شک در تطهیر

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شک در تطهیر

سلام اگر شخصی شک کند محل بول را اب کشیده در حالی که به طور عادت ادم این کار را انجام میدهد تکلیفم چیه؟

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

محدثه83;964396 نوشت:
سلام اگر شخصی شک کند محل بول را اب کشیده در حالی که به طور عادت ادم این کار را انجام میدهد تکلیفم چیه؟

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

اگر کثیر الشک در این موارد نیستید، حکم به باقی بودن نجاست آن محل می شود و محل بول همچنان نجس است،

و اگرکثیر الشک هستید، و به صورت عادت می شویید و در این زمینه دچار حساسیت غیر متعارف شده اید نباید به شک های خود اعتنا کنید و باید به صورت معمول مردم عمل کنید.

موضوع قفل شده است