عقیق یمنی سرخ تر شد !!

تب‌های اولیه

26 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عقیق یمنی سرخ تر شد !!

:Sham::Sham::Sham::Sham::Sham:
:Gol::Gol::Gol::Gol::Gol:
:hamdel::hamdel::hamdel::hamdel::hamdel:

دریغا که شد کاسه خون یمن
به چشم تماشای هرانجمن؟!

نیاشفت غیرت نگاری به خاک
به جز هرزه چشمان گول وهلاک

بنی آدمی مرد بار دیگر
در این هول زار و بتر از سقر

سقوط است امروز رسم بشر
در آنسوی دنیای شوم وشرر

بد تر از دد و دیو و درندگان
به پستوی این خاک دان نهان

کمی شوم تر از لعین رجیم
واز صد جحیم و عذاب پسین

بشر از شر و شقوت آشفته شد
از آن دم که در خودگری سفته شد

بشر مشتق از ناف شیطان شده ست
ومرتد به لب خند یزدان شده است

بشر یعنی داعش بشر یعنی ما
که کافر به هر آنچه انسان شده ست

بشر تیغ در دست یک زنگیی ...
که تا عرش خون آتش افشان شده ست

واین جلق ابلیس لعنت بدوش
که همواره از زخم خندان شده ست

هلا ای عقیقی ! هلا ای یمن ؟!
بنالید از ما واین انجمن

بنالید از این سیاهی وشور
ز اشباح و از گورها روی گور

از انسان نماها ی حیز وکجل
از این خفته گان در سرای چتل

بمویید خون را در این گیر ودار
یمن را چمن را در این هولزار

یمن را که سر در بلا داده ا ست
به ما مردگان کربلا داده است

یمن را که سر بر بدن باخته است
وتا قاف قوسین خون تاخته است

عقیق یمن سرخ سرخ است باز
چنان ظهر روز دهم پیش تا ز ...

وچون زور عباس در قتلگاه
وچون اشک زینب در آن خیمه گاه

یمن دست بوس بتول آمده است
چنین سای بیت رسول آمده است

یمن کاروانی ست تا مهر وماه
که پا هشته بر فرق این حقه گاه

که گل کرده آنک ز خون حسین
در این فتنه آباد هر شور وشین

ببا لیم آنک به نام یمن ....
در این زور آباد بی جان وتن

یمن گل نموده است این روزگار
به زیر بغل صد قطار بهار

وچون لاله سر بر جنون می نهد
جهان را سبق های خون می دهد

علم بر سر آسمان هشته است
قدم بر سر کهکشان هشته است ...

( علامه موحد بلخی . 7/1/1394)

جهت نمایش تصویر با اندازه اصلی 800x600 پیکسل کلیک کنید

یمن انگشتر و صعده نگین است
چو روح اندر بدن نقش آفرین است
چرا در دود و آتش غرق گردید ؟ !!
در این فصلی که فصل یاسمین است


بهار است هنگامه ی ژاله است
ولکن یمن غرق در ناله است
زر و زور و تزویر آل سعود
به صهیون وابلیس همپاله است

[emoji122]

هلا خوش خبر طاهر ناز ما
چو قمری وبلبل خوش آواز ما
شب و روز تان پرگل و لاله باد
بلند آسمانت پر از ژاله باد
برای یمن هم دعای کنید
به پیش رضایت ثنای کنید
عقیقش چو دریای خون گشته است
گرفتار مست وجنون گشته است
ز آل سعود صعده صد پاره شد
زن و بچه اش خار وبی چاره شد
عقیق یمن سرخ تر گشته است
گرفتار شمر و شرر گشته است
بیایید برایش دعای کنیم
برای نجاتش ثنای کنیم
که از شر اشرار یابد نجات
در این فصل گلهای شاخ نبات

