شگردهای فتنه گران در تاریخ 1

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شگردهای فتنه گران در تاریخ 1

بسم الله الرحمن الرحیم

شگردهای فتنه گران در تاریخ 1
در فتنه ها معمولا رهبران و تئوریسین های فتنه قبل ازهراقدامی مدتها اندیشه و تامل می کنند که چگونه و از چه راهی می توان یک حکومت و نظام سیاسی را از میان برداشت وتلاش می کنند با توجه به شناختی که از جامعه ونظام حاکم وحساسیتهای مردم دارند ، مجموعۀ مرحله بندی شده ای از اقدامهای سازمان یافته را طراحی و عملیاتی کنند . یکی از شگردهای فتنه گران در طول تاریخ ، تحریک احساسات و عواطف مردم به هر وسیله ممکن و بهره برداری از آن به سود خود است . به عنوان مثال یکی از اموری که در جهان اسلام آثار روانی فراوانی بر جای گذاشت مساله کشته شدن عثمان بود که احساسات بسیاری از مسلمانان جریحه دار شد به ویژه با داستانهایی که درباره نحوه کشته شدن او ساختند تا چهره ای کاملا مظلوم وبی گناه از عثمان به نمایش بگذارند . در تاریخ آمده یکی از مخالفان جدی عثمان ، عایشه همسر پیامبر صلی الله و علیه وآله بود او مدتی در مکه عَلَم مخالفت با عثمان را برافراشته بود و آرزوی مرگ او را می کرد (1) ومردم را علیه خلیفه تحریک می کرد ، اما به محض شنیدن خبر قتل عثمان وتصور اینکه مردم با طلحه بیعت کرده اند به سوی مدینه بازمی گشت که شنید مردم با علی علیه السلام بیعت کرده اند ، لذا دوباره به مکه بازگشت و سپس موضع خود را درباره عثمان به طور کامل تغیییر داد ، وبا سخنرانی های احساسی و عاطفی خود کوشید مردم را به بهانه خونخواهی عثمان ،علیه امام علی بسیج کند .(2) وی که به دلیل همسری پیامبر صلی الله وعلیه و آله محبوبیت فراوانی در بین مردم داشت توانست با تحریک احساسات مردم و استفاده از موقعیت اجتماعی خود ف بسیاری از آنان راعلیه امام تحریک کند . طولی نکشید که مکه را به عنوان پایگاهی برای مخالفان حکومت مرکزی قرار داد وبعد از مدتی طلحه و زبیر هم به او ملحق شدند. معاویه نیز یکی از دستاویزهایش برای برپایی فتنۀ صفین ،تحریک احساسات مردمِ نا آگاه شام به وسیله قتل عثمان بود . او از پیراهن خون آلود عثمان و انگشتان بریده نائله همسر عثمان ، بهره بسیار برد. وی به مدت یک سال ، پیراهن خون آلود خلیفه را بر منبر آویخت وگاه نیز در انظار عمومی آنرا بر تن می کرد وبا یاد آوری مظلومیت خلیفه ، اشک مردم را جاری می ساخت .(3) معاویه آنقدر با احساسات دینی مردم بازی کرد که گروهی از شام با خود عهد کردند تا وقتی قاتلان خلیفه را به سزای اعمالشان نرسانند از همسران خود کناره بگیرند وآسایش و راحتی را بر خود حرام کنند. (4) برخی شواهد نشان می دهد معاویه از همان زمان که مخالفتهای عمومی علیه عثمان اوج گرفته بود به این مساله می اندیشید . این نکته نیز از دید عثمان مخفی نبود ، از این رو وقتی امتناع معاویه را در یاری رساندن به خود دید او را مورد خطاب قرار داد و گفت : تو می خواهی من کشته شوم و سپس به خون خواهی من بر خیزی .(5) بسیار روشن بود که معاویه هرگز دنبال خون خواهی عثمان نیست وفقط می خواهد با این مساله ، احساسات مردم را بر انگیزاند تا به مطامع دنیوی خود دست یابد . به همین دلیل و قتی کامل قدرت را به دست گرفت هیچ سخنی در این باره به میان نیاورد و حتی در پاسخ به دختر عثمان که مجازات قاتلان پدرش را می خواست ،گفت : این کار نشدنی است و تو به همین راضی باش که دخترعموی خلیفه مسلمین هستی.(6)

