جمع بندی شناخت کلی نسبت به جایگاه قرآن

تب‌های اولیه

22 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

[="Tahoma"][="3"]
پرسش:

بعضی از اطرافیان یا اشخاصی هستند که کامل بودن قرآن را قبول ندارند و یا به قرآن توهین می کنند و یا می گویند قرآن برای قوم وحشی عرب می باشد و یا گوش دادن به صوت قرآن برای ما غمناک است؛ این ها دلیل موجهی هم برای خودشان ندارند؛ چگونه باید این افراد را قانع کرد که قرآن کتاب مقدس و آسمانی است؟

پاسخ:
اگر برخی کامل بودن قرآن را قبول ندارند، معنایش اثبات کامل نبودن قرآن نیست. قرآن کامل است و این موضوع در جای خود به اثبات رسیده است و نیازی به تکرار نیست.
قرآن کریم، در زمینه هدایتگری و راهنمایی انسان به سوی سعادت و کمال، کامل است و به همه نیازهای هدایتی انسان، پاسخ داده است. دلیلش هم این است که نمی توان به نیاز هدایتی ای اشاره کرد که در قرآن اثری از آن نباشد.
اگر کسی خلاف این نظر را دارد باید نظرش را با ادله علمی و معتبر (ادله ای که در مجامع علمی، قابل پذیرش، مقبول و معتبر باشد)، بیان کند تا پاسخ داده شود؛ کما این که بسیاری از شبهات و ایرادات، جدید و تازه نیست، بلکه تکراری است و به دفعات مطرح شده و در هر برهه ای نیز عالمان و اندیشمندان دینی به آن پاسخ های متعددی داده اند.
لذا برای این که کلی گویی نشده باشد، لازم است بطور موردی و جزیی، مدعای ایشان با ادله لازم مطرح شود تا بررسی و پاسخ لازم داده شود.

در باره توهین کردن باید گفت توهین کردن نشانه ضعف نفس و پایین بودن سطح علم و دانش است. وقتی کسی حودش می داند حرفش صحیح نیست و یا سواد و دانش لازم را هم ندارد، از طرفی درگیر نفسانیات است، به توهین رو می آورد.

اما در باره این که می گویند قرآن بر عرب وحشی نازل شده؛
اولا تعبیر وحشی، تعبیر صحیحی نیست زیرا خیلی از اقوام دیگر نیز در ابتدا همین گونه بوده اند و بعدا متمدن شده اند. کدام قوم را سراغ دارید که از ابتدا متمدن باشد؟!
در ثانی، عرب در عین این که متمدن نبود و در دوارن جاهلیت به سر می برد و غرق در آداب و رسوم باطل بود، ولی ذهنش دست نخورده بود؛ و این بهترین زمینه و بستر برای یک آیین جدید است تا بتواند خود را ارائه داده و ماندگار کند.
سوم این که، اسلام و قرآن نیامد تا رسوم جاهلی عرب را یاد بگیرد، بلکه آمد تا عرب را از جاهلیت بیرون آورده و متمدن کند. لذا فرض هم بگیریم عرب وحشی بوده، باز هم ایرادی به قرآن وارد نیست زیرا قرآن توانسته چنین قومی را تعلیم داده و از جاهلیت بیرون آورده و متمدن سازد.
افزون بر این، این ویژگی و امتیاز آیین اسلام و قرآن را می رساند که توانسته چنین مردم و چنین قومی را هدایت کند.

اما در مورد این ادعا که گوش دادن به صوت قرآن، غمناک است باید گفت:
کدام گوش دادن؟! ممکن است قرآن را خلاصه در مراسم های ختم مردگان و مراسم فاتحه و... می دانند. اگر نگاه آن ها چنین است، این که عیب قرآن نیست.
قرآن کتاب هدایت و راهنمای انسان به سوی سعادت و کمال است و در همه ابعاد روحی و مادی، انسان را آموزش داده و نیازهای هدایتی او را برآورده می کند.
لذا قرآن را باید از خلاصه کردن در صوت و قرائت بیرون آورد، خصوصا صوت و قرائت در مجالس ختم و فاتحه.
به بیان دیگر، قرآن نه تنها خلاصه در مجالس ختم و فاتحه نیست، بلکه خلاصه در قرائت هم نیست بلکه مهم تر از آن، معارف عالیه قرآن و تعالیم والای انسان ساز قرآن است که او را هدایت و به اوج قله های معرفت و کمال می رساند.
جالب این که همان عربی که این افراد از آن ها ایراد می گیرند، خیلی ها بر اثر همین صوت و آهنگ دلنشین الفاظ قرآن که همراه با مضامین عالیه است، مسلمان و مؤمن شده اند. حتی مشرکین برای این که صوت قرآن را نشنوند، انگشت در گوش خود می کردند و از کنار خانه مسلمانان رد می شدند تا مبادا تحت تاثیر صوت قرآن قرار گرفته و دل آن ها را زمینه ساز قبول ایمان کند.

در باره نداشتن دلیل موجه نیز باید گفت: بله قطعا دلیل موجهی ندارند، زیرا نگاهشان به قرآن، محدود به مجلس ختم و یا تحت تاثیر شبهات مخالفان بوده و یا از روی عناد و لجبازی با رفتار نادرست مدعیان دین و مذهب است.

ابعاد اعجاز قرآن و کامل بودن آن؛
اعجاز قرآن، جهات و حیثیات مختلفی دارد، یعنی از جهات گوناگون، معجزه است، از جمله: شخصیت آورنده آن (پیامبر صلی الله علیه وآله)، بلاغت و فصاحت، اسلوب و سبک بیان، پیامرسانی و هدایت گری، مفاهیم و معارف حکیمانه و بلند و عالی، شیوه استدلال، اخبار غیبی، جعل قوانین فردی و اجتماعی، اعجاز علمی، هماهنگى و عدم وجود اختلاف، خبرهاى غيبى، آفرينش هاى هنرى، و... .
نکته:
بعد از هزار و چهارصد سال هنوز کسی نتوانسته همانندی برای قرآن بیاورد؛ این خود نشانه و دلیلی است بر معجزه و الهی بودن قرآن کریم.

برای مطالعه بیشتر در باره ابعاد اعجاز قرآن، می توانید به لینک ذیل مراجعه کنید:

وجوه اعجاز قرآن[/][/]

موضوع قفل شده است