الان یه سوال دارم. علی عبدالله صالح شیعه زیدی جارودی بود. صدا و سیمای ما زمان انقلاب دوم یمن کلی این بدبخت رو منفی نشون داد، زد تو سرش و از مردم یمن که عموما ، سنی هستن و با شیعیان جارودی مشکل دارن(چون این شیعیان خیلی علیه شیخین موضع علنی دارن) حمایت کرد.
الان داریم از حوثی ها حمایت میکنیم که هوادار علی عبدالله صالح هستن و عبدربه منصور هادی رو که سنی ها طرفدارشن داریم میزنیم. دقیقا تکلیفمون با خودمون چیه؟

روح الحدید;658189 نوشت:
الان یه سوال دارم. علی عبدالله صالح شیعه زیدی جارودی بود. صدا و سیمای ما زمان انقلاب دوم یمن کلی این بدبخت رو منفی نشون داد، زد تو سرش و از مردم یمن که عموما ، سنی هستن و با شیعیان جارودی مشکل دارن(چون این شیعیان خیلی علیه شیخین موضع علنی دارن) حمایت کرد.
الان داریم از حوثی ها حمایت میکنیم که هوادار علی عبدالله صالح هستن و عبدربه منصور هادی رو که سنی ها طرفدارشن داریم میزنیم. دقیقا تکلیفمون با خودمون چیه؟

باسلام .
در این جا مسله همدردی با ملت ومردم مسلمان ومظلوم یمن مطرح است که زنان وکودکان بی پناه شان بی جهت مورد حمله گرگ های وحشی عرب قرار گرفته است .
گفته های این تاپیک ربطی به جریان های سیاسی آن کشور ندارد .

ادامه همدردی :

جگر پاره ایم ای یل هوشمند !
به صد ها غم بیخ کن باز بند

ز ماتم پریشی ز دهشت زخون
زحسرت نگاری ز حسرت ز خون

زشام وعرا ق و عزای یمن
در این ماتم افزایی بیخ کن

زبحرین سر هشته بر دار ودرد
چنان زخم ما هیچ آواره گرد

زسینا ومصر خجالت بدوش
ز اعراب بی غیرت خون فروش

همه حامل وناقل درد ورنج
همه شوم در این سرای سپنج

همه گم به سر بند وسر پیچ خویش
همه ریشخند وهمه هیچ خویش

چنان گاو های خموش وبه راه
همه شیر آور به بیگاه وگاه

عجب ایل وخیل وهمه رهط وقوم
که سروال خود هشته بر رو سر !

همه شرمگین وخصی وخموش
به هر عرصه هر وهله زیر وزبر

همه خوک در اکل ودر شرب خویش
همه میش در گاه خوف وخطر

همه سر به زیر وهمه سر به راه
همه بی وقار وهمه در بدر

دریغ از فلسطین دریغ از خدا
از آن ماجراها واین ماجرا

از آن نکبتی ها وتردید ها
از آن خون وآتش از آن هوی ها

عرب مرد از من گری های خویش
وافسرد اندر خری های خویش

( علامه سید موحد بلخی )شکر مند ما گل فشانی نمود
به سوگ یمن روضه خوانی نمود

هلا غافلان عرب بشنوید
که بلخ از یمن قدر دانی نمود

مگرعاقلان عرب مرده اند ؟
که آل سعود خون فشانی نمود ؟

فلسطین به خاک وبه خون غوطه ور
چرا در یمن این جوانی نمود ؟

ارزگان هم از غم دلش چاک گشت
لذا از یمن پشتبانی نمود

کجایند آزاد گان عرب ؟
که نادان شان خر دوانی نمود ؟

حقوق بشر در کجا مرده است ؟
که این شاه کار روانی نمود ؟

زن و بچه ها را به آتش کشید
به مانند کان سفیانی نمود

چرا مست گردیده شاه عرب ؟
که ظلم چنان شمر ثانی نمود ؟ !

عروبت کجا رفت ای شاه نو ؟!
چنین ظلم نامت جهانی نمود

مگر اهل صنعا نباشند عرب ؟
چرا شاه نو خون فشانی نمود ؟!

