عدم رعایت طهارت خانه توسط یک فرد

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عدم رعایت طهارت خانه توسط یک فرد
سلام خواهشا جواب بدهید خیلی برام مهمه از دست مادرم به سختی می افتم می خواستم بپرسم وقتی تطهیر یک مکان نجس توسط فردی را به چشم خود ندیده باشیم وفقط ببینیم که عین نجس از روی ان محل پاک شده میتوان ان مکان را پاک حساب کرد در صورتی که ان فرد قبلا در تطهیر جای دیگری سهل انگاری کرده وانجا را تطهیر نکرده به این صورت که وسط فرش خونی شده فقط لکه ان پاک شده انجا را تطهیر نکرده و با جارو و برس که با هر بار با اب ظرفی خیس میشده همه جای ان کشیده شده وباعث شد که بقیه فرش هم نجس شود کار هر روز ان هم این است که با جاروی خیس ومقداری اب داخل تشت فرش را جارو میکند منظورم این است که تا این حد بی خیال است و چون من دیدم که قبلا روی سطح کاشی دیوار انباری خون دست ریخته شده بود وبعداز چند ساعت دیدم دیگر نیست کف انباری را قالی پوشانده ومن احتمال قریب به یقین میدادم که انجا را مادرم اب نریخته وفقط عین نجس را پاک کرده بعد از مدتی قسمتی از کف اشپزخانه هم خون ریخته شده بود وبعد از رفتنم از اشپزخانه دیگر ان خون را ندیدم مادرم ان موقع داشت گاز را می شست که تقریبا نزدیک همان محل خون ریخته شده بودالبته دیگر ان موقع عین نجاستی ندیدم وبعد از ان هم دیدم با یک اسفنج که با اب کاسه خیس میشد ابتدا روی کاشی های دیوار انباری وبعد دیوار اشپزخانه را پاک کرد وبعد از اتمام این کار هم کهنه ای روی کف اشپزخانه کشیده شد وشب ان روز هم برای پاک کردن فریزر طبقه های توری ان در اورده شد وروی کف سرامیک اشپزخانه گذاشته شد سوال هایی که برایم پیش امده :۱_من که نجس شدن ان دو مکان را دیده بودم اما تطهیر انجا را ندیدم می توانم بگویم چون نمی دانم انجا با اب تطهیر شده یا نه پس باید انجا را نجس حساب کنم یا پاک (با اینکه قبلا سهل انگاری در تطهیر ان شخص را دیده بودم اخ با خودم میگویم از کجا میدانی کف اشپزخانه را اب نگرفته ویا ان اسفنج را هر بار با اب شیر نمیشسته ) ۲_اگر جواب این است که ان دو مکان (سطح دیوار انباری وکف اشپزخانه) هنوز نجس مانده بوده اند ،بقیه سطوح اشپزخانه وانباری که با اسفنج همه جای ان کشیده شد متنجس چندم است؟ کف اشپزخانه که با کهنه خیس همه جای ان کشیده شد متنجس چندم است؟طبقه های فریزر و محتویات داخل ان متنجس چندم اند؟ ۳-چون طی روز های بعد که نمیدانم ان کهنه شسته شد یا نه ؟ با ان کهنه خیس که اول روی کف اشپزخانه بود روی گاز هم پاک شد وعادت مادرم این است که قاشق پخت وپز را روی گاز میگذارد پس یعنی غذایی که پخته میشود نجس است ؟ ؟ از کثرت سوال ها از شما عذر میخواهم طبقه های فریزر متنجس حساب میشوند یا اصلا نجس حساب نمی شوند؟؟چون وقتی که طبقه های فریزر وقتی که داخل فریزر قرار میگیرند کف هر طبقه میشود سقف طبقه پایینی ممنونم جواب می دهید مرجعم رهبری است
برچسب: 
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور
