فروق دعا با طلسم و جادو و سایر علوم غریبه در چیست ؟

تب‌های اولیه

22 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

mkk1369;125278 نوشت:
سلام

از کجا بدنیم سحر روی داده؟

با سلام

نشانهای دارد که در افراد گوناگون متفاوت است !!هم سخت است هم آسان باید ببینید که چقدر خودتان را میشناسید ! و از حالت روحی و روان خود اطلاع داشته باشید
مثلا !یک نمونه
شخصی را میشناختم که مدتی بود که دچار کابوس میشد و از ترس اینکه کابوس نبینید شاید روزی ۲ و ۳ ساعت بیشتر نمیتوانست بخوابد !
به این چیزها هم اعتقادی نداشت !!
رفت دکتر وخلاصه افاقه نکرد
تا اینکه شخصی به او گفت آیات سوره ۴۵ و ۴۶ اسراء را مرتب بخوان و قبل از خواب همراه این ۲ آیه سوره ناس و فلق را بخوان بعد از مدتی دیگر دچار کابوس نشد که نشد و الان حدود یه ۳ سالی میشه که همیشه قبل از خواب این آیات و این دو سوره گرانقدر را میخواند و به گفته خود او توی این ۳ سال دچار کابوس نشده

موضوع قفل شده است