صیغه خانه نو

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
صیغه خانه نو

سلام
از یکی شنیدم که می گفت: قبل از رفتن توی خانه نو ، خوبه صیغه اش خوانده بشه.
میگفت توی مفاتیح هست.
مگر سکونت کردن در خانه نو، صیغه مخصوص داره؟؟

[=Century Gothic]با سلام
نمیدانم منظورتان این از صیغه قبل از ورود به خانه است یا ...؟

[=Century Gothic]صيغه معامله

[=Century Gothic]مسأله 1789ـ[=Century Gothic] طرفين معامله به هر زبانى آشنا باشند مى توانند صيغه بخوانند، بنابراين اگر فروشنده به فارسى بگويد: «اين جنس را به فلان قيمت فروختم» و مشترى بگويد: «قبول كردم» معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگرى كه اين معنى را به روشنى بيان كند و اگر صيغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگرى دهد و او هم به قصد خريدن بگيرد كافى است (به شرط اين كه تمام شرايط معامله در آن جمع باشد).

[=Century Gothic]مسأله 1790ـ[=Century Gothic] نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمى باشد يا غير آن، مى تواند جانشين خواندن صيغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صيغه لفظى خوانده شود.

[=Century Gothic]مسأله 1791ـ[=Century Gothic] هنگام خواندن صيغه معامله بايد دو طرف قصد انشاء داشته باشند يعنى مقصودشان از گفتن اين دو جمله خريد و فروش باشد، همچنين در جايى كه داد و ستد عملى جانشين صيغه لفظى مى شود بايد قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنين شخصيّتهاى حقيقى و حقوقى هر دو مالك مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر موسّسه خيريّه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصيّت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمى كند.

http://www.aviny.com/Ahkam/Resalehmakarem/resale12.aspx

سلام
احتمالاً منظور، صیغه معامله (بیع) نباشد.
جوری که آن شخص می گفت، این صیغه پس از خریده شدن خانه و قبل از ورود صاحبانش به آن جهت سکونت، خوانده شد.

موضوع قفل شده است