عسر و حرج در رعایت احکام نگاه

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عسر و حرج در رعایت احکام نگاه

سلام و خسته نباشید.
آیت الله وحید خراسانی گفته اند :

مسئله: نگاه کردن مرد به بدن یا موی زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون قصد لذت باشد حرام است، و نگاه کردن به صورت ودستها
(منظور از دستها،از مچ دست به پایین می باشد)
اگر به قصد لذت باشد حرام است ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد.
ولی
آیت الله تبریزی ، آیت الله سیستانی و آیت الله صافی گلپایگانی
می فرمایند: احتیاط این است که بدون قصد لذت هم مرد به صورت و دستهای زن نگاه نکند.

با توجه به این فتاوایی که مراجع عظام زحمت کشیده اند، مکلف در عسر و حرج قرار می گیرد. آیا طبق نظر کارشناس راهی برای خلاصی از این است?
مثلا شما میروی دکتر ، منشی زن است.
یا فروشنده ای ، خریدار زن است.
اصلا پیاده رو راه میروی به هر حال زن است. زن هم قد دارد ارتفاع دارد مگر می شود زنان را ندید? حالا به نظرتان چکار باید بکنیم?
خود مراجع یا شما در بیرون چکار می کنید?تشکر

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

esi72;932860 نوشت:
سلام و خسته نباشید.
آیت الله وحید خراسانی گفته اند :
مسئله: نگاه کردن مرد به بدن یا موی زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون قصد لذت باشد حرام است، و نگاه کردن به صورت ودستها

(منظور از دستها،از مچ دست به پایین می باشد)

اگر به قصد لذت باشد حرام است ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد.
ولی

آیت الله تبریزی ، آیت الله سیستانی و آیت الله صافی گلپایگانی

می فرمایند: احتیاط این است که بدون قصد لذت هم مرد به صورت و دستهای زن نگاه نکند.

با توجه به این فتاوایی که مراجع عظام زحمت کشیده اند، مکلف در عسر و حرج قرار می گیرد. آیا طبق نظر کارشناس راهی برای خلاصی از این است?
مثلا شما میروی دکتر ، منشی زن است.
یا فروشنده ای ، خریدار زن است.
اصلا پیاده رو راه میروی به هر حال زن است. زن هم قد دارد ارتفاع دارد مگر می شود زنان را ندید? حالا به نظرتان چکار باید بکنیم?
خود مراجع یا شما در بیرون چکار می کنید?تشکر


سلام علیکم

طبق نظر آیت الله سیستانی:

از مواردی که نگاه کردن حرام است چند مورد استثناء شده است از جمله:

نگاه کردن به خانمهایی که پوشش خود را رعایت نمی کنند و اگر آنها را از اینکار نهی کنید، اثر ندارد و کار خود را ادامه می دهد، البته به شرط عدم لذت و ریبه و مفسده اشکالی ندارد.

آیت الله وحید خراسانی:


از مواردی که نگاه کردن حرام است چند مورد استثناء شده است از جمله:

نگاه کردن به خانمهایی که پوشش خود را رعایت نمی کنند به آن مقداری که عادتا نمی پوشانند، و اگر آنها را از اینکار نهی کنید، اثر ندارد و کار خود را ادامه می دهد، البته به شرط عدم لذت و ریبه و مفسده اشکالی ندارد.

آیت الله صافی گلپایگانی:

از مواردی که نگاه کردن حرام است چند مورد استثناء شده است از جمله:

نگاه کردن به خانمهایی که پوشش خود را رعایت نمی کنند و اگر آنها را از اینکار نهی کنید، اثر ندارد و کار خود را ادامه می دهد، اشکال دارد(جایز نیست)، لکن رفت و آمد کردن در بازار ها و خیابان هایی و جاهایی که چنین افرادی در آن فضاها مشغول به کار هستند، و می دانند چشم به آنها می افتد، اشکالی ندارد، بستن چشم واجب نیست، اگر برایشان مفسده ای نداشته باشد.

پی نوشت:

منهاج الصالحين (للسيستاني)، جلد‌3، صفحه:14 ، مساله 26

[=Noor_Lotus][=Noor_Titr][=Noor_Lotus] منهاج الصالحين (للوحيد)، جلد‌3، صفحه: 295

هداية العباد (للصافي)، جلد‌2، صفحه: 400

شفا;933380 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر آیت الله سیستانی:

از مواردی که نگاه کردن حرام است چند مورد استثناء شده است از جمله:

نگاه کردن به خانمهایی که پوشش خود را رعایت نمی کنند و اگر آنها را از اینکار نهی کنید، اثر ندارد و کار خود را ادامه می دهد، البته به شرط عدم لذت و ریبه و مفسده اشکالی ندارد.