سلام خواهشا جواب بدهید خیلی برام مهمه از دست مادرم به سختی می افتم می خواستم بپرسم وقتی تطهیر یک مکان نجس توسط فردی را به چشم خود ندیده باشیم وفقط ببینیم که عین نجس از روی ان محل پاک شده میتوان ان مکان را پاک حساب کرد در صورتی که ان فرد قبلا در تطهیر جای دیگری سهل انگاری کرده وانجا را تطهیر نکرده به این صورت که وسط فرش خونی شده فقط لکه ان پاک شده انجا را تطهیر نکرده و با جارو و برس که با هر بار با اب ظرفی خیس میشده همه جای ان کشیده شده وباعث شد که بقیه فرش هم نجس شود کار هر روز ان هم این است که با جاروی خیس ومقداری اب داخل تشت فرش را جارو میکند منظورم این است که تا این حد بی خیال است و چون من دیدم که قبلا روی سطح کاشی دیوار انباری خون دست ریخته شده بود وبعداز چند ساعت دیدم دیگر نیست کف انباری را قالی پوشانده ومن احتمال قریب به یقین میدادم که انجا را مادرم اب نریخته وفقط عین نجس را پاک کرده بعد از مدتی قسمتی از کف اشپزخانه هم خون ریخته شده بود وبعد از رفتنم از اشپزخانه دیگر ان خون را ندیدم مادرم ان موقع داشت گاز را می شست که تقریبا نزدیک همان محل خون ریخته شده بودالبته دیگر ان موقع عین نجاستی ندیدم وبعد از ان هم دیدم با یک اسفنج که با اب کاسه خیس میشد ابتدا روی کاشی های دیوار انباری وبعد دیوار اشپزخانه را پاک کرد وبعد از اتمام این کار هم کهنه ای روی کف اشپزخانه کشیده شد وشب ان روز هم برای پاک کردن فریزر طبقه های توری ان در اورده شد وروی کف سرامیک اشپزخانه گذاشته شد سوال هایی که برایم پیش امده :۱_من که نجس شدن ان دو مکان را دیده بودم اما تطهیر انجا را ندیدم می توانم بگویم چون نمی دانم انجا با اب تطهیر شده یا نه پس باید انجا را نجس حساب کنم یا پاک (با اینکه قبلا سهل انگاری در تطهیر ان شخص را دیده بودم اخ با خودم میگویم از کجا میدانی کف اشپزخانه را اب نگرفته ویا ان اسفنج را هر بار با اب شیر نمیشسته )   ۲_اگر جواب این است که ان دو مکان (سطح دیوار انباری وکف اشپزخانه) هنوز نجس مانده بوده اند ،بقیه سطوح اشپزخانه وانباری که با اسفنج همه جای ان کشیده شد متنجس چندم است؟ کف اشپزخانه که با کهنه خیس همه جای ان کشیده شد متنجس چندم است؟طبقه های فریزر و محتویات داخل ان متنجس چندم اند؟   ۳-چون طی روز های بعد که نمیدانم ان کهنه شسته شد یا نه ؟ با ان کهنه خیس که اول روی کف اشپزخانه بود روی گاز هم پاک شد وعادت مادرم این است که قاشق پخت وپز را روی گاز میگذارد پس یعنی غذایی که پخته میشود نجس است ؟ ؟ از کثرت سوال ها از شما عذر میخواهم طبقه های فریزر متنجس حساب میشوند یا اصلا نجس حساب نمی شوند؟؟چون وقتی که طبقه های فریزر وقتی که داخل فریزر قرار میگیرند کف هر طبقه میشود سقف طبقه پایینی ممنونم جواب می دهید مرجعم رهبری است
با سلام و احترام 1. باید آن مکان را پاک حساب کنید. 2. از پاسخ یک مشخص است و جایی نجس نشده است 3. طبقه های فریزر و گاز و غذاهایی که پخته میشود پاک است. رساله مراجع، احکام نجاسات
نور said in سلام خواهشا جواب بدهید خیلی
