جمع بندی عمود آهنی

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عمود آهنی

عمود آهنی چه چیزی بوده و چه جوری ازش استفاده می کردند؟ با منبع جواب دهید

برچسب: 

[=&quot]
[/]

[=&quot]
[/]

[=&quot]گُرز[/] [=&quot]نام یک جنگ افزار [/] [=&quot]باستانی است که در جنگهای روزگار پیشین کاربرد داشته است. ساختمان کلی آن از یک دسته و یک گوی سخت گردآمده است. این ابزار را در پارسی[/] [=&quot]گُرزه، کوپال[/] [=&quot]و[/] [=&quot]دَبوس[/] [=&quot]هم می‌گویند که واژه واپسین به عربی هم راه یافته و جمعش هم[/] [=&quot]دبابیس[/] [=&quot]گردیده است[/].


[=&quot]این ابزار جنگ به شکل های مختلفی بوده است که ظاهرا براساس سلیقه افراد و یا توانایی آنها ساخته می شده است مثلا در لغت نامه دهخدا از گرز گاوچهره صحبت شده که یک ترکیب وصفی مرکب است و به معنی گرزی است که هیائت آن بشکل گاو باشد:[/][=&quot]
[/][=&quot]شود شیران میدان را ز گرزگاوچهر او *** سواد چشم در کله چو سنگ سرمه در هاون[/][=&quot].[/]


[=&quot]و جنس آن از آهن و یا چوب بوده که این هم بر اساس شرائط اقلیمی تعیین می شده است.[/]


[=&quot]یکی گرز پولاد بر مغز خورد *** کسی گفت صندل بمالش به درد[/][=&quot] (بوستان سعدی ،باب8،ص372)[/]

موضوع قفل شده است