علت گریزان شدن عده ای از دین اسلام چیست؟

تب‌های اولیه

62 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

علت گریزان شدن چیست؟

برخی احکام اسلام
برخی از مسئولین و از زاویه دیگر وضعیت بد اقتصاد و فرهنگ کشور
شبهات بی پاسخ
تبلیغات دشمن

همین هفته ی پیش با کسی هم صحبت شدم که با سید بودن و احکام ویژه انها مشکل داشت... به نوعی این تمایزی که برای سیدها گذاشته شده است برای او قابل هضم نبود و البته خودش رو به اجتهاد اورده بود و از روایتی بهره میبرد تا بگوید ان طور که میگویند نیست...
یا یک نمونه، کسی با جزیه و .... مشکل داشت ...

البته برخی تنها شبهه دارند
برخی این احکام را قبول ندارند اما اسلام را قبول دارند
و برخی از این احکام نتیجه میگیرند اسلام دروغین است..

یک عامل دیگر مبلغان و طلاب و مراجع هستند:

که از چند جهت باعث دین گریزی میشوند :

اختلافات اعتقادی و احکام و حتی تکفیر بین انها :

مثلا یکی ضد انقلاب است یک نه. یکی فلسفه را غیر دینی میداند و کسانی که با این دید به اسلام مینگرند را تحریف گر اسلام میداند و میگوید طرفداران فلسفه، نگرش فلسفی را حاکم بر دین کرده اند و روایات را تابع فلسفه نه بالعکس و ...
یا اختلاف اخباریون و اصولیون . البته باید توجه کرد که اصولیون همیشه واقعیت اخباری گری را به شما نشان نمیدهند بلکه از مغالطه پهلوان پنبه استفاده میکنند...
اختلاف در علم امام...
اختلافات اساسی در خمس و زکات
اختلافات سیاسی و نظریه ولایت مطلقه فقیه نه ولایت فقیه.
اختلاف ...

فساد طلاب :
مردم دینشان را از چه کسی میگیرند؟
مراجع و طلاب
حالا اگر فساد در بین انها زیاد شود، آیا مردم به دین شک نمیکنند؟
ولینظر الانسان الی طعامه
عقل حکم میکند که بدانیم علم و دانش ما از کجا گرفته میشود
البته این فساد از چند جهت است :
فساد اخلاقی مثلا بداخلاقی یا فحشا ...
فساد اقتصادی مثلا پولدار شدن برخی طلاب به خاطر تحویل خمس ( پورسانت گرفتن)
فساد دینی
مثلا خودش میگوید اینها چرت و پرت است...
یا به خاطر اینکه پولش کم نشود یا نانش آجر نشود، به اشتباه همکار یا مسءول مربوطه یا قانون اعتراف نمیکند و فقط سعی میکند قوانین اسلام را با انها موافق جلوه دهد.
مثلا به هزار توجیه دست میزند تا حقیقت نظر مراجع و علما کشف نشود و انها را طوری جلوه میدهد تا به مذاق دیگران خوش اید...
این موضوع را میتوان در مسائل مختلفی دید مثلا حجاب اجباری، ربا خواری( البته چند سال قبل بیشتر میتوانستید حسش کنید) ، برده داری ( سعی میکنند بگویند برده داری نسخ شده است ) و ....
من نمیخواهم نمونه عینی بیاورم چون خودتان میدانید نمیشود....
در تاریخ فساد دینی زیاد داشتیم
مثلا در زمان انقلاب برخی طلبه ها طوری اسلام را تبیین میکردند که دقیقا منطبق با کمونیست ها بشود...
یا زمانی که جو علم زدگی همه جا را گرفت، طوری از اسلام میگفتند که گویی اسلام زودتر از همه این علوم را بیان کرده است...

خلاصه امر این دورویی و نفاق در بیان احکام دینی موجب دین گریزی میشود...

آرمین...;909370 نوشت:

اینطور هم که شما فک می کنید . نبوده و نیست

فکر؟ کدام فکر؟ تمام مطالب نقل و قول بود.

آرمین...;909370 نوشت:

اولا خود ایشان یکی از بدهکارآن میلیاردی بوده است !
و ثانیا اینقدر هم شجاعت نداشته است .
که بتواند با چهرههای قدرتمندی مثل مرحوم ه . ر و یا دادستان و قت تهران م ووو سایر افراد مشهور در ببافتد!
بلکه کسان دیگری پشت ماجرا بودند !
که ب محض احضار از سوی وزارت اطلاعات و دادستانی از سوی آنها رها شد !
و ایشان وقتی خود را گرفتار بافت ب التماس افتاد که شما قول حمایت را ب من دادید !
و ایشان ن تنها حرفش در خصوص ه پس گرفت در خصوص آقای خ هم پس گرفت و منکر شد

در مورد بدهکار بودن ایشون هم من معمولا سعی میکنم بدون مدرک ادعا نکنم. شما اگر مدرکی دارید بفرمایید تا استفاده کنیم.