سلام خواهشا جواب بدهید خیلی برام مهمه از دست مادرم به سختی می افتم می خواستم بپرسم وقتی تطهیر یک مکان نجس توسط فردی را به چشم خود ندیده باشیم وفقط ببینیم که عین نجس از روی ان محل پاک شده میتوان ان مکان را پاک حساب کرد در صورتی که ان فرد قبلا در تطهیر جای دیگری سهل انگاری کرده وانجا را تطهیر نکرده به این صورت که وسط فرش خونی شده فقط لکه ان پاک شده انجا را تطهیر نکرده و با جارو و برس که با هر بار با اب ظرفی خیس میشده همه جای ان کشیده شده وباعث شد که بقیه فرش هم نجس شود کار هر روز ان هم این است که با جاروی خیس ومقداری اب داخل تشت فرش را جارو میکند منظورم این است که تا این حد بی خیال است و چون من دیدم که قبلا روی سطح کاشی دیوار انباری خون دست ریخته شده بود وبعداز چند ساعت دیدم دیگر نیست کف انباری را قالی پوشانده ومن احتمال قریب به یقین میدادم که انجا را مادرم اب نریخته وفقط عین نجس را پاک کرده بعد از مدتی قسمتی از کف اشپزخانه هم خون ریخته شده بود وبعد از رفتنم از اشپزخانه دیگر ان خون را ندیدم مادرم ان موقع داشت گاز را می شست که تقریبا نزدیک همان محل خون ریخته شده بودالبته دیگر ان موقع عین نجاستی ندیدم وبعد از ان هم دیدم با یک اسفنج که با اب کاسه خیس میشد ابتدا روی کاشی های دیوار انباری وبعد دیوار اشپزخانه را پاک کرد وبعد از اتمام این کار هم کهنه ای روی کف اشپزخانه کشیده شد وشب ان روز هم برای پاک کردن فریزر طبقه های توری ان در اورده شد وروی کف سرامیک اشپزخانه گذاشته شد سوال هایی که برایم پیش امده :۱_من که نجس شدن ان دو مکان را دیده بودم اما تطهیر انجا را ندیدم می توانم بگویم چون نمی دانم انجا با اب تطهیر شده یا نه پس باید انجا را نجس حساب کنم یا پاک (با اینکه قبلا سهل انگاری در تطهیر ان شخص را دیده بودم اخ با خودم میگویم از کجا میدانی کف اشپزخانه را اب نگرفته ویا ان اسفنج را هر بار با اب شیر نمیشسته )   ۲_اگر جواب این است که ان دو مکان (سطح دیوار انباری وکف اشپزخانه) هنوز نجس مانده بوده اند ،بقیه سطوح اشپزخانه وانباری که با اسفنج همه جای ان کشیده شد متنجس چندم است؟ کف اشپزخانه که با کهنه خیس همه جای ان کشیده شد متنجس چندم است؟طبقه های فریزر و محتویات داخل ان متنجس چندم اند؟   ۳-چون طی روز های بعد که نمیدانم ان کهنه شسته شد یا نه ؟ با ان کهنه خیس که اول روی کف اشپزخانه بود روی گاز هم پاک شد وعادت مادرم این است که قاشق پخت وپز را روی گاز میگذارد پس یعنی غذایی که پخته میشود نجس است ؟ ؟ از کثرت سوال ها از شما عذر میخواهم طبقه های فریزر متنجس حساب میشوند یا اصلا نجس حساب نمی شوند؟؟چون وقتی که طبقه های فریزر وقتی که داخل فریزر قرار میگیرند کف هر طبقه میشود سقف طبقه پایینی ممنونم جواب می دهید مرجعم رهبری است
با سلام و احترام 1. باید آن مکان را پاک حساب کنید. 2. از پاسخ یک مشخص است و جایی نجس نشده است 3. طبقه های فریزر و گاز و غذاهایی که پخته میشود پاک است. رساله مراجع، احکام نجاسات
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل لولیک الفرج سلام علیکم و رحمه الله و برکاته علت پاک دانستن جایی که یقین دارند نجس شده چیست؟ اگر غیاب مسلمان است که مادرشان بر حسب ظاهر و سوال اهل رعایت نیستند و چه بسا روش تطهیر صحیح را ندانند؟ دلیل حکم به طهارت چیست؟ یا علی(س)
سلام ،ببخشید. الان سوال کاربر رستگاران هم سوال جدیدی شده برایم Sad لطفا وخواهشا جواب ایشان را هم بدهید چون سوال من هم شده.... 
