جمع بندی سیر مطالعاتی روانشناسی

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سیر مطالعاتی روانشناسی

[="Navy"]با سلام
برای مطالعه در زمینه روانشناسی یک سیر مطالعاتی برایم معرفی بفرمایید
متشکرم
[/]

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد حامی

[="Tahoma"][="DarkGreen"]سلام بر شما
خوب سؤال شما خيلي كلي است
اين سؤال از از دو منظر قابل بررسي است
الف) از منظر تخصصي:
در اين روش بايد وارد رشته دانشگاهي روان شناسي شويد و بعد از ليسانس متناسب با استعداد، رغبت و شخصيت و نياز و تجربه هاي ايام ليسانس با مشورت با اساتيد و تورق كتاب هاي گرايش ها مورد نظر رشته انتخاب كنيد.

ب) از منظر كاربردي
احيانا سؤال شما اشاره به اين قسمت دارد. دنبال اين هستيد كه از روان شناسي براي زندگي و روابط و گزينش همسر و همسرداري، فرزندپروري، گزينش دوست، رشته تحصيلي يا شغل گريني و تحصيل و سلامت روان، روان شناشي اسلامي و..خود استفاده لازم را ببريد.
خب همين طور كه ملاحظه مي فرماييد
موضوعات متعددي اين جا هم قابل پيگيري است. كه بايد در پي كتاب ها، سايت ها و نرم افزارهاي كاربردي - علمي باشيد
كتاب درماني محصول همين سايت در اين زمينه كمك كننده است
تذكر: براي اين كه دقيق تر به پاسخ برسيد اشاره بفرماييد كه براي چه بحش زندگي بيشتر مورد تأكيد شماست.[/]

سيرمطالعاتي روان شناسي
پرسش:
با سلام، برای مطالعه در زمینه روان شناسی یک سیر مطالعاتی برایم معرفی بفرمایید. متشکرم
پاسخ:
سلام بر شما، پرسشگر محترم سؤال شما كلي است. اين سؤال از از دو منظر قابل بررسي است
الف) از منظر تخصصي:
در اين روش بايد وارد رشته دانشگاهي روان شناسي شويد و بعد از ليسانس متناسب با استعداد، رغبت و شخصيت و نياز و تجربه هاي ايام ليسانس با مشورت با اساتيد و تورق كتاب هاي گرايش ها مورد نظر رشته انتخاب كنيد.
برخي از افراد مطالعات جسته گريخته و غيرسيتسمي درباره روان شناسي دارند اين افراد نبايد وارد حوزه تخصصي مشاوره و روان درمانگري شوند كه به شدت آسيب مي زنند و ضامن خواهند بود. مرحوم خانم دادستان مي گفتند ارتباط كتب، واحدها، گرايش و رشته هاي روان شناسي را بايد خوشه اي ديد نه حبه اي.

ب) از منظر كاربردي
احيانا سؤال شما اشاره به اين قسمت دارد. دنبال اين هستيد كه از روان شناسي براي زندگي و روابط و گزينش همسر و همسرداري، فرزندپروري، گزينش دوست، رشته تحصيلي يا شغل گريني و تحصيل و سلامت روان، روان شناشي اسلامي و..خود استفاده لازم را ببريد.
خب همين طور كه ملاحظه مي فرماييد
موضوعات متعددي اين جا هم قابل پيگيري است. كه بايد در پي كتاب ها، سايت ها و نرم افزارهاي كاربردي - علمي باشيد
كتاب درماني محصول همين سايت در اين زمينه كمك كننده است
تذكر1:
براي اين كه دقيق تر به پاسخ برسيد اشاره بفرماييد كه براي چه بحش زندگي و چه نقشي (والديني، موفقيت، مربي گري و...) احساس نياز بيشتري به مطالعه روان شناسي داريد؟
......................
منبع: انجمن گفتگوي ديني، بخش مشاوره، كارشناس حامي 1395/12/19.


موضوع قفل شده است