شک و یقین در صحت قرائت

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شک و یقین در صحت قرائت

من معتقدم نمازراصحیح عربی می خوانم اما مردم وامام جماعت متوجه نمی شوند می توانم به اعتقادم که یقین به صحت قرائت است ادامه دهم مقلدآقای سیستانی هستم
اگرکثیرالشک درقرائت اعتنا کردنمازش باطل است؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

مخاطب;975351 نوشت:
من معتقدم نمازراصحیح عربی می خوانم اما مردم وامام جماعت متوجه نمی شوند می توانم به اعتقادم که یقین به صحت قرائت است ادامه دهم مقلدآقای سیستانی هستم
اگرکثیرالشک درقرائت اعتنا کردنمازش باطل است؟

با سلام و احترام

نمازتان را برای افراد خبره بخوانید درصورتی که تایید کردند صحیح است و بعد از آن به شک توجه نکنید و درصورتی که کثیرالشک عمدا توجه کند نمازش باطل میشود.

استفتا از دفتر آیه الله سیستانی در قم به شماره
02537836565 درصورت تمایل منتظر دریافت پاسخ مکتوب بمانید که البته دفتر آیه الله سیستانی بسیار دیر کتبی پاسخ میدهند

همواره به سلامت باشید

موضوع قفل شده است