جمع بندی عرفان دم خروسی!!!

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عرفان دم خروسی!!!


به نام او

عرفان دم خروسی چیست ؟؟

یا حق

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد بصیر

عصا;785850 نوشت:
عرفان دم خروسی چیست ؟؟

باسلام و احترام
عرفان دم خروسی، اصطلاحی است که برای هر مسلک عرفانی یا عرفانهای کاذب و دروغینی که اعمالشان با گفتارشان دوتاست و به ظاهر رفتار عارفانه و زاهدانه از خود نشان می دهند اما در باطن با توجه به رفتارهای خاصی که از آنها دیده می شود یا اعتقاداتی که برملا می گردد، روشن می شود که دروغگو هستند و اعتقادات باطلی دارند و همه این رفتارهای زاهدانه را برای رسیدن به مطامع دنیایی و مقاصد نفسانی انجام داده اند، گفته می شود.

موضوع قفل شده است