منابع : (1) تاریخ یعقوبی ج2ص176 ، (2) اسد الغابه ج 2ص470 ، (3) وقعة الصفین ،منقریص 127 ، (4)الکامل فی التاریخ ج2 ص359 ، (5)تاریخ یعقوبی ج2ص175 ، (6) فروغ ولایت ، سبحانی ص 167 ، نساب الاشراف ج5 ص 125
*برگرفته از کتاب موج فتنه ، احمد حسین شریفی ، با تحقیق و اضافات

شگردهای فتنه گران 2

شعارهای خوب وجذاب و تظاهر به خیر خواهی
یکی از شگردهای فتنه گران استفاده از شعارهای خوب و جذاب و گمراه کننده برای غبار آلود کردن فضای جامعه است که می خواهند اهداف پلید و نادرست خود را پشت شعارهای جذاب و الفاظ چند پهلو پنهان کنند ، بسیاری از فتنه گران می کوشند تا خود را دلسوز واقعی جامعه و مردم معرفی کنند و چنین وانمود می کنند که خواهان امنیت و آرامش مردم و اصلاح امور جامعه اند . به تعبیر فرآن کریم : « واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انّما نحن مصلحون»(بقره 11)
به عنوان مثال منافقان زمان پیامبر صلی الله وعلیه وآله به منظور ضربه زدن به اسلام و کار شکنی درکار آنحضرت و برنامه ریزی برای حرکتهای براندازانه کوشیدند ازراه تأسیس مسجد (ضرار) به هدف خود نائل شوند ،آنان با استفاده از قالبی زیبا و دیدنی و از راه تأسیس مسجد به بهانۀ حمایت از مردم وضعیفان و سالخورده گانی که رفتن به مسجد قبا برایشان دشواربود می خواستند به هدف خود دست یابند، در حالیکه سوگند یاد می کردند که انگیزه ای جز خدمت به اسلام و مسلمین و پیامبر صلی الله وعلیه وآله نداشتند. قرآن کریم به صراحت اهداف پنهان منافقان از تأسیس مسجد را بیان کرده و می فرماید : «والذین اتّخذوا مسجدا ضراراً و کفراً وتفریقاً بین المومنین وارصاداً لّمن حارب الله و رسوله من قبل و لیحلفنّ إن اردنا الا الحسنی و الله یشهد انّهم لکاذبون » (توبه107) و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مایۀ زیان و کفر و پراکندگی میان مومنان است و کمینگاهی است برای کسی که قبلا با خدا و پیامبر او به جنگ برخواسته بود و با تأکید سوگند یاد می کنند که جز نیکی قصدی نداشتیم و خدا گواهی می دهد که آنان قطعاً دروغگوهستند.
بعد از رحلت پیامبرگرامی اسلام نیزکسانی که فتنه سقیفه را پدید آوردند یکی ازبهانه هایی که برای کنارزدن امیرمؤمنان علیه السلام وخانه نشین کردن او داشتند این بود که اگر علی علیه السلام جانشین پیامبرشود موجب جنگ و آشوب درجامعه میگردد واین امربه مصلحت جامعه نوپای اسلامی نیست.(1) آنان انتخاب علی علیه السلام را با نا امنی آشوب و بروز اختلافهای اجتماعی برابر می دانستند! درهمین راستا این سخن خلیفه دوم قابل تأمّل است که گفت : علی سزاوارترین مردم برای حکومت است ولی قریش تاب عدالت او را ندارد زیرا اگر حکومت را بر عهده بگیرد راهی برای گریز از حق باقی نمیگذارد و در آن صورت مردم بیعت خود را می شکنند ودر برابر او می ایستند.(2) خلیفه دوم به شهادت منابع اهل سنت می گفت:پیامبر در واپسین ساعات عمر خویش می خواست درباره خلافت علی علیه السلام وصیت کند اما من برای جلوگیری از فتنه او را از این کار بازداشتم.(3)
عمر میگفت : چون علی در جنگهای زمان پیامبر بسیاری از قریشیان و کفار را کشته است اگر خلیفه شود موجب اختلاف و دودستگی در جامعه اسلامی خواهد شد. ابن عباس در پاسخ به این دلیل خلیفه دوم گفت : با این سخن از چه کسی عیب جوئی می کنی ؟ از خدائی که پیامبر را بر آنان برانگیخت ؟ یا ازپیامبرکه حق رسالت را به جا آورد؟ یا از علی که در راه خدا با آنان به جهاد پرداخت ؟ (4)
برای بیان نمونه های دیگر از استفاده از شعارها و نمادهای مقدس در تاریخ اسلام می توان به استفاده ابزاری معاویه در جنگ صفین از قرآن و فریب ساده اندیشان ، سر دادن شعار انحرافی اما مقدس «إن الحکم الا لله» توسط خوارج نهروان ، همچنین استفاده بنی عباس از نمادها و شعارهای شیعی مانند رنگ سیاه یا شعار الرضا من آل محمد و... برای رسیدن به اهداف ومطامع دنیوی خود اشاره کرد .
*منابع : 1) مروج الذهب ج2ص307 ، 2) تاریخ یعقوبی ج2ص159 ، 3) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج12ص79 ، 4) موسوعة الامام علی ج3ص71 *برگرفته از کتاب موج فتنه ، احمد حسین شریفی ، با تحقیق و اضافات

