شرایط حیوانی که عقیقه می شود چیست؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
شرایط حیوانی که عقیقه می شود چیست؟

[=&amp]شرایط حیوانی که عقیقه می شود چیست؟[/]

[=&amp]مستحب است كه شروط قربانى در آن جمع باشد از سالم بودنش از عيبها و سنش در شتر كمتر از پنج سال كامل و در گاو كمتر از دو سال و در بز كمتر از يك سال كامل و در گوسفند كمتر از هفت ماه نباشد و اين خالى از اشكال نيست كما اينكه تعيين سن‌ها به آنچه كه ذكر شد بعضى از آنها خالى از اشكال نمى‌باشد؛ و البته امر سهل است.

[/][=&amp]
پی نوشت:
تحریر الوسیله،احکام ولادت ،مساله9
[/]

برچسب: