طهارت کفش با ماشین لباسشویی

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
طهارت کفش با ماشین لباسشویی

سلام روزتون بخیر ببخشید مزاحم وقتتون شدم جسارتا من کی سوالداشتم من یک جفت کفش که به ترشحات ادرار برخورد داشت همراه لباسها انداختم توی لباسشویی اتوماتیک بعد از اتمام شستو شو متوجه شدم توی شیارهای کف کفش مقداری جرم مثل چسبی که سفت شده باشه و مقداری فک کنم گل چسبیده بود آیا دوباره شستن لازم بود ؟ چون من با ناخن این اجرام رو پاک کردم و دوباره توی لباسشویی انداختم تا بشوره بعدش رفتم حمام کهبعد از بیرون امدن و لباس پوشیدن متوجه شدم این اجرامی که از کف کفش پاک کردم زیر ناخنم هست مطمئنم که همونا بودحالا من از حمام اومدم بیرون لباسهایی که پوشیدم و اینکه روی فرش راه رفتم بدنم خیس ود حالا همه جا نجس شد ؟توروخدا خیلی ناراحتم برام توضیح بدین

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

بلک رز;951994 نوشت:
سلام روزتون بخیر ببخشید مزاحم وقتتون شدم جسارتا من کی سوالداشتم من یک جفت کفش که به ترشحات ادرار برخورد داشت همراه لباسها انداختم توی لباسشویی اتوماتیک بعد از اتمام شستو شو متوجه شدم توی شیارهای کف کفش مقداری جرم مثل چسبی که سفت شده باشه و مقداری فک کنم گل چسبیده بود آیا دوباره شستن لازم بود ؟ چون من با ناخن این اجرام رو پاک کردم و دوباره توی لباسشویی انداختم تا بشوره بعدش رفتم حمام که بعد از بیرون امدن و لباس پوشیدن متوجه شدم این اجرامی که از کف کفش پاک کردم زیر ناخنم هست مطمئنم که همونا بودحالا من از حمام اومدم بیرون لباسهایی که پوشیدم و اینکه روی فرش راه رفتم بدنم خیس ود حالا همه جا نجس شد ؟توروخدا خیلی ناراحتم برام توضیح بدین

با سلام و احترام

دست و سایر قسمتهای بدنتان پاک است و جایی نجس محسوب نمیشود. بطور کلی از دقت هایی که منجر به وسواس میشود باید اجتناب کرد.

موفق و موید باشید

ممنون از توضیحتون

موضوع قفل شده است