شگردهای فتنه گران 3

درآمیختن حق و باطل
یکی دیگر از شگردهای فتنه گران درآمیختن حق وباطل باهمدیگراست کسانی که قصد ایجاد فتنه دارند، سعی دارند سخنان باطل خود را در پوششی از سخنان حق ارائه دهند . امام علی علیه السلام چه زیبا شگرد فتنه گران را بر ملا می سازد آنگاه که در تحلیل پیدایش فتنه بعد از اشاره به دو عامل هوا پرستی و بدعت گرایی می فرماید : «فلو انّ الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین و لو انّ الحق خلص من لَبس الباطل لانقطعت عنه السن المعاندین ولکن یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فیمزجان فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنی» اگر باطل با حق آمیخته نمی شد حق جویان آنرا می شناختند و اگر حق به باطل پوشیده نمی شد، دشمنان مجال طعنه زدن به آن را نمی داشتند لیکن اندکی از حق و اندکی از باطل را می گیرند و با هم می آمیزند ودر این هنگام شیطان فرصت می یابد تا بر دوستانش مسلط گردد و کسانی که از پیش لطف خداوند شامل حالشان شده است نجات می یابند.(1)
اگر مردم بدانند که ارباب فتنه دنبال منافع دنیوی خود و به دنبال کسب قدرت برای خود هستند ،هرگز حاضر نمی شوند هیزم آتش آنان گردند . به همین دلیل فتنه گران می کوشند آمیزه ای از سخنان حق و باطل را به شکلی جذاب و تأثیر گذار به مردم ارائه دهند و لباسی از حق را بر اندام انگیزه های باطل خود بپوشانند . اگر بگویند ما قانون خدا و مقررات دینی را قبول نداریم کسی از آنها نمی پذیرد لذا با شعار حقوق بشر و دموکراسی پیش می آیند ،اگر چه اینها الفاظی زیبا هستند اما در پشت آنها غالبا انگیزه های شیطانی نهفته است . امام علی علیه السلام در حدیثی می فرمایدقَطَعَ ظَهْرِي رَجُلَانِ مِنَ الدُّنْيَا رَجُلٌ عَلِيمُ اللِّسَانِ فَاسِقٌ وَ رَجُلٌ جَاهِلُ الْقَلْبِ نَاسِكٌ هَذَا يَصُدُّ بِلِسَانِهِ عَنْ فِسْقِهِ وَ هَذَا بِنُسُكِهِ عَنْ جَهْلِهِ فَاتَّقُوا الْفَاسِقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجَاهِلَ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ أُولَئِكَ فِتْنَةُ كُلِّ مَفْتُونٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ يَا عَلِيُّ هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ كُلِّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَان» دو نفر پشت مرا در دنیا شکستند مرد زبان باز فاسق و مرد نادان ناسک. نفر اول با زبان خود فسقش را می پوشاند و نفر دوم با مناسکش نادانیش را مخفی می کند . ازعالمان فاسق و جاهلان متعبد بپرهیزید زبرا اینان عاملان فتنه هستند من از پیامبر شنیدم که فرمود:ای علی نابودی امت من از ناحیه فاسقان زبان باز است.(2)
روشن است که ضعف فرهنگی و علمی جامعه و بیگانه بودن مردم با معارف اصیل اسلامی وناتوانی تشخیص حق از باطل می تواند فتنه گران را در دستیابی به هدف خود موفق تر سازذ به همین دلیل است که ضعف فرهنگی و بی بصیرتی سیاسی در جامعه اسلامی را باید بزرگترین خطر برای ادامۀ حیات سیاسی حکومت اسلامی دانست.*

1) نهج البلاغه خطبه 50ص 43 ، 2)خصال صدوق ص 69 حدیث 103 *برگرفته از کتاب موج فتنه ، احمد حسین شریفی

موضوع قفل شده است