آیت الله وحید خراسانی:


از مواردی که نگاه کردن حرام است چند مورد استثناء شده است از جمله:

نگاه کردن به خانمهایی که پوشش خود را رعایت نمی کنند به آن مقداری که عادتا نمی پوشانند، و اگر آنها را از اینکار نهی کنید، اثر ندارد و کار خود را ادامه می دهد، البته به شرط عدم لذت و ریبه و مفسده اشکالی ندارد.

آیت الله صافی گلپایگانی:


از مواردی که نگاه کردن حرام است چند مورد استثناء شده است از جمله:

نگاه کردن به خانمهایی که پوشش خود را رعایت نمی کنند و اگر آنها را از اینکار نهی کنید، اثر ندارد و کار خود را ادامه می دهد، اشکال دارد(جایز نیست)، لکن رفت و آمد کردن در بازار ها و خیابان هایی و جاهایی که چنین افرادی در آن فضاها مشغول به کار هستند، و می دانند چشم به آنها می افتد، اشکالی ندارد، بستن چشم

واجب نیست، اگر برایشان مفسده ای نداشته باشد.

پی نوشت:

منهاج الصالحين (للسيستاني)، جلد‌3، صفحه:14 ، مساله 26

منهاج الصالحين (للوحيد)، جلد‌3، صفحه: 295

هداية العباد (للصافي)، جلد‌2، صفحه: 400


تشکر
ولی موارد استثنا را می دانم، شما فرض کن میروی بانک یا دکتر، منشی زن است، یا در داروخانه ،یا مثلا لباس فروشی داری ، زنان برای خرید می آیند ، حال با هر پوشش که باشد شما فرض کن با حجاب. ،به هر حال بدون نگاه به آنها ( البته نه نگاه شهوانی به بدن آنها ) کار به اصطلاح راه نمی افتد. ( باید تو موقعیت قرار بگیرید تا بدانید چه میگویم)
این همان چیزی است که مراجع قایل به حرمت آنند. حال راه چاره چیست? البته برای خود مراجع راحت است چون صبح تا شب یا در زیارت اند یا درس حوزوی می گویند. البته این هم به هر حال نیاز است منتهی برای بقیه صنف ها اگر بخواهند رعایت کنند صعب .

esi72;933549 نوشت:
تشکر
ولی موارد استثنا را می دانم، شما فرض کن میروی بانک یا دکتر، منشی زن است، یا در داروخانه ،یا مثلا لباس فروشی داری ، زنان برای خرید می آیند ، حال با هر پوشش که باشد شما فرض کن با حجاب. ،به هر حال بدون نگاه به آنها ( البته نه نگاه شهوانی به بدن آنها ) کار به اصطلاح راه نمی افتد. ( باید تو موقعیت قرار بگیرید تا بدانید چه میگویم)
این همان چیزی است که مراجع قایل به حرمت آنند. حال راه چاره چیست? البته برای خود مراجع راحت است چون صبح تا شب یا در زیارت اند یا درس حوزوی می گویند. البته این هم به هر حال نیاز است منتهی برای بقیه صنف ها اگر بخواهند رعایت کنند صعب .

سلام علیکم

پاسخی که خدمتتان عرض شد همین مورد شما را می فرمایند، بلکه بالاتر، توی خیابان هم که راه می روید چنین افرادی را می بینید فرمودند با ان شرایط نگاه کردن به انها اشکالی ندارد.

esi72;932860 نوشت:
می فرمایند: احتیاط این است که بدون قصد لذت هم مرد به صورت و دستهای زن نگاه نکند.

[=times new roman]با عرض سلام. من چون خودم يه زماني با اين مشکل شما مواجه بودم اينو خدمتتون عرض مي‌کنم:

از نظر بيشتر مراجع (از جمله آية الله سيستاني و وحيد و ديگران) نگاه کردن به صورت و دست زنان نامحرم بدون قصد ريبه و تلذّذ، جائز است؛ (بدن و مو با صورت ودست فرق داره)

اون عدّه از مراجع هم (از جمله آيةالله خويي، تبريزي و ديگران) که جايز نمي‌دانند، اونا هم معمولا نظرشان مبتني بر احتياط است، نه فتوی.

لذا مقلّدين ايشون ميتونند به مراجع دسته اوّل رجوع کنند و عسر و حرج برطرف بشه.

