شورای فقهای مراجع، چیست؟ و داکترین کدام مراجع عظام است؟

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شورای فقهای مراجع، چیست؟ و داکترین کدام مراجع عظام است؟

سلام. آیا نوع دیگر حکومت دینی شورای فقهای مراجع نیز بین مراجع از اهمیت برخوردار است؟ چه فرقی با ولایت فقیه دارد و اینکه کدامیک از مراجع بدان پایبندند؟ و آیا اگر کسی این مهم را اتخاذ کند طبعا با این نوع ولایت فقیه در تضاد است؟ تشکر

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد کریم

dfffd;435967 نوشت:
سلام. آیا نوع دیگر حکومت دینی شورای فقهای مراجع نیز بین مراجع از اهمیت برخوردار است؟ چه فرقی با ولایت فقیه دارد و اینکه کدامیک از مراجع بدان پایبندند؟ و آیا اگر کسی این مهم را اتخاذ کند طبعا با این نوع ولایت فقیه در تضاد است؟ تشکر

با سلام ما چیزی به این نام در بین فقهاء ومراجع شیعه نداریم ومساله در تضاد با ولایت فقیه نیست یعنی دو امر جدای از هم هستند. مراد از شورای فقهاء مراجع یعنی اینکه مراجع به جای اینکه به تنهایی نظر دهند جمع شود و در فتاوی وبیان فتواها با هم شور ومشورت کنند وبه یک نظر واحد برسند وفتوی دهند که چنین چیزی به خاطر به روز بودن فقه شیعه واینکه اصول وقواعد آن قابل انطباق بر مسائل مستحدثه است لوزومی ندارد وهر کسی طبق فتوای مرجع خود عمل می کند وچون در فقه اهل سنت چنین مساله ای نیست ومبنای عمل نظرات 1200پیش از این است برای پاسخگویی به مسائل مستحدثه شورای فتوایی تشکیل داده اند تا به این سوالات جواب دهند.
البته اگر مراد شما شورای رهبری باشد به این معناست که به جای اینکه رهبر شخص واحد باشد چند تن از مجتهد های مدیر مدبر انتخاب شوند ومدیریت ورهبری جامعه را بر اساس تصمیم شورایی انجام دهند
که در همان سال 1368این دیدگاه رای نیاورد وقرار شد ولایت ورهبری جامعه به عهده یک نفر باشد.

کریم;436166 نوشت:
البته اگر مراد شما شورای رهبری باشد به این معناست که به جای اینکه رهبر شخص واحد باشد چند تن از مجتهد های مدیر مدبر انتخاب شوند ومدیریت ورهبری جامعه را بر اساس تصمیم شورایی انجام دهند
که در همان سال 1368این دیدگاه رای نیاورد وقرار شد ولایت ورهبری جامعه به عهده یک نفر باشد.
سلام و تشکر. الان آیت الله سید صادق شیرازی و وحید خراسانی، نظرشان این است؟

خب درین صورت، ولایت تک نفری و بطریق اولی مطلقه نیز زیر سوال میرود (طبق نظر این دو مرجع)، درست است؟

dfffd;436170 نوشت:
سلام و تشکر. الان آیت الله سید صادق شیرازی و وحید خراسانی، نظرشان این است؟
خب درین صورت، ولایت تک نفری و بطریق اولی مطلقه نیز زیر سوال میرود (طبق نظر این دو مرجع)، درست است؟

در مورد ولایت مقیده که بر امور حسبیه از قبیل تولی موقوفات، اموال غائبین، مجانین وغیره که شارع مقدس راضی به زمین ماندن آنها نیست ودر این موارد مجتهد جامع الشرایط ولابت دارد واین مساله ای اتفاقی است . اما در مورد ولایت مطلقه اختلاف نظر وجود دارد وبعضی از بزرگان مانند آیت الله وحید خراسانی این نوع ولایت را قبول ندارند که به مبانی فقهی آنها بر می گردد ودر واقع اختلافی علمی است که به مبانی فقهی این بزرگان بر می گردد که فقهایی مانند امام خمینی، جوادی آملی و... آن را قبول دارند ودر کتابهای خود مانند کتاب ولایت فقیه آیت الله جوادی آملی آنرا توضیح داده اند لذا این اختلافی علمی است. ودر مباحث علمی ایرادی بر این نوع اختلافات نیست.
برای مطالعه بیشتر می توانید به موضوعات زیر نیز مراجعه کنید.
http://آیا اعتقاد نداشتن به ولایت فقیه گناه است و باید به خاظر آن به جهنم رفت؟
http://اختیارات ولی فقیه
http://تفاوت ولایت فقیه و وکالت فقیه چیست؟

آیا ولایت تک نفری طبق نظر مراجعی که شورایی را قبول دارند صحیح است؟
نظر آیت الله صافی چیست؟

dfffd;438196 نوشت:
آیا ولایت تک نفری طبق نظر مراجعی که شورایی را قبول دارند صحیح است؟
نظر آیت الله صافی چیست؟

مساله ىر ولايت يك نفري يا شورايي نيست بلكه در اصل ولايت فقيه است كه عمدتا هم تک نفری است که عده ای طبق مبانی فقهی واستباطاتی که دارند آنرا مقید به امور حسبیه می دانند وعده ای مختقد به ولایت مطلقه بوده ودر تمام اموری که مربوط به اما م معصوم است در عصر غیبت ولایت فقیه را نافذ می دانند. شما برای مطالعه بیشتر به کتابی که تحت عنوان ولایت فقیه وپاسخ به سوالات دانشجویان از طرف نهاد رهبری در دانشگاهها تالیف شده است مراجعه کنید.
موضوع قفل شده است