پریشان ببین کوکان یمن
نظاره کنند آسمان از چمن
کجاید ای عاقلان بشر ؟!
نبنید مگر کودکان در خطر
چرا کور گشته ست چشمان تان ؟
چنان مرده گردیده وجدان تان ؟
نبنید که آن شاه مست عرب ؟
به آتش گرفته ست جان نَسَب
عروبت فراموش کرده ست شاه
که آتش بریزد به شام و پگاه
زن وکودکان یمن زیر خاک
پر از خون گردیده تن چاک چاک
گولوله به جای گل نو بهار
کند کودکان یمن را شیکار
اگر شاه نو مست و مستانه ا ست؟
فلسطین چرا چنگ دیوانه است
چرا قبله اول مسلمین ؟
چنین خار گردیده از روی کین
اگر شاه نو مست وجنگ آور است؟
چرا غزه این گونه بی یاور است ؟
یمن را رها کن هلا شاه مست !
برو دشمن غزه را ده شکست
فراموش کرده ست شاه عرب
که باشد فلسطین به او هم نَسَب

ادامه همدردی با یمن :

امیران جلاد و ساطور و زخم
پر از ریب وشین و پر از اخم وتخم

همه اعور و لنگ و چادر بسر
همه لال ولاش وهمه در بدر

پر از داغ ودرد است سر پیچ شان
واین هیچ داران وسرگین کشان

حریم حرم زخم آلود شان
و چشمان دین کور از دود شان

دو صد ننگ و نفرین به آل سعود
که سر هشته بر پای آل یهود

و خم کرده قامت به لات ومنات
گرفته ست از دست شیطان برات

جگر داغ شد کعبه از این گروه
بقیع ومدینه خدا خون پژوه

دو آل و دو ایل سیاه وشریر
که گشته ست با دست شیطان خمیر

دمار از دیار محمد کشید
سر دین خلق خدا رابرید

یکی دوده ی شیخ شیطان سرشت
که با دست انگر یزگردید کِشت

دگر آل بی حال و یال سعود
که جان مایه دارد زنسل یهود

واین زوج مشموم شیطان تبار
کشیدند از آل احمد دمار

سگان وسلاطین از یک ریشه اند
همه نیشه از جام یک پیشه اند

سگی مشتق از ناف شیطان شده ست
ستم با سگی مست ویکسان شده ست

در این بیشه شیطان نموده هبوط
به سودایی یاری آل سقوط

بهار نزارم به خون گشت رنگ
در این یاد گاه پر از کور ولنگ

در این باد گاه پر از کذب و شور
وتدفین نور وشعاع وشعور

بهل قصه را تا که جان خون شود
دیگر بار این خامه مجنون شود

( علامه سید موحد بلخی )


[=arial] ادعونی استجب لکم

عاشق امام خامنه ای;659585 نوشت:

[=arial] ادعونی استجب لکم

ای خداوند بزرگ ومستطاب
کن هم اکنون این دعا را مستجاب
اشک ریزد چشم دل بر این فقیر
پس هم اکنون باش اورا دست گیر
تو خدای ما و او هم بنده ایم
از ولای آل احمد زنده ایم
جرم آن کودک بود حب علی
ای خداوندا تو باش اورا ولی
خانه دشمن نما اکنون خراب
دشمنی کو کرده دل ها را کباب

هلا شاه سلمان کشور کشا
ز کس گر نترسی بترس از خدا
که پیش از تو شاهان فراوان بودند
همه تاج داران و مستان بودند
چرا بر یمن آتش افگنده ای ؟
چرا این قدر مست ویک دنده ای ؟
زن وکودکان یمن خسته اند
ز بیچارگی سخت بشکسته اند
کند رحم کفارِ اهل صلیب
بدارو و درمان وکار طبیب
ولیکن شما گرگ دیوانه ای
زرحم ومروت تو بیگانه ای

