عالم بالاتر از ذره و پایین تر از ذره چیست؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عالم بالاتر از ذره و پایین تر از ذره چیست؟


باسلام
امیدوارم هرچه سریعتر به این سوال من پاسخ بدهید:

عالم بالاتر از ذره و پایین تر از ذره چیست؟


با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد صدیق

[=microsoft sans serif]

kazem177;987667 نوشت:
عالم بالاتر از ذره و پایین تر از ذره چیست؟

باسلام
لطفا سوال خود را واضح تر بیان کنید.
این اصطلاح در کدام دانش مطرح شده است؟
اگر در دانشهای دینی است منبع مطلب خود را نیز بیان کنید.

kazem177;987667 نوشت:

باسلام
امیدوارم هرچه سریعتر به این سوال من پاسخ بدهید:

عالم بالاتر از ذره و پایین تر از ذره چیست؟سلام
سوال شما ابهاماتی دارد
لکن توضیحی عرض میکنم
عالم پایین و بالاتر از ذره، یا معدوم است یا مجرد..

مثلا برخی گویند ما هم موجود داریم و هم معدوم ( احتمالا استاد فیاضی چنین گویند)
برخی گویند ذرات تا بی نهایت تقسیم میشوند
ولی عده ای گویند ذرات تا بی نهایت تقسیم نمیشوند و الا قاعده تسلسل علل باطل میشد پس باید یک ذره ای باشد که قابل انقسام نباشد و بدون بعد باشد و فضا را اشغال نکند پس آخرین ذره وجود دارد لکن مجرد است و بی بعد...
خلاصه نظرات مختلفی قابل طرح است...

از متون دینی میتوان استفاده کرد و نقشه جهان و عالم را در ابعاد بزرگ تر ترسیم کرد
مثلا عالم دنیا شامل زمین و ستارگان و کهکشانها است
اگر از این عالم بگذریم به آسمان دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم می رسیم....
در آسمان هفتم یا بعد از آن، بهشت و جهنم و عرش و کرسی قرار دارند....

[="Tahoma"][="Navy"]

kazem177;987667 نوشت:
باسلام
امیدوارم هرچه سریعتر به این سوال من پاسخ بدهید:

عالم بالاتر از ذره و پایین تر از ذره چیست؟


سلام
منظورتان از ذره چیست؟ اگر منظور حالت ذره ای ماده است خوب سطح پایین ترش حالت موجی ماده و به عبارتی عالم انرژی هاست
و سطح بالاتر از ذره، مولکول های مواد عالی و بعد بافتهای ریز و سپس بافتهای بزرگ هستند که در نهایت به شکل یک گیاه و حیوان نمود پیدا می کنند.
یا علیم[/]

موضوع قفل شده است