[=times new roman](رساله مراجع، احکام نگاه کردن، مسأله اوّل)

esi72;933549 نوشت:
البته برای خود مراجع راحت است چون صبح تا شب یا در زیارت اند...

[=times new roman]ببخشيد هيچوقت اينو نفرماييد. اين حرفها حرفهاي افراد نا آگاه يا سطحي نگر هست.

مراجع چه کاره‌اند که هر طور براشون راحت باشه و باب ميلشون بود طبق اون حکم بدهند!! اين اصلا با تقوا که شرط مرجعيت است سازگاره؟!

مراجع يه عمر زحمت ميکشن تا از قرآن و عترت، حکم الهي رو استنباط کنند. در مواردي هم که نميتونن حکم رو بطور دقيق تشخيص بدهند مجبور به احتياط ميشن.

حالا هر کس ميتونه خودش بره استنباط کنه ولي ديگه بياييم بگيم چون براشون راحت بوده اينطور حکم داده‌اند، اين انصاف نيست.

Hadi99g;933897 نوشت:

[=times new roman]با عرض سلام. من چون خودم يه زماني با اين مشکل شما مواجه بودم اينو خدمتتون عرض مي‌کنم:

از نظر بيشتر مراجع (از جمله آية الله سيستاني و وحيد و ديگران) نگاه کردن به صورت و دست زنان نامحرم بدون قصد ريبه و تلذّذ، جائز است؛ (بدن و مو با صورت ودست فرق داره)

اون عدّه از مراجع هم (از جمله آيةالله خويي، تبريزي و ديگران) که جايز نمي‌دانند، اونا هم معمولا نظرشان مبتني بر احتياط است، نه فتوی.

لذا مقلّدين ايشون ميتونند به مراجع دسته اوّل رجوع کنند و عسر و حرج برطرف بشه.

[=times new roman](رساله مراجع، احکام نگاه کردن، مسأله اوّل)

[=times new roman]ببخشيد هيچوقت اينو نفرماييد. اين حرفها حرفهاي افراد نا آگاه يا سطحي نگر هست.

مراجع چه کاره‌اند که هر طور براشون راحت باشه و باب ميلشون بود طبق اون حکم بدهند!! اين اصلا با تقوا که شرط مرجعيت است سازگاره؟!

مراجع يه عمر زحمت ميکشن تا از قرآن و عترت، حکم الهي رو استنباط کنند. در مواردي هم که نميتونن حکم رو بطور دقيق تشخيص بدهند مجبور به احتياط ميشن.

حالا هر کس ميتونه خودش بره استنباط کنه ولي ديگه بياييم بگيم چون براشون راحت بوده اينطور حکم داده‌اند، اين انصاف نيست.


سلام،
چطور اثبات می کنید که منظور آن‌ها صورت و دست نبوده و بدن و مو با صورت و دست فرق دارد?
احتیاط آنها وجوبی است یا استحبابی?
نگفتم مراجع برایشان آسان است پس فتوا می دهند بلکه گفتم این حکم که استنباط کرده اند برای آنها مشکلی ایجاد نمی کند اما برای دیگران این حکم مشکل ایجاد می کند.
شما خودتان اگر به پست بانک بروید و منشی زن با حجاب نحوه برخوردتان با او چگونه خواهد بود?

[="Times New Roman"][="Navy"]

esi72;934387 نوشت:
چطور اثبات می کنید که منظور آن‌ها صورت و دست نبوده و بدن و مو با صورت و دست فرق دارد?

با عرض سلام. ببخشيد با تأخير جواب ميدم،

اين فرق از اينجا اثبات ميشه که ابتدا حکم به حرمت نگاه کردن به بدن را ميدن، بعد حکم به جواز نگاه کردن به صورت و دست را.

پس معلوم ميشه منظورشون از بدن، جاهايي از بدن غير از صورت و دستان است ديگه. غير از اين ميتونه باشه ؟

esi72;934387 نوشت:
حتیاط آنها وجوبی است یا استحبابی?

احتياط آنها وجوبي است ، منتها در احتياط وجوبي، انسان ميتونه به يک مرجع تقليد ديگر رجوع کند، بر خلاف فتوا که در فتوا نميشه به مرجع ديگه رجوع کرد.

esi72;934387 نوشت:
شما خودتان اگر به پست بانک بروید و منشی زن با حجاب نحوه برخوردتان با او چگونه خواهد بود?

برخوردم مثل مواجهه با يک همجنس که به صورتش نگاه ميکنم و صحبت ميکنم.[/]
موضوع قفل شده است