شک در نماز

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شک در نماز

سلام
چند روزه نمی دونم چی شده کرونا گرفتم چمه ...
 نماز که می خونم تموم شد میگم انگار یه نماز خوندم دومی مونده
 یا نماز صبح و می خونم می خوابم بیدار که میشم شک می کنم ایا نماز صبح خوندم یا نه ?  تکلیفم چیه باید دوباره بخونم ؟

یا نماز قضایی می خونم شک می کنم که ایا علامت زدم یا نه
تکلیف چیه این نماز و میتونم حساب کنم یا نه؟ رهبر

برچسب: 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام
چند روزه نمی دونم چی شده کرونا گرفتم چمه ...
 نماز که می خونم تموم شد میگم انگار یه نماز خوندم دومی مونده
 یا نماز صبح و می خونم می خوابم بیدار که میشم شک می کنم ایا نماز صبح خوندم یا نه ?  تکلیفم چیه باید دوباره بخونم ؟

 

یا نماز قضایی می خونم شک می کنم که ایا علامت زدم یا نه
تکلیف چیه این نماز و میتونم حساب کنم یا نه؟ رهبر

با سلام و احترام

اگر همانطور که اشاره فرمودید در این مساله کثیرالشک شدید بنابر خواندن نمازها بگذارید و به افکارتان اعتنا نکنید.

رساله مراجع، احکام شکیات نماز

 

موضوع قفل شده است