منظورتان از آقای "خ" را هم متوجه نشدم، فکر نمیکنم کسی با نام "خ" در بین متهمان داشته باشیم.

در مورد سایر اتهامات هم طبق مصاحبه ای که با صدای آمریکا داشت و بنده عکسش را قرار دادم هنوز هم پای حرف هایش هست.

حالا راست میگوید یا نمیگوید من نظری ندارم Wink

و طاها;909374 نوشت:
یک عامل دیگر مبلغان و طلاب و مراجع هستند:

که از چند جهت باعث دین گریزی میشوند :

اختلافات اعتقادی و احکام و حتی تکفیر بین انها :

مثلا یکی ضد انقلاب است یک نه. یکی فلسفه را غیر دینی میداند و کسانی که با این دید به اسلام مینگرند را تحریف گر اسلام میداند و میگوید طرفداران فلسفه، نگرش فلسفی را حاکم بر دین کرده اند و روایات را تابع فلسفه نه بالعکس و ...
یا اختلاف اخباریون و اصولیون . البته باید توجه کرد که اصولیون همیشه واقعیت اخباری گری را به شما نشان نمیدهند بلکه از مغالطه پهلوان پنبه استفاده میکنند...
اختلاف در علم امام...
اختلافات اساسی در خمس و زکات
اختلافات سیاسی و نظریه ولایت مطلقه فقیه نه ولایت فقیه.
اختلاف ...

فساد طلاب :
مردم دینشان را از چه کسی میگیرند؟
مراجع و طلاب
حالا اگر فساد در بین انها زیاد شود، آیا مردم به دین شک نمیکنند؟
ولینظر الانسان الی طعامه
عقل حکم میکند که بدانیم علم و دانش ما از کجا گرفته میشود
البته این فساد از چند جهت است :
فساد اخلاقی مثلا بداخلاقی یا فحشا ...
فساد اقتصادی مثلا پولدار شدن برخی طلاب به خاطر تحویل خمس ( پورسانت گرفتن)
فساد دینی
مثلا خودش میگوید اینها چرت و پرت است...
یا به خاطر اینکه پولش کم نشود یا نانش آجر نشود، به اشتباه همکار یا مسءول مربوطه یا قانون اعتراف نمیکند و فقط سعی میکند قوانین اسلام را با انها موافق جلوه دهد.
مثلا به هزار توجیه دست میزند تا حقیقت نظر مراجع و علما کشف نشود و انها را طوری جلوه میدهد تا به مذاق دیگران خوش اید...
این موضوع را میتوان در مسائل مختلفی دید مثلا حجاب اجباری، ربا خواری( البته چند سال قبل بیشتر میتوانستید حسش کنید) ، برده داری ( سعی میکنند بگویند برده داری نسخ شده است ) و ....
من نمیخواهم نمونه عینی بیاورم چون خودتان میدانید نمیشود....
در تاریخ فساد دینی زیاد داشتیم
مثلا در زمان انقلاب برخی طلبه ها طوری اسلام را تبیین میکردند که دقیقا منطبق با کمونیست ها بشود...
یا زمانی که جو علم زدگی همه جا را گرفت، طوری از اسلام میگفتند که گویی اسلام زودتر از همه این علوم را بیان کرده است...

خلاصه امر این دورویی و نفاق در بیان احکام دینی موجب دین گریزی میشود...


سلام
آنچه مسلم است . در اصل و ذات دین عواملی که باعث دین گریزی افراد بشود !
اصلا و جود ندارد !
زیرا دین را خالق جهان توسط پیامبران ش ب شکل زیبا همراه عشق و رافت ب مردم ارائه داذ !
هر آنچه که باعث دین گریزی و دین ستیزی مردم را می شود !
باید در خارج از اضل دین کنکاش و جستجو کرد
ن در اصل دین جستجو کرد !!!!
و آن جمیع علل نظیر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و رفتارهای عده ای که در لباس دین و دینداری سخنان و اعمال خلاف دین عمل می نمایند !
و مهم تر تبلیغات جهت دار مغرضان و دشمنان در کنار اعمال خلاف عده ای عقلا و عالمان دیندار نما ها !
که متاسفانه خود و فرزندانشان بطور جد ب ثروت اندوزی مشغول بوده یا هستن !