با سلام و احترام اصل مساله بر این است جایی که انسان یقین به نجاست داشته باشد باید یقین به طهارت پیدا کند اما سوال حاکی از دقت های وسواس گونه است و نباید در حصول یقین خود را به زحمت و سختی انداخت به هرحال اطرافیان هم فرد مسلمان هستند و طهارت و نجاست برای ایشان اهمیت داشته که آبکشی کرده اند در روش آبکشی هم نباید تحقیق و تفحص کرد ظاهر سوال در این است که یقین به آبکشی دارند ولی در نحوه تطهیر و روش آن شک است از این جهت به شک و وسوسه نباید اعتنا کرد. موفق و موید باشید
سلام ببخشید که دوباره مزاحم میشم قبل از اینکه من این حکم شما رو بدونم همیشه بعد از غذا خوردن دهانم را میشستم چیز هایی که حکم به پاکی شان داده شده را نجس (یعنی با خودم حساب کرده بودم که غذا ها متنجس ۳ هستن و گاز هم متنجس ۲ و..... )حساب میکردم با وجود این که حکم را فهمیدهام ام الان برایم خیلی خیلی سخت شده که نظرم را عوض کنم وبرای غذا خوردن و ... دغدغه دارم تازه یک موقع هایی هم از سه وعده غذا ،یک وعده غذا میخوردم وبعضی اوقات هم حالم بد میشد به خدا نمیدانم چه کار کنم به من بگویید برای اینکه از عادت قبلی ام برگردم چه کنم حتما اگر راهی باشه انجامش میدم و در مورد مادرم هم باید بگویم در اب کشی کاشی داخل انباری شک دارم یعنی احتمال۹۰ درصد میدادم که اصلا اب نگرفته خدا هیچ کس را به گرفتاری مبتلا نکنه زندگی من ازاین رو به اون رو شد مادرم گفت که بعد از امتحانم قالی ها رو میده قالیشویی ولی چه فایده با ۲ سال تاخیر وگستردگی نجاست زجری کشیدم که مپرس به نظر شما اگر قالی ها را بدیم قالیشویی ونجاست انه را هم اطلاع بدیم دیگر در طاهر شدن انها شکی نیست ؟؟ 
نه نه ....من در ابکشی شک دارم وگرنه چه کار داشتم مادرم چه جوری میشوره من در اصل ابکشی شک دارم
سلام ببخشید که دوباره مزاحم میشم قبل از اینکه من این حکم شما رو بدونم همیشه بعد از غذا خوردن دهانم را میشستم چیز هایی که حکم به پاکی شان داده شده را نجس (یعنی با خودم حساب کرده بودم که غذا ها متنجس ۳ هستن و گاز هم متنجس ۲ و..... )حساب میکردم با وجود این که حکم را فهمیدهام ام الان برایم خیلی خیلی سخت شده که نظرم را عوض کنم وبرای غذا خوردن و ... دغدغه دارم تازه یک موقع هایی هم از سه وعده غذا ،یک وعده غذا میخوردم وبعضی اوقات هم حالم بد میشد به خدا نمیدانم چه کار کنم به من بگویید برای اینکه از عادت قبلی ام برگردم چه کنم حتما اگر راهی باشه انجامش میدم و در مورد مادرم هم باید بگویم در اب کشی کاشی داخل انباری شک دارم یعنی احتمال۹۰ درصد میدادم که اصلا اب نگرفته خدا هیچ کس را به گرفتاری مبتلا نکنه زندگی من ازاین رو به اون رو شد مادرم گفت که بعد از امتحانم قالی ها رو میده قالیشویی ولی چه فایده با ۲ سال تاخیر وگستردگی نجاست زجری کشیدم که مپرس به نظر شما اگر قالی ها را بدیم قالیشویی ونجاست انه را هم اطلاع بدیم دیگر در طاهر شدن انها شکی نیست ؟؟ 
با سلام و احترام اگر به قالیشویی گفته شود قالی ها نجس است بعد از تحویل پاک حساب میشود و نباید به شک اعتنا کرد درخصوص درمان وسواس از مشاورین راهنمایی بگیرید. موفق و موید باشید
موضوع قفل شده است