جمع بندی شبهه ای پیرامون تحریف لفظی ومعنوی قرآن

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شبهه ای پیرامون تحریف لفظی ومعنوی قرآن

سلام

من یه سوال داشتم. می خواستم بدونم از کجا می شه فهمید که در قرآن دخل و تصرفی صورت نگرفته و قرآن حاضر همان قرآنی هست که زمان پیامبر نازل شده است. و همچنین بسیاری از کلمات و لفات در آن زمان معانی دیگری داشته و از کجا می توان فهمید که تفسیر حال قران واقعا همان چیزی است که در زمان پیامبر خداوند بر مردم نازل کرده است.

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد میقات

[="Tahoma"]با سلام و درود

عدم تحریف قرآن ادله متعددی دارد، اعم از دلیل قرآنی، روایی، عقلی، علمی، تاریخی و ...؛ ولی چون در باره موضوع عدم تحریف قرآن و ادله آن، به دفعات در کانون، گفتگو شده، در این جا فقط لینک آن را می گذارم تا گفتگو تکراری نشود:


دلایل عدم تحریف در قرآن

اثبات عدم تحریف قرآن

در باره تفسیر آیات باید گفت تفسیر قرآن، قوانین و ضوابطی دارد که مفسر با رعایت آن ها و با ویژگی هایی که خود مفسر باید داشته باشد، می تواند به مراد الهی نزدیک شود.

البته اعتبار قول مفسر، به استناد صحیح به آیات، روایات، عقل، علم و ... است، و بدین جهت ارزش و عتبار می یابد.

با بیان شرائط مفسّر، موضوع کمی روشنتر می شود. برخی از شرايط مفسر قرآن عبارت است:

1. آشنايى با ادبيات عرب‏ و علم لغت
2. آگاهى از شأن نزول آيات قرآن كريم (تاريخ آيات)
3. اطلاع از ناسخ، منسوخ و علوم قرآن‏
4. علم فقه‏
5. آگاهى از احاديث و مراجعه به آن ها
6. اصول الفقه‏
7. آگاهى به علم اصول دين‏
8. علم الموهبه‏ (علمى كه خداوند به هر كس خواهد بخشيد)
9. ايمان به رسالت اسلامى و دعوت قرآن‏
10. آگاهى از بينشهاى فلسفى، علمى، اجتماعى و اخلاقى‏
11. پرهيز از هر نوع پيش‏ داورى، و اجتناب از تفسير به رأى‏
12. آشنايى با تفسير و ممارست با آن‏
13. آگاهى از تاريخ صدر اسلام‏
و ....

بنابر این، یک مفسر با کمک گرفتن از منابع و علوم و فنون مختلف، می تواند به فضای نزول آیات آگاه شود.

البته تحریف معنوی که واقع شده کما این که در طول تاریخ، افراد و طوایف مختلف، از قرآن استفاده ابزاری کرده و نظر خود را بر قرآن تحمیل نموده و آیات قرآن را به اشتباه و یا طبق اغراض شخصی و گروهی خویش تفسیر نموده اند. نمونه بارز آن تفسیر برأی است که از سوی معصومین علیهم السلام ممنوع و به شدت مذمت شده است.

نکته: وقوع تحریف معنوی ضرری به اصل قرآن وارد نمی کند زیرا اصل قرآن باقی است و راه برداشت صحیح از آیات فراهم است.

موضوع قفل شده است