آرمین...;909469 نوشت:
سلام
آنچه مسلم است . در اصل و ذات دین عواملی که باعث دین گریزی افراد بشود !
اصلا و جود ندارد !
زیرا دین را خالق جهان توسط پیامبران ش ب شکل زیبا همراه عشق و رافت ب مردم ارائه داذ !
هر آنچه که باعث دین گریزی و دین ستیزی مردم را می شود !
باید در خارج از اضل دین کنکاش و جستجو کرد
ن در اصل دین جستجو کرد !!!!
و آن جمیع علل نظیر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و رفتارهای عده ای که در لباس دین و دینداری سخنان و اعمال خلاف دین عمل می نمایند !
و مهم تر تبلیغات جهت دار مغرضان و دشمنان در کنار اعمال خلاف عده ای عقلا و عالمان دیندار نما ها !
که متاسفانه خود و فرزندانشان بطور جد ب ثروت اندوزی مشغول بوده یا هستن !

نمیدانم مقصودتان از ذات دین چیست؟

اما اگر این احکام را جزو دین میدانید اینها باعث دین گریزی شده اند زیرا افرادی را دیده یا شنیده ام که این احکام را قبول نداشتند و به خاطر همین احکام از اسلام فاصله گرفته اند :
خمس مال عوام نیست ...
دیه زن نصف مرد است...
جزیه گرفتن...
برده داری حتی اگر عملی نشود...
و ....

اینها را نگفتم که بیاییم به انها پاسخ بدهیم.
غرض این بود که عده ای به خاطر همین احکام از اسلام دور شده اند...

این قسمت به ذهنم امد و الان فرصت نوشتن دست داد :

احتمالا مقصود شما این این است که
اگر فردی به خاطر این احکام از اسلام دور میشود، عیب از خود او است نه از احکام.

که من میپذیرم.

و طاها;909475 نوشت:
نمیدانم مقصودتان از ذات دین چیست؟

اما اگر این احکام را جزو دین میدانید اینها باعث دین گریزی شده اند زیرا افرادی را دیده یا شنیده ام که این احکام را قبول نداشتند و به خاطر همین احکام از اسلام فاصله گرفته اند :
خمس مال عوام نیست ...
دیه زن نصف مرد است...
جزیه گرفتن...
برده داری حتی اگر عملی نشود...
و ....

اینها را نگفتم که بیاییم به انها پاسخ بدهیم.
غرض این بود که عده ای به خاطر همین احکام از اسلام دور شده اند...

برادر این احکام همیشه بودند و هستند؛ اگر بدون تعصب به مسائل نگاه کنیم متوجه میشویم که هیچ مشکلی ندارند پس آنهایی که به خاطر این احکام از اسلام دور میشوند تنها به دنبال بهانه هستند و دین دار واقعی نیستند، خود بنده در مسئله خمس شبهاتی دارم ولی نمیخواهم به خاطرش اسلام را رها کنم.

یا در مورد "حجاب اسلامی" من باز هم نظر شما رو قبول ندارم که در تاپیکی که موازی با این تاپیک هست نظرم را بیان کردم.

در مورد فساد طلاب و آخوند ها، همه میدانیم این افراد مصداق دین ما نیستند همچنان که ما هم نیستیم، اینکه بگوییم مردم دینشان را از اینها میگیرند کاملا اشتباه است و این حرف مورد تایید هیچ کس نمیباشد، ما دینمان را از قرآن و معصومین میگیریم، هر فرد مسلمانی بی سواد یا با سواد میداند دزدی حرام است، آن کسی که به خاطر دزدی یک آخوند از اسلام گریزان میشود دنبال بهانه است و اگر این بهانه را هم نداشته باشد شما مطمئن باش بهانه ی دیگری پیدا خواهد کرد. اگر قرار به گریزان شدن از دین با این دلایل بود الان شاهد این رشد برای اسلام در کشورهای مختلف آن هم در میان قشر روشنفکرشان نبودیم. (منبع)

باید دنبال دلایل حقیقی گشت، اصلی ترین دلیلی که مردم را از دین دور میکند و باعث میشود که آنها دنبال بهانه ها باشند همان است که خدا گفته و دوستمون در پست زیر به آن اشاره کرد.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=57925&p=904639&viewfull=1#post904639

shsina;909480 نوشت:
برادر این احکام همیشه بوده و هستند؛ اگر بدون تعصب به مسائل نگاه کنیم متوجه میشویم که هیچ مشکلی ندارند پس آنهایی که به خاطر این احکام از اسلام دور میشوند تنها به دنبال بهانه هستند و دین دار واقعی نیستند، خود بنده در مسئله خمس شبهاتی دارم ولی نمیخواهم به خاطرش اسلام را رها کنم.

