شهید همت : همه برای رضای خدا :: تصویری

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
شهید همت : همه برای رضای خدا :: تصویری

با یاد خدا
.
شهید_همت:

برای این که خدا لطفش و رحمتش و آمرزشش شامل حال ما بشود و برای این که از همه چیزمان بگذریم باید شبانه روز دلمان و وجودمان و همه چیزمان با خدا باشد،
این قدر پاک باشیم که خداوند از ما راضی باشد.
کسی که برای رضای_خدا کار می کند هرگز شکست نمی خورد چرا که پیروزی در درون رضای خدا نهفته است و کسی
که هدفش رضای خداست فقط به فکر انجام وظیفه است. نتیجه هر چه باشد.
و همه چیز (باید) برای رضای خدا باشد که اگر شد پیروزی درونش است چه بکشیم چه کشته بشویم.
اگر این چنین باشیم پیروزیم، و هیچ ناراحتی نداریم و شکست برای ما معنا ندارد...

.
[FLV]http://www.askdin.com/attachments/3006470054d1413540489-hemmat.mp4[/FLV]

فایل: 
برچسب: