شهادت دروغ در دادگاه.

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شهادت دروغ در دادگاه.

با عرض سلام
یکی از دوستان دچار یه وضعیتی شده که باعث عذاب وجدان او شده ونمی داند در کجاهای این قضیه دچار گناه شده است ونمی داند کفاره ی آنها چیست .خواهشمندیم به صورت مشاوره ای برای این برادر مسلمانتان راه حلی ارائه دهید.
این آقا یه شهادتی در دادگاه به سود یک نفر دیگر کرده وقسم هم خورده وگفته با چشم خود دیده ولی اینچنین نبود ولی استدلال او این است که چند نفر عادل ماجرای صحیح را برای وی تعریف کرده اند وبه این واسطه یقین پیدا کرده که حق با شخصی است که برای او شهادت می دهد.
و اما خواسته او این است؟
1.حکم شهادت در این گونه شرایط چیست؟
2.کفاره ی آن چیست؟
3.حکم قسم به دروغ مبنی به اینکه با چشم دیده وهمچنین کفاره ی آن چیست؟
ودر ادامه عمل او را چگونه ارزیابی می کنید وراه حل شما برای خلاصی از عذاب وجدان او چیست ولازم به ذکر است که او شدیدا پشیمان است.
ضمن تشکر مرجع تقلید او آیت الله خامنه ای است.

یارمهربان;232927 نوشت:
یکی از دوستان دچار یه وضعیتی شده که باعث عذاب وجدان او شده ونمی داند در کجاهای این قضیه دچار گناه شده است ونمی داند کفاره ی آنها چیست .خواهشمندیم به صورت مشاوره ای برای این برادر مسلمانتان راه حلی ارائه دهید. این آقا یه شهادتی در دادگاه به سود یک نفر دیگر کرده وقسم هم خورده وگفته با چشم خود دیده ولی اینچنین نبود ولی استدلال او این است که چند نفر عادل ماجرای صحیح را برای وی تعریف کرده اند وبه این واسطه یقین پیدا کرده که حق با شخصی است که برای او شهادت می دهد. و اما خواسته او این است؟ 1.حکم شهادت در این گونه شرایط چیست؟ 2.کفاره ی آن چیست؟ 3.حکم قسم به دروغ مبنی به اینکه با چشم دیده وهمچنین کفاره ی آن چیست؟

با سلام و احترام

شهادت به دروغ جایز نیست و در صورتی که شهادت به دروغ داده و حق کسی پایمال شده باید اعتراف کرده و احقاق حق نماید و اگر قسم به دروغ خورده باشد،کفاره ندارد،گناه کرده و باید استغفار نماید.

1.استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم
2.امام خمینی،توضیح المسائل،م2675

موضوع قفل شده است