شناختن خدا و شناختن پیامبر و امام

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شناختن خدا و شناختن پیامبر و امام

آیا شناختن خدا منجر به شناختن پیامبر و امام می شود یا برعکس از پیامبر شناسی و امام شناسی به خداشناسی می توان رسید؟

نیایش سبز;6959 نوشت:
آیا شناختن خدا منجر به شناختن پیامبر و امام می شود یا برعکس از پیامبر شناسی و امام شناسی به خداشناسی می توان رسید؟

هر دو راه ممکن و نتیجه بخش است:

در اینکه اصل پذیرش وجود پیامبر و نبی و ضرورت ارسال رسل، منوط به شناخت و ایمان به وجود خدای هستی بخش است و نیز اصل پذیرش امامت ائمۀ معصومین (ع) منوط به قبول و پذیرش و ایمان به نبوت است تردیدی نیست.

اما در پاسخ به سؤال مذکور باید گفت: هم شناخت به خدا و معرفت به اسماء و صفاتش ما را به شناخت عمیق تر نسبت به ضرورت وجودی و شرایط انبیاء عظام و نیز اوصیاء الهی رهنمون می سازد. و هم با رجوع به پیامبران الهی و دیدن معجزات ایشان و شنیدن کلام نورانی شان، بدلیل اینکه گفتار و کردار و مشی و سخن ایشان مطابقت با فطرت و روح پاک انسانی است مورد پذیرش انسان های آزاده قرار گرفته و به شناخت بیشتر و عمیق تر خدا منجر می شود.

کما اینکه بسیاری از کفار در مواجهۀ با وجود پیامبر اسلام و با شنیدن آیات الهی و سخنان هدایت بخش ایشان، فطرت خواب رفته و گناه آلودشان بیدار شده و به راه حق و حقیقت و به جرگۀ اهل ایمان و عمل صالح گرویده اند.

پس هم با شناخت خدا انسان به شناخت پیامبران و اوصیاء الهی که تجسم انسان های کامل و خلیفه های به حق الهی اند پی می برد. و هم با درک و شناخت صحیح و درونی پیامبران و امامان (ع) و با رجوع به فطرت، به شناخت خدا نائل می گردد.


موضوع قفل شده است