## شوخ طبع باشيم ##

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
## شوخ طبع باشيم ##

آنهايي که دوست دارند باران را در باغچه هاي کوچک خانه شان گل هاي سرخ لاله و ميخک و رز مي رويد.در نگاهشان سادگي است و در کلامشان صميمت،و با چند قطره ساده محبت شاد مي شوند و بال هاي شان سنگين تر از وجودشان مي شود و راحت پرواز مي کنند.

شترمرغ ها هميشه حسرت پرواز گنجشک ها را دارند.حدود 160کيلو وزن دارند و روزانه چندين کيلو غذا مي خورند و هرچه بزرگ تر مي شوند رونق کشتارگاه بالا مي رود ولي کسي به خوردن گنجشک طمع ندارد.شوخ طبعي يعني سادگي پرواز و رهايي ساده از تعلق و وابستگي ها.شوخ طبعي قابل يادگيري نيست.يک کوشش بيهوده براي نمک ريزي و لودگي نيست، بلکه يک جوشش است.بخاري از سوزاندن بزرگ نمايي هاي دنيا،زياده خواهي ها و خودخواهي هاي بشر برمي خيزد.لازم نيست مزه بريزي و در دل نيتي بدمزه داشته باشيد.لازم نيست هميشه بخنديم،شوخ طبعي خنده دار نيست بلکه خنديدن به خنده هاي گريه دار است. بياييد باهم بخنديم نه اينکه به هم بخنديم.

زندگي امروز همه چيز ما را غارت کرده و فرصت ها را براي ما محدود ساخته است ،آرزوهاي ما را طولاني و دراز ساخته است.در اين رقابت سخت و ناهموار شما را به جديت و برنامه ريزي و محاسبه و تمرکز دعوت مي کنند.جايي براي شوخي نيست.سرت را بجنباني باختي.بايد جدي باشي وقت طلاست.و ناگهان اتفاقي مي افتد و تلخي همه تلاش هايت رونمايي مي شود.فکرکرديد مي گويم کار و تلاش بي فايده است؟اصلا و ابدا اين طور نيست.شما در فرايند تلاش هايتان بدجوري عمل مي کنيد ريشه هاي درخت فقط رو به جلو رشد نمي کنند.يک ريشه شاخه هاي زياد و شعبه هاي بسياري دارد.لازم نيست تا اعماق زمين فرو رود آنجا هوايي نيست مهم آن است که انرژي و غذاي طبيعت را به پيکره ي درخت برسانند اما ما آدمها رگ و ريشه هاي خود را از ديگران منقطع مي کنيم.در محاسبات خود به اين نتيجه مي رسيم که اگر خودمحور و تک بعدي عمل کنيم بهتر به هدف مي رسيم.نه،نه،نه،اين طور نيست طبع شما طبع خشکي است،شوخ طبعي يعني کسي که ريشه هايش راحت و آسان از اطرافش جوانه زند.از لاک خود بيرون آمدن همواره با ترس همراه است اما بزرگترين گناه ترس است.

شوخ طبعي شما را به پاک بازي دعوت نمي کند.بلکه شجاعت مي خواهد و حکمت و انديشه خردمندانه که شما خود را يکي ندانيد.ناخن هايت را تر کني و زير باران بروي.مي گويند مولا اميرالمومنين(ع) شوخ طبعترين مردان زمان بودند و يکي از بهانه هاي پوچ سران عرب آن زمان هم براي غضب حکومت همين مسئله بوده است شوخ طبع به معناي آن که هر که در حضورش حاضر شود روحيه ي متعالي بگيرد.

اما اين که شوخ طبعي چيست،خيلي مهم است تا آن را با هتک حرمت اشخاص و الفاظ سبک و توهين آميز اشتباه نکنيم.
-کسي را مسخره نکنيم بلکه آيينه شفاف رفتار بد وي باشيم تا وقتي خودش را درمان مي نگرد واداربه خنده شود.بدون آن که خودمان بخنديم.
-از قصه ها و ضرب المثل ها وحکايات شيرين در گفته ها و نوشته هايتان استفاده کنيد.

-قصدتان صرفا خنداندن نباشد بلکه کشف حقيقت و واقعيت باشد.
-حوادث و اتفاقات مشابه را استادانه به هم پيوند دهيد.
-از مجاورت دو پديده يا مشابهت آن ها با هم و تضاد بين پديده ها مي توان شوخ طبعي ايجاد کرد.
-موقعيت سنج باشيد و جايگاه هر انساني را محترم شماريد و از هوش خود استفاده کنيد.

-شوخ طبعي مرحله ي دوم ارتباط است.
-زندگي را زياد جدي نگيريد به راحتي زندگي کنيد.
-برنامه کودک و کارتون نگاه کنيد و از آن لذت ببريد.
-به دنبال سادگي و خصوصيات زيباي انسان ها باشيد.
-از تعارفات اضافي و تکيه کلام هاي متداول و تکراري بپرهيزيد.
-تکيه کلام هاي ديگران را به خودشان پس دهيد.
-بعضي از جوک ها را به ضرب المثل تبديل کنيد.

-از گرفتاري هاي خود کم کنيد اول خودتان شوخ طبع وجود خودتان باشيد بعد ديگران.
-از روش هاي خودتان استفاده کنيد شما نوع خاصي شوخ طبع هستيد و سعي نکنيد از ديگران تقليد کنيد.
-هرچه با ديگران صميمي تر و صادق تر باشيد از ارتباطات شوخ طبع گونه همديگر بيشتر لذت مي بريد.شوخ طبعي اوج اطمينان طرفين است.

