عقدنامه جعلی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عقدنامه جعلی

با سلام.حدود۸ماه قبل برای آشنایی بیشتربصورت مکتوب باآقایی صیغه محرمیت یکساله خوندیم که برای رفت وآمدباماواطرافیانم راحت باشیم.البته فقط ورقه روبه مادادوامضاکردیم وگفت دست خودم بمونه.توی این مدت مدام به منزل ماوبستگان رفت وآمدداشت تاحدود۲هفته پیش فهمیدیم کلاهبرداروجاعل حرفه ای هست والان مجهول المکانه وازش بابت چندموردشکایت کردیم.حالاشک دارم که حتی صیغه نامه واقعی بوده یانه.اگرجعلی بوده باشه وصیغه ای درکارنبوده،وضعیت خودم ومادرم ومادربزرگم که بابودنش بدون حجاب بودیم چی میشه؟

برچسب: 

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد نور

[TD][/TD]

باران فر;1026912 نوشت:
با سلام.حدود۸ماه قبل برای آشنایی بیشتربصورت مکتوب باآقایی صیغه محرمیت یکساله خوندیم که برای رفت وآمدباماواطرافیانم راحت باشیم.البته فقط ورقه روبه مادادوامضاکردیم وگفت دست خودم بمونه.توی این مدت مدام به منزل ماوبستگان رفت وآمدداشت تاحدود۲هفته پیش فهمیدیم کلاهبرداروجاعل حرفه ای هست والان مجهول المکانه وازش بابت چندموردشکایت کردیم.حالاشک دارم که حتی صیغه نامه واقعی بوده یانه.اگرجعلی بوده باشه وصیغه ای درکارنبوده،وضعیت خودم ومادرم ومادربزرگم که بابودنش بدون حجاب بودیم چی میشه؟

با سلام و احترام

اگر یقین به بطلان عقد ندارید باید تا اتمام مدت صیغه صبر کنید و درصورتی که نزدیکی از جلو یا عقب بوده باید عده هم نگه داشته شود.

موفق و موید باشید