یا در مورد "حجاب اسلامی" من باز هم نظر شما رو قبول ندارم که در تاپیکی که موازی با این تاپیک هست نظرم را بیان کردم.

در مورد فساد طلاب و آخوند ها، همه میدانیم این افراد مصداق دین ما نیستند همچنان که ما هم نیستیم، اینکه بگوییم مردم دینشان را از اینها میگیرند کاملا اشتباه است و این حرف مورد تایید هیچ کس نمیباشد، ما دینمان را از قرآن و معصومین میگیریم، هر فرد مسلمانی بی سواد یا با سواد میداند دزدی حرام است، آن کسی که به خاطر دزدی یک آخوند از اسلام گریزان میشود دنبال بهانه است و اگر این بهانه را هم نداشته باشد شما مطمئن باش بهانه ی دیگری پیدا خواهد کرد. اگر قرار به گریزان شدن از دین با این دلایل بود الان شاهد این رشد برای اسلام در کشورهای مختلف آن هم در میان قشر روشنفکرشان نبودیم. (منبع)

باید دنبال دلایل حقیقی گشت، اصلی ترین دلیلی که مردم را از دین دور میکند و باعث میشود که آنها دنبال بهانه ها باشند همان است که خدا گفته و دوستمون در پست زیر به آن اشاره کرد.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=57925&p=904639&
viewfull=1#post904639

شاید نتوانستم درست مقصودم را بیان کنم

کسی میپرسد علت گریزان شدن از اسلام چیست؟

من علت را بیان کردم.

البته قبول دارم که اینها بهانه میتواند باشد خصوصا در مورد مطالبی که قانون اسلام واضح است و شبهه ای وجود ندارد.

اما نمیتوانم با قطعیت این را بیان کنم.

چون باید بین جاهل و بهانه جو فرق گذاشت

چون گریزان شدن معانی مختلف دارد.

و این مطلبی که عنوان میکنید نیاز به بررسی بیشتر دارد...

مثلا خداوند دستور میدهد به کفاری که میخواهند حقیقت را بشنوند مهلت داده شود و انها به جای امن باز گردند...

یا مثلا با مبنای شما به کسانی که شبهه اعتقادی دارند چه بگوییم؟
بگوییم مسلمان است یا کافری بهانه جو؟
باید بیشتر روی صحبتهای شما فکر کنم.
شما هم لطفا بیشتر توضیح بدهید...

و طاها;909488 نوشت:

چون باید بین جاهل و بهانه جو فرق گذاشت

...


یا مثلا با مبنای شما به کسانی که شبهه اعتقادی دارند چه بگوییم؟
بگوییم مسلمان است یا کافری بهانه جو؟

...

اگر این فرد درباره شبهه اش تحقیق کند و با انصاف و منطق قضاوت کند ولی همچنان به نتیجه نرسد این شبهه میتواند علت بشود که اینگونه افراد مشمول مجازات نخواهند شد، ولی اگر فرد حتی دنبال پاسخی برای شبهه اش نباشد و به سبب این شبهه از اسلام روی برگرداند یا گریزان شود این میشود بهانه.

shsina;909365 نوشت:
نویسنده جان!!! با این حساب و کتابی که شما کردی الان نباید مالزی مرکز فحشا میشد!!! (منبع) لابد از کشور همسایمون ترکیه هم خبر داری!!! خدا به مردم مسلمان ایران رحم کرد واگرنه الان داشتیم در فساد و فحشا با کدخدا و کشورهای سکولار رقابت میکردیم!!! چشمت را باز کن نویسنده جان!!!

شما خبر دارید که عربهای بسیاری به قصد صیغه زن ایرانی و نه قصد زیارت به مشهد میروند و در دل بما می خندند و در روزنامه شان بعد از خیلی توهین ها به همین مطلب اشاره کرده و ایران را تایلند خاور میانه می خوانند، من گمان میکنم شما به اندازه کافی خبر ندارید.

