علت استکبار شیطان

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
علت استکبار شیطان

شیطان باوجود این که خدا را به عنوان خالق قبول داشت و موحد بود چرا رانده شد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

توحید دارای مراتب مختلفی است از آن جمله :
توحید در وجوب وجود
توحید در خالقیت
توحید در ربوبیت {ربوبیت تکوینی و تشریعی
توحید در الوهیت{توحید درعبادت واستعانت

و مراتب دیگری که در کتب اعتقادی ذکر شده است .اگر بخواهیم موحد واقعی باشیم باید تمام مراتب توحید را معتقد باشیم اگر در یک مرتبه بلنگیم اعتقاد کاملی نخواهیم داشت .شیطان وقتی به خدا می گوید خلقتنی من نار و خلقته من طین ؛خدا را خالق می داند ولی با این مقایسه و خرده گرفتن بر خدا ،اینکه خدا تو نمی دانی که آتش از گل بهتر است وباید گل بر آتش سجده کند و امر الهی را نپذیرفت در واقع ربوبیت تشریعی الهی(تنها کسی که سزاوار قانونگذاریی وتشریع حکم است خداونداست) رازیر سوال برد .واین مرتبه از توحید را اعتقاد نداشت و همین مساله باعث حبط اعمال 6000 ساله اش شد و کالعدم شد .بنابر این برای موحد بودن باید نصاب توحید را باید معتقد شد.

معارف قرآن،محمد تقی مصباح یزدی،ج1،ص54به بعد.

با سلام

اعتقاد داشتن و عبادت چندين هزار ساله ملاك برتريت و بهتر بودن نيست ملاك ان است كه در جريانات يا به قولي در امتحانات سربلند و پيروز باشيم

اعتقاد و عبادات چند هزار ساله تا زماني كه محكي نديده و مورد آزمايش قرار نگرفته نمي توان در مورد ان قضاوت كرد فقط مي توان در موردش تعريف كرد

ولي همين اعتقاد و عبادت وقتي مورد ازمايش واقع شد و محكي خورد ارزشش مشخص مي شود

اعتقاد و عبادت شيطان هم با ازمايشي قدر و اندازه اش مشخص شد

موضوع قفل شده است