریه اش را به خانواده ای داده است که گرچه سرپرست آن خانواده فردی غیر سید است

اما همسر آن خانواده سید است. یعنی فردی سید تحت تکفل آن خانواده است

آیا این پرداخت فطریه صحیح است؟مهتاب السادات;550801 نوشت:

کسی که خودش و خانواده اش غیر سید است

اما فطریه اش را به خانواده ای داده است که گرچه سرپرست آن خانواده فردی غیر سید است

اما همسر آن خانواده سید است. یعنی فردی سید تحت تکفل آن خانواده است

آیا این پرداخت فطریه صحیح است؟سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

اگر

سرپرست خانواده فردی غیر سید است ,اما همسر آن خانواده سید است،پرداخت فطریه شخص غیر سید به سرپرست خانواده آنها، اشکالی ندارد.

(این مساله بین مراجع اتفاقی است)

پی نوشت :

استفتاء از دفتر رهبری،قم


مردی ثروتمند ، به زن خود نفقه نمیدهد و زن محتاج پول میباشد .

آیا میتوان به این خانم ، فطریه داد ؟؟؟؟؟؟

با سپاس

سلام عزیزان
میخواستم بدونم که:
آیا فطریه سید و غیر سید به خانواده مستضعف سید میرسد یا نه؟
ممنون

مردی ثروتمند ، به زن خود نفقه نمیدهد و زن محتاج پول میباشد .

آیا میتوان به این خانم ، فطریه داد ؟؟؟؟؟؟

با سپاس

جویای اسلام;709459 نوشت:
سلام عزیزان
میخواستم بدونم که:
آیا فطریه سید و غیر سید به خانواده مستضعف سید میرسد یا نه؟
ممنون

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

شخص سید می تواند زکات فطره اش را به فقیر سید بدهد ولی شخص غیرسید نمی تواند زکات فطره اش را به فقیر سید بدهد.

الهادی المهدی;709461 نوشت:
مردی ثروتمند ، به زن خود نفقه نمیدهد و زن محتاج پول میباشد .

آیا میتوان به این خانم ، فطریه داد ؟؟؟؟؟؟

با سپاسسلام علیکم

طبق نظر رهبری:

اگر این خانم شرایط فقر را داشته باشد می توان به او زکات فطره را داد.(یعنی درامد در حد شانش را ندارد وزندگیش به سختی می گذرد.)

موضوع قفل شده است