و طاها;909475 نوشت:
نمیدانم مقصودتان از ذات دین چیست؟

اما اگر این احکام را جزو دین میدانید اینها باعث دین گریزی شده اند زیرا افرادی را دیده یا شنیده ام که این احکام را قبول نداشتند و به خاطر همین احکام از اسلام فاصله گرفته اند :
خمس مال عوام نیست ...
دیه زن نصف مرد است...
جزیه گرفتن...
برده داری حتی اگر عملی نشود...
و ....

اینها را نگفتم که بیاییم به انها پاسخ بدهیم.
غرض این بود که عده ای به خاطر همین احکام از اسلام دور شده اند...

این قسمت به ذهنم امد و الان فرصت نوشتن دست داد :

احتمالا مقصود شما این این است که
اگر فردی به خاطر این احکام از اسلام دور میشود، عیب از خود او است نه از احکام.

که من میپذیرم.

با سلام، آنچه آقای آرمین گفتن در کل درست و بحق است اما فرمایش شما هم صحیح است ، واقعیت این است که اسلام کامل ترین دین است و طبعا باید بیشترین جاذبه را داشته باشد اما چرا برای بعضی این جذابیت را ندارد بدلیل اینست که اسلام همانقدر که کامل است به همان نسبت هم سخت است و بقول معروف گاو نر میخواهد و مرد کهن (حالا یه وقت ضرب المثل سوءتعبیر نشود) به لحاظ اینکه هر کسی از عهده دستورات اسلام بر نمیاید برای این افراد نه تنها جذابیتی ندارد بلکه به آن بعنوان یک معضل نگاه میکنند و طبیعی است که بجای اعتراف به اینکه توان اجرای دستورات اسلام (مثل نماز بخصوص نماز صبح و مثل روزه بخصوص روزه تابستان) را ندارند سعی میکنند از اسلام ایراد بگیرند مثلا طرف بعنوان یک مرد از قانون ارث دو برابر زن بهره برده اما در جای دیگر از این قانون انتقاد میکند اما مسلما اینها دلیل واقعی اسلام گریزی آنان نیست چون خداوند چیزهایی را در دین قرار نمیدهد که بواسطه آن چند چیز مردم از دین بگریزند بلکه این کمال دین است که دستورات سختی را بدنبال دارد و عده ای بدلیل راحت طلبی خود را قادر به انجام آن دستورات نمی بینند و بهانه هایی برای گریز میاورند وگرنه این افراد از خداشون بود که میتوانستند تمام دستورات اسلام را انجام دهند و با سر بلندی به آن افتخار کنند و اگر یکسری قوانین مثل مثالهایی که زدید سبب گریز میشد خب باید خانمهایی هم که مسلمان معتقد هستند از آن دستورات بدشان میامد و گریزان میشدند اما می بینیم که خیلی راحت این چنین قوانین را به لحاظ دلایلش پذیرفته اند. این نظر من است شاید کاملا اشتباه باشد و شاید عده ای با آن مخالف باشند اما بنده فکر میکنم علت همین باشد.

mehrdaad.;909581 نوشت:
شما خبر دارید که عربهای بسیاری به قصد صیغه زن ایرانی و نه قصد زیارت به مشهد میروند و در دل بما می خندند و در روزنامه شان بعد از خیلی توهین ها به همین مطلب اشاره کرده و ایران را تایلند خاور میانه می خوانند، من گمان میکنم شما به اندازه کافی خبر ندارید.

اول اینکه در مورد این حرف هم مانند بسیاری حرف های دیگر من تا به حال منبع مستندی ندیدم به غیر از شایعات شبکه های معاند (البته بیشتر از نوع اجتماعیش) پس انتظار نداشته باشید که قبول کنم؟! پس اگر مدرک مستندی دارید بفرمایید ما هم استفاده کنیم.

اما منابعی که به این شایعه پرداختند و آن را تکذیب کرده اند:

http://armanpress.ir/fa/news/14303/%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87
http://armanpress.ir/fa/news/14287/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://shayeaat.ir/post/305

یک نکته ای که باید در نظر داشت این است که در صیغه زن باید ۴۵ روز عده نگه دارد، با این شرایط کمتر زنی حاضر میشود تن به صیغه ی ساعتی، روزانه، هفتگی و ... بدهد، اما اگر فردی با رعایت این مسائل صیغه ای شرعی انجام میدهد، ما نباید حلال خدا را تقبیح کنیم، بگذارید هر کس که دلش میخواهد بخندد، بخندد. با شرایط صیغه یک زن خیلی دلش بخواهد سالی ۳ یا ۴ بار میتواند صیغه کند نه هر روز و هر ساعت.

یاعلی

موضوع قفل شده است