روح الحدید;658189 نوشت:
الان یه سوال دارم. علی عبدالله صالح شیعه زیدی جارودی بود. صدا و سیمای ما زمان انقلاب دوم یمن کلی این بدبخت رو منفی نشون داد، زد تو سرش و از مردم یمن که عموما ، سنی هستن و با شیعیان جارودی مشکل دارن(چون این شیعیان خیلی علیه شیخین موضع علنی دارن) حمایت کرد.
الان داریم از حوثی ها حمایت میکنیم که هوادار علی عبدالله صالح هستن و عبدربه منصور هادی رو که سنی ها طرفدارشن داریم میزنیم. دقیقا تکلیفمون با خودمون چیه؟

سلام

مشکل ما این هست که صداو سیما، فارس نیوز و خیلی از ارگان های دولتی کارشناس مسائل سیاسی ندارند!

متاسفانه مشتی مجیزگوی بی سواد رو دور هم جمع کردند که صرفا جز حیف و میل بیت المال و تعریف و تمجید بیهوده هیچ کاری بلد نیستند

پاسخ این هست که صدا و سیما مثل خیلی از ارگان ها و نهادهای دولتی جوگیر شده بود! مثلا در به اصطلاح انقلاب لیبی و مصر هم از سلفیون حمایت می کرد و نتیجه رو هم الان می بینید

صادق;657370 نوشت:
دریغا که شد کاسه خون یمن
به چشم تماشای هرانجمن؟!

نیاشفت غیرت نگاری به خاک
به جز هرزه چشمان گول وهلاک

ایران کمک های لازم رو انجام داده و باز هم انجام خواهد داد

اگر این یمنی ها همون یمانی های موعود باشن

این حملات و فشارها باعث تصفیه و یکدست شدن زودتر اون ها میشه و جای نگرانی نیست

یمن چون عقیقش شده سرخ رنگ
گرفتار گردیده در دام جنگ
بجای که نان ونوایش دهند
ببارد ز هر سوی تیری خدنگ

