سید مجید بنی فاطمه ۩۩۩ مرثیه و مداحی فاطمیه اسفند 92 و بهار 93

تب‌های اولیه

74 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سید مجید بنی فاطمه ۩۩۩ مرثیه و مداحی فاطمیه اسفند 92 و بهار 93


مراسم فاطمیه اسفند 1392 و فروردین 1393

با مداحی سید مجید بنی فاطمه


منبع صوت ها


مراسم عزاداری دهه اول فاطمیه اسفند 1392 هیات ریحانه النبی (س) تهران

ایام فاطمیه اول
حاج سید مجید بنی فاطمه-روضه حضرت زهرا (س)
حاج سید مجید بنی فاطمه-بازم میون روضه ها (زمینه)
حاج سید مجید بنی فاطمه-بیا نگار آشنا (شور)
حاج سید مجید بنی فاطمه-اینجا که عطر آگین به بوی (واحد)
حاج سید مجید بنی فاطمه-ای پدر بنشین و با من (واحد)
حاج سید مجید بنی فاطمه-شاها تویی امیر عالم (شور)
حاج سید مجید بنی فاطمه-اگه راه خونه تو بلد نبودم (شور)
کربلایی حسین طاهری-الا و صلی الله (شور)
حاج سید مجید بنی فاطمه-مدح امیرالمومنین (ع)

شب شهادت


مراسم عزاداری دهه دوم فاطمیه فروردین 1393 هیئت ثارالله مسجد الهادی تهران

شب چهارم
حاج سید مجید بنی فاطمه-روض حضرت زهرا (س)
حاج سید مجید بنی فاطمه-اگه میشه نفس بزن (زمینه)
حاج سید مجید بنی فاطمه-خون جگر افتاده بود (واحد)
حاج سید مجید بنی فاطمه-ای پدر بنشین و با من (واحد)
حاج سید مجید بنی فاطمه-سینه زنا بسم الله (شور)

شب پنجم
حاج سیدمجید بنی فاطمه-روضه حضرت زهرا (س)
حاج سیدمجید بنی فاطمه-مادر از طروات برگ گل تو (زمینه)
حاج سیدمجید بنی فاطمه-صلی الله علیک یا ابا عبدالله (شور)
حاج سیدمجید بنی فاطمه-نه قوت تو زانوش (واحد)
حسین طاهری و مجیدبنی فاطمه-و صل الله علی الباکین (شور)

مراسم عزاداری دهه دوم فاطمیه فروردین 1393 هیئت ریحانة الحسین تهران

شب اول
حاج سید مجید بنی فاطمه-روضه حضرت زهرا سلام الله علیها (روضه)
حاج سید مجید بنی فاطمه-دو دستم بسته بود اما (روضه)
حاج سید مجید بنی فاطمه-قصه قصه ی آتیش نیست (زمینه)
حاج سید مجید بنی فاطمه-ای پدر بنیشن و با من (واحد)
حاج سید مجید بنی فاطمه-مرغ دل یک بام دارد (شعر خوانی)
حاج سید مجید بنی فاطمه-از وقتی که یادم میاد (شور)
کربلایی محمدحسین حدادیان-داره نوکرت کم کم پیر میشه (شور)
کربلایی محمدحسین حدادیان-اگه فرصت بدی ضرب الاجلی (شور)
شب دوم

حاج سید مجید بنی فاطمه-دستی که صورته مادرمان را (روضه)

حاج سید مجید بنی فاطمه-اگه میشه نفس بزن (زمینه)


شب سوم

شب چهارم
حاج سید مجید بنی فاطمه-دوباره مرغ دلم آشیانه (روضه)
حاج سید مجید بنی فاطمه-آن که شب از صبح محشر (روضه)
حاج سید مجید بنی فاطمه-روضه حضرت زهرا (س)
حاج سید مجید بنی فاطمه-ز پا افتادم و در خود شکستم (دم زمینه)
حاج سید مجید بنی فاطمه-می ری خونمون تنهاست (زمینه)
حاج سید مجید بنی فاطمه-ظهر عاشورا حرم کربلا (واحد)
حاج سید مجید بنی فاطمه-اسمتو نگیر از صدای من (شور)
حاج سید مجید بنی فاطمه-شبی در عمق تاریکی نشسته (مناجات)

شب پنجم
حاج سید مجید بنی فاطمه-ما را کشاندند به میخانه (روضه)

حاج سید مجید بنی فاطمه-دریای عشق همدم ساحل (روضه)
حاج سید مجید بنی فاطمه-چشمان تو ادامه شبهای فاطمه (روضه)
حاج سید مجید بنی فاطمه-شرمندگی مرا به زمین در علقمه (روضه)
حاج سید مجید بنی فاطمه-پا می کشی روی زمین (زمینه)
حاج سید مجید بنی فاطمه-از کار عشق این گره بسته (سنگین)
کربلایی حسین طاهری-بلند شو این جوری تا نکن (واحد)
حاج سید مجید بنی فاطمه-ظهر عاشورا حرم کربلا (واحد)
حاج سید مجید بنی فاطمه و حسین طاهری-و صلی الله علی الباکین (شور)
کربلایی حسین طاهری-منم قطره تو دریایی (شور)
کربلایی حسین طاهری-علوی می میرم مرتضوی (شور)
حاج سید مجید بنی فاطمه-ذکر و مدح پایانی (ذکر و مدح)

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

سید مجید بنی فاطمه.

