طریقه تطهیر صندلی ماشین

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
طریقه تطهیر صندلی ماشین

بچه صندلی عقب ماشین رو نجس کرده چجوری پاک میشه

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

هانیه مصطفی;944309 نوشت:
بچه صندلی عقب ماشین رو نجس کرده چجوری پاک میشه

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

شلنگ را باز کرده، و همان قسمت نجس را آب می گیرید و بادست فشار میدهید تا اب داخل آن جا بجا شود، دیگر صندلی پاک است، و آب داخل صندل هم پاک است.

تذکر: لازم نیست شیر آب را تا انتها باز کنید، اگر کمی باز کنید که اتصال بر قرار باشد کافی است.

پی نوشت:
رساله آموزشی، مطهرات

سلام

طبق نظر آیت الله فاضل لنکرانی چطور؟

الرحیل;945055 نوشت:
سلام

طبق نظر آیت الله فاضل لنکرانی چطور؟

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله فاضل لنکرانی:

فرش و لباس و چيزهايى مانند آن كه آب را به خود مى‌گيرد و قابل فشار دادن است چنانچه با آب کر تطهير مى‌كنند، بنابر احتياط واجب فشار دادن لازم است.

فلذا بعد از اینکه آب، روی صندلی قرار گرفت و فشار دادید، تا غساله اش خارج شود پاک می شود.

تذکر1:احتیاط واجب قابل رجوع است.

تذکر2: آیت الله سیستانی

اگر چیز نجس را یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می‌شود. و در فرش و لباس و مانند اینها فشار یا مانند آن از مالیدن یا لگد کردن لازم نیست. و در صورتی که بدن یا لباس متنجّس به بول باشد، بنا بر احتیاط واجب در کر و مانند آن نیز دو مرتبه شستن لازم است، ولی در آب جاری با یک‌بار شستن پاک می‌شود.

پی نوشت:
رساله آیت الله فاضل لنکرانی، مطهرات، مساله164
رساله آیت الله سیستانی، مطهرات،مساله 153

موضوع قفل شده است