فضیلت عقیق ؟

حضرت امیر المؤمنین(ع) چهار انگشتر در دست می‌نمودند: انگشتر یاقوت برای شرافت و زینت،‌ فیروزه برای نصرت و یاری؛ حدید چینی برای قوت، و عقیق برای حرز و دفع دشمنان و بلاها.
در حدیث صحیح از حضرت علی بن موسى الرضا(ع) مروی است :عقیق فقر و درویشی را برطرف می‌کند؛ و در دست نمودن عقیق نفاق را زایل می‌کند.
در حدیث حدیث صحیح دیگر از آن حضرت منقول است : هر که قرعه به انگشتر عقیق بزند شانس او بیشتر است.
در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر(ع) منقول است : انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است؛ هر که انگشتر عقیق داشته باشد امید هست که عاقبتش مقرون به خیر و نیکی باشد.
از ربیعه الراوی منقول است که در دست حضرت امام زین العابدین(ع) انگشتر عقیق دید، پرسید که این چه نگین است؟ فرمود : عقیق رومی است.
حضرت رسول(ص) فرمود: هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش برآورده است.
از حضرت صادق(ع منقول است : انگشتر عقیق مورث ایمنی در سفر است.
در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است : هر که انگشتری بگیرد که نگینش عقیق باشد پریشان نشود و عاقبت کارش البته نیکو باشد.
حاکمی پی شخصی به سبب جرمی فرستاده بود، حضرت صادق(ع) فرمود: انگشتر عقیق به او برسانید. چنان نمودند و امر ناخوشایندی به او نرسید.
شخصی نزد حضرت رسول الله(ص) آمد و شکایت نمود که دزد در راه به من رسید و اموال مرا برد، حضرت فرمود : چرا انگشتر عقیق در دست نداشتی؟ آدمی را از هر بدی نگاه می‌دارد .
به سند معتبر از آن حضرت منقول است: انگشتر عقیق در دست کنید.تا وقتی که آدمی آن انگشتر را با خود دارد اندوهی به او نمی‌رسد.
در حدیث دیگر فرمود : انگشتر عقیق با خود داشته باشید چون اولین کوهی است که به یگانگی خدا اقرار نموده است، سپس به پیغمبری من،‌و به امامت علی.
در حدیث معتبر از حضرت امام حسین(ع) منقول است: چون حضرت موسى(ع) بر کوه طور با حق تعالى مناجات نمود و بر زمین نظر نمود، حق تعالى از نور روی او عقیق را آفرید، پس فرمود که به ذات مقدس خود قسم خوردم که عذاب نکنم دستی را که انگشتر عقیق در آن باشد، اگر ولایت علی بن ابی طالب(ع) داشت باشد.
در حدیث دیگر منقول است که جبرئیل نازل شد بر حضرت رسول الله(ص) گفت: یا محمد! پروردگارم سلامت می‌رساند و می‌گوید: انگشتر را به دست راست بکن و نگینش را از عقیق بکن، و به علی بن ابی طالب(ع) پسر عمت بگو که انگشتر را به دست راست بکند و نگینش را عقیق بکند. حضرت امیر المؤمنین(ع) پرسید : یا رسول الله! عقیق کدام است؟ فرمود : کوهی است در یمن که برای خدا به یگانگی اقرار نموده است، و برای من به پیغمبری، و برای تو و اولاد ت به امامت، و برای شیعیان تو به بهشت، و برای دشمنان تو به جهنم.
از حضرت امیرالمؤمنین(ع) منقول است : نماز کسی که انگشتر عقیق در دست داشته باشد بر نماز جماعتی که غیر عقیق در دست داشته باشد، چهل درجه برتری دارد.(1)
پی نوشت:
1. علامه مجلسی ،حلیة المتقین ،ص35.

یمن گشته تنهای تنها کنون
چو ماهی فتاده به دریای خون
شکسته عقیق لب کودکش
فرومانده از حال وتاب وتکش
بجز از خداوند فریاد رس
نباشد مدد کار او هیچ کس
چو خرس بزرگ عرب گشته مست
یمن را ز هر سو به آتش ببست

عقیق یمن گرچه صد پاره گشت
ز آل سعود خار وبی چاره گشت

ولی لاله رویده رخسار آن
وخون رنگ گردیده رفتار آن

بجرم محبت دلش چاک شد
چو پرگار بر نقطه چالاک شدنگاه کن آسمان را ای عزیزم
ز داغت همچنان من اشک بیزم
دلم آلاله ی خون گشته از تو
دو چشمم رود جیحون گشته از تو
یمن با کو دکان ناز مندش
عقیق پر بها وراز مندش
کنون در خاک وخون آغوشته گشته
هزاران نو جوانش کشته گشتهیمن گهواره ی در خون طپیده
ز جور دشمنان جیحون جهیده
واطفالش پریشان حال گشته
جوانانش چو پیران قد خمیده

یمن گشته مانند ویرانه ای
نه جا مانده آنجا نه کاشانه ای
شکسته دل کودکان یمن
فرو ریخته بام هر خانه ای

یمن ای عقیق جهان عرب
جهان تاب وپر ناز والا نسب
شهید انت اکنون گل افروز گشت
فروزندتر از پریروز گشت

یمن بیچاره و آواره گردید
ز ظلم شاه نو صد پاره گردید
هلا ای شاه سلمان جفا کار
مکن با کودکان این گونه رفتار


چرا شاه نو مست ومستانه شد ؟
به جان یمن مثل دیوانه شد ؟
چرا بچه را نمود خاکسار ؟
چو ویرانه کرده ست شهر ودیار ؟

یمن سر زمین عقیق دل است
اگر چند گرفتار صد مشکل است
عقیقش زخون گشته رنگین کمان
از آن سرخ گشته افق زمان