جمع بندی عمود آهنی

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عمود آهنی

عمود آهنی چه چیزی بوده و چه جوری ازش استفاده می کردند؟ با منبع جواب دهید

برچسب: 

[=&quot]

[=&quot]

[=&quot]گُرز [=&quot]نام یک جنگ افزار [=&quot]باستانی است که در جنگهای روزگار پیشین کاربرد داشته است. ساختمان کلی آن از یک دسته و یک گوی سخت گردآمده است. این ابزار را در پارسی [=&quot]گُرزه، کوپال [=&quot]و [=&quot]دَبوس [=&quot]هم می‌گویند که واژه واپسین به عربی هم راه یافته و جمعش هم [=&quot]دبابیس [=&quot]گردیده است.


[=&quot]این ابزار جنگ به شکل های مختلفی بوده است که ظاهرا براساس سلیقه افراد و یا توانایی آنها ساخته می شده است مثلا در لغت نامه دهخدا از گرز گاوچهره صحبت شده که یک ترکیب وصفی مرکب است و به معنی گرزی است که هیائت آن بشکل گاو باشد:[=&quot]
[=&quot]شود شیران میدان را ز گرزگاوچهر او *** سواد چشم در کله چو سنگ سرمه در هاون[=&quot].


[=&quot]و جنس آن از آهن و یا چوب بوده که این هم بر اساس شرائط اقلیمی تعیین می شده است.


[=&quot]یکی گرز پولاد بر مغز خورد *** کسی گفت صندل بمالش به درد[=&quot] (بوستان سعدی ،باب8،ص372)

موضوع قفل شده است