ميان شوخ طبعي و خنداندن ديگران تفاوت بزرگي وجود دارد.شوخ طبعي زماني مصداق دارد که وقتي لطيفه اي مي شنويد به آن واکنش نشان دهيد اما اين لزوما از شما فردي بذله گو نمي سازد.تعريف کردن لطيفه هاي خنده دار به ويژگي هاي پيچيده ي بيشتري احتياج دارد. از جمله اين ويژگي ها مي توان به انعطاف پذيري، بلوغ اجتماعي، هوش،همدلي فراوان،و البته شوخ طبعي اشاره کرد.

آزمون

با تکميل پرسشنامه زير ببينيد اين توانايي را داريد که ديگران را بخندانيد يا نه با دو گزينه درست و غلط پاسخ دهيد.

1-من بيشتر برون گرا هستم تا درون گرا.
2-گاهي اوقات در آيينه ادا در مي آورم.
3-در فيلم هاي دلقک بازي حرکت کند فيلم را به حرکت تند ترجيح مي دهم.
4-وقتي درباره ام لطيفه مي گويند ناراحت مي شود.
5-اغلب عکس هاي من واقعيت زندگي ام را نشان نمي دهند.
6-من لطيفه هاي فراواني بلدم.
7-در باغ وحش ديدن شيرها و پلنگ ها را به ميمون ها و شام پانزه ها ترجيح مي دهم.
8-به لحاظ اجتماعي باز و گشوده هستم.
9-از اين که با آواز خواندن و يا لطيفه گفتن ديگران را سرگرم کنم لذت مي برم.
10-کاغذي را خط خطي کنيد و بعد ببينيد توضيحاتي که در ادامه مطلب در مورد اين سوال آمده درباره شما چه مي گويد.

محاسبه امتيازات

در ازاي هر جوابتان که با جواب هاي زير يکي است يک امتياز به خودتان بدهيد. در جواب سوال شماره10 اگر خط هايي که کشيده ايد منحني هستند،يک امتياز ديگر براي خودتان درنظر بگيريد.

1-درست
2-درست
3-غلط
4-غلط
5-غلط
6-درست
7-غلط
8-درست
9-درست

امتياز 10-8 :از شوخ طبعي خود راضي هستيد و مي توانيد ديگران را بخندانيد.
امتيازي7-4:از توانايي متوسطي براي خندان ديگران برخورداريد.
امتياز3-0:خودتان را بيش از اندازه جدي مي گيريد شايد دوست نداريد در کانون توجه قرار بگيريد سعي کنيد کمي راحت تر با مسايل برخورد کنيد.
نکته:بدون توجه به اين که چه امتيازي آورده ايد،بدانيد که شوخ طبعي تان با تمرين بيشتر مي شود سعي کنيد در طول روز جنبه هاي روشن مسايل را بيشتر ببينيد.

توضيحات

جواب هاي درست در اين پرسشنامه با توجه به جواب هايي که اغلب افراد شوخ طبع مي دهند انتخاب شده اند در ادامه مطلب درباره هريک از پاسخ ها نظراتي ارايه داده ايم.

1-درست.شوخ طبعي تجربه اي به لحاظ اجتماعي اشتراکي است که کسي که به ديگران توجه داشته باشد معمولا از شوخ طبعي برخوردار است اين يکي از ويژگي هاي ضروري کسي است که لطيفه مي گويد.
2-درست.اگر بتوانيد سرحال و شاداب باشيد و خود را به شکلي ببينيد که ديگران مي بينند،مي توانيد درباره خود منصف باشيد.اين خصوصيت مهمي است که مي تواند در شوخ طبعي موثر باشد.
3-غلط.فيلم با حرکت آهسته به جنبه هاي زيبايي و علمي توجه دارد، اما فيلم با حرکت سريع توليد خنده مي کند.
4-غلط.قبول کردن تضادهاي خود رابطه زيادي با شوخ طبعي دارد.
5-غلط.اشخاصي که افکار منصفانه خود را رو مي کنند اغلب فاقد انعطاف هستند،خودشان را بيش از اندازه جدي مي گيرند،و شوخ طبعي محدودي دارند.
6-درست.کساني که مي توانند داستان هاي خنده دار بگويند معمولا مي توانند لطيفه هاي متعددي را به ياد آورند.
7-غلط.ميان انسان ها و ميمون ها شباهت بيشتري وجود دارد ميان تا ميان انسان ها و شيرها و پلنگ ها.اشخاصي که به ميمون ها علاقه مندند اغلب شوخ طبعي بيشتري دارند.
8-درست.باز و گشوده بودن،يکي از ويژگي هاي لطيفه گوهاست.
9-درست.ميل به سرگرم کردن ديگران نشانه آن است که مي خواهيد مورد تحسين آن ها قرار بگيريد.
10-خطوط منحني شکل نشانه شخصيت با انعطاف و خطوط راست و مستقيم و زاويه دار نشانه شخصيت بي انعطاف است.

منبع تست:کتاب شما کي هستيد؟

سالواتوره دياتو/مهدي قراچه داغي
انتشارات پيکان

منبع:مجله موفقيّت (ش 166)
نويسنده:سعيد سالار کيا

موضوع قفل شده است