سیر تفکر بشر رااز آغاز تا به امروز

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سیر تفکر بشر رااز آغاز تا به امروز

بعضی از دانشمندان سیر تفکر بشر رااز آغاز تا به امروز نزولی میدانند بشر در آغاز طالب خرد ناب بود و بعدها به دنبال علم به معنی عام کلمه افتاد و در ادامه به علوم تجربی بسنده کرد و امروزه فقط به اطلاعات قناعت کرده شما این سیر تحلیلی را چگونه میبینید?????
ممنون میشم پاسخ بدید

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد رئوف

پرسش:

بعضی از دانشمندان سیر تفکر بشر رااز آغاز تا به امروز نزولی میدانند بشر در آغاز طالب خرد ناب بود و بعدها به دنبال علم به معنی عام کلمه افتاد و در ادامه به علوم تجربی بسنده کرد و امروزه فقط به اطلاعات قناعت کرده شما این سیر تحلیلی را چگونه میبینید؟

پاسخ:

این تحلیل یک فراروایت (meta-narrative) است که نیازمند شواهد گسترده ای برای اثبات مدعای خود است. با این حال به نظر می رسد که کلیت این مطلب صحیح نیست. امروز هم بسیاری از انسان ها به دنبال خرد ناب یا علم به معنای عام کلمه یا علوم تجربی هستند. هرچند شیوع اطلاعات هم بیش از پیش شده است.

با این حال، این مسئله نیز قابل تامل است که گسترش اطلاعات و چرخش آن، بیش از پیش شده است و از آنجایی که این اطلاعات برای عموم مردم است، از جنبه تحلیلی و تخصصی آن کاسته شده است. این بدان معنا نیست که مباحث تخصصی کم رنگ شده است بلکه مباحث تخصصی در همان مکان هایی که پیش از این نیز در آنها پیگیری میشد (مراکز علمی) پیگیری می شود و این پیگیری بیش از گذشته و با روشی تخصصی تر پیگیری می شود. هر چند در سطح عمومی مردم، این مسائل به نحو رقیق شده و به نحو داده و اطلاعات است.

موضوع قفل شده است