عقل و دل

تب‌های اولیه

33 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

در مورد دو نظریه عقلی متعارض،از آنجا که هر دو ناظر به واقع هستند و آنچه در نفس الامر تحقق دارد یکی بیش نیست،نمی توان هر دو را درست دانست و چاره ای جز خطا دانستن یکی از آن دو نظریه نیست.

در موارد تعارض میان راه شهودی و راه عقلی نیز سرانجام تنها یکی از این دو مدّعی حقیقت می تواند درست باشد.
از همین رو،ملاصدرا امکان تعارض میان برهان حقیقی و کشف یقینی را منتفی می داند و هر دوی این راه ها را ناظر به کشف واقع تلقی می کند.

او به شدت با این ادعا که بیان اهل حق مخالف برهان و از نوع تخیلات و شعریات است،مخالفت می کند واز سوی دیگر ،بیان برخی عارفان را که عقل از درک معارف توحیدی ناتوان است ،ناکافی می داند(1

پی نوشت:
1-اسفار ج2ص 315

عقل و دل هر دو یک مفهوم رو از یک جنس درک می کنند؟ یا وجه مختلف یک مفهوم رو درک میکنند؟

فرض کنید هوایی داریم که دو ویژگی مختلف براش تصور میشه دما و فشار دو ابزار متفاوت هم داریم به اسم فشار سنج کیفیت فشار رو درک میکنه و دما سنج کیفیت دما رو میفهمه ؟ البته می دونم این مثال خیلی ناقص و ناکارامد هست اما میشه گفت عقل و دل حوزه های درکشون جدا هست؟
مثلا بگیم با فشار سنج نمیشه دما رو اندازه گرفت؟!! یا به قول خودتون یه جاهایی اشتراک درک دارند و یه جایی جنس فهمشون فرق می کنه؟

1- جنس مطلبی که درک می کنند با همدیگه فرق میکنه؟
2- در یه جاهایی اشتراک دارند و در یه جاهایی اشتراک ندارند؟
3- یکی شامل تر یکی دیگه هست با اون تعبیری که بعضی عرفا دارند که عشق دست عقل رو میگیره یعنی دل عقل رو داره و اضافه تر هم داره یعنی عقل داخل در دل هست ...
4- ان امکان هم که اگر دوتاشون یه چیز رو میفهمند با یه جنس پس باید خودشون هم یه جنس باشند که فکر می کنم این امکان منتفی باشه؟!

موضوع قفل شده است