علاج بيماريهاي رواني با خواندن دعا

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
علاج بيماريهاي رواني با خواندن دعا

اگر تاريخ حيات افراد بشر مورد بررسي قرار گيرد، معلوم مي شود كمتر كسي بوده كه با دعا و نيايش با پروردگار جهان، پيوند و ارتباط نداشته باشد. انسان ها در اثر تعليم و آموزش پيامبران الهي ـ عليهم السّلام ـ از آغاز خلقت با دعا و نيايش و تأثير آن بر جسم و روان، آشنا بوده و از دعا براي تسكين آلام و درمان بيماري هاي جسمي و روحي خويش بهره ها برده اند. ما در اينجا از ميان نمونه هاي بسيار، تنها به چند نمونه اشاره مي كنيم:

بر اساس نظر علما و مفسران بزرگ، حضرت ايّوب ـ عليه السّلام ـ سالها دچار رنج و بيماري گرديد و پس از سالها گرفتاري، از خداوند درخواست شفا نمود و خداي متعال دعاي او را مستجاب كرد و او را شفا داد.

يكي ديگر از پيامبران الهي كه با دعا در امر درمان اقدام نمود و به هدفش رسيد حضرت زكرياست. او كه همسرش عقيم و نازا بود،‌ از خداوند درخواست كرد مشكل نازايي همسرش را برطرف كرده و به او فرزندي عنايت نمايد و خداوند دعاي او را مستجاب كرد.

امامان معصوم شيعه ـ عليهم السّلام ـ نيز در مواردي ضمن همدردي با بيماران، به خواندن دعا جهت درمان توصيه و سفارش كرده اند كه دعاهاي موجود در اين باره شاهد و گواه اين مطلب مي باشد.

آري دعا و امور معنوي در شفاي بيماريها، تأثير شگرف و مهمي دارد، باور كردن تأثيرات خارق العادة دعا و نقش مهم نيايش با پروردگار در رفع مشكلات روحي و جسمي ـ كه براي بعضي از غير مذهبي ها باور نكردني و محال است ـ براي كسي كه پيوندي محكم با خداوند بزرگ دارد و با دعا و امور معنوي مأنوس، و در مسير آن گام بر مي دارد، در رديف بديّهيات و امور بسيار روشن است. بسياري از مردم اثرات شگفت انگيز دعاي خود، ادعية علما، بزرگان و مردان وارسته را در شفاي بيماري هاي غير قابل درمان، هم با چشم خود ديده اند و هم از دوستان و عالمان مورد اعتماد شنيده اند.