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

زمینه

بازم میون روضه ها

سید مجید بنی فاطمه


.

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

شور

بیا نگار آشنا

سید مجید بنی فاطمه


.

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

واحد

اینجا که عطرآگین به بوی...

سید مجید بنی فاطمه


.


دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

واحد

ای پدر بنشین و با من

سید مجید بنی فاطمه


.


دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

شور

شاها تویی امیر عالم

سید مجید بنی فاطمه


.دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

شور

اگه راه خونه تو بلد نبودم

سید مجید بنی فاطمه


.


دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

شور

الا و صلی الله

کربلایی حسین طاهری


.دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

مدح امیرالمومنین علیه السلام

سید مجید بنی فاطمه.دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

مناجات

مرا ببین و برای سفر شتاب مکن

سید مجید بنی فاطمه.


دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

روضه

نگاه بی رمق و دست بی رمق

سید مجید بنی فاطمه.


دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

زمینه

مادر از طراوت برگ گل تو

سید مجید بنی فاطمه.دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

واحد سنگین

شام غربت سر نشد

سید مجید بنی فاطمه.
دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

واحد

اون داغ بی بهونه

سید مجید بنی فاطمه.

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت ریحانة النبی تهران

شور

از وقتی که یادم میاد

سید مجید بنی فاطمه.


دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ثارالله مسجد الهادی تهران

شب چهارم

روضه

روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

سید مجید بنی فاطمه


دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ثارالله مسجد الهادی تهران

شب چهارم

زمینه

اگه میشه نفس بزن

سید مجید بنی فاطمهدهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ثارالله مسجد الهادی تهران

شب چهارم

واحد

خون جگر افتاده بود

سید مجید بنی فاطمه
دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ثارالله مسجد الهادی تهران

شب چهارم

واحد

ای پدر بنشین و با من

سید مجید بنی فاطمه

دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ثارالله مسجد الهادی تهران

شب چهارم

شور

سینه زن ها بسم الله

سید مجید بنی فاطمه

دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ثارالله مسجد الهادی تهران

شب پنجم

روضه

روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

سید مجید بنی فاطمه

دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ثارالله مسجد الهادی تهران

شب پنجم

زمینه

مادر از طراوت برگ گل تو

سید مجید بنی فاطمه


دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ثارالله مسجد الهادی تهران

شب پنجم

شور

صلی الله علیک یا اباعبدالله

سید مجید بنی فاطمهدهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ثارالله مسجد الهادی تهران

شب پنجم

واحد

نه قوت تو زانوش

سید مجید بنی فاطمه
دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ثارالله مسجد الهادی تهران

شب پنجم

شور

و صلی الله علی الباکین

حاج حسین طاهری و سید مجید بنی فاطمه

دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب اول

روضه

روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

سید مجید بنی فاطمه


دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب اول

روضه

دو دستم بسته بود اما

سید مجید بنی فاطمهدهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب اول

زمینه

قصه, قصه ی آتیش نیست

سید مجید بنی فاطمه
دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب اول

واحد

ای پدر بنشین و با من

سید مجید بنی فاطمه

دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب اول

شعرخوانی

مرغ دل یک بام دارد

سید مجید بنی فاطمه


دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب اول

شور

از وقتی که یادم میاد

سید مجید بنی فاطمهدهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب اول

شور

داره نوکرت کم کم پیر میشه

کربلایی محمد حسین حدادیان
دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب اول

شور

اگه فرصت بدی ضرب الاجلی

کربلایی محمد حسین حدادیان

مراسم عزاداری شب دوم ایام فاطمیه دوم سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه در هیات ریحانه الحسین (ع) تهران به صروت صوتی در آماده دانلود میباشد.

دریافت فایل های شب دوم:


حاج سید مجید بنی فاطمه-دستی که صورته مادرمان را (روضه)


دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب دوم

روضه

دستی که صورت مادرمان را

سید مجید بنی فاطمه


دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب دوم

زمینه

اگه میشه نفس بزن

سید مجید بنی فاطمهدهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب دوم

واحد

خون جگر افتاده بود

سید مجید بنی فاطمه
دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب دوم

واحد

ظهر عاشورا

سید مجید بنی فاطمه و کربلایی محمد حسین حدادیان

دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب دوم

واحد

یک گل میان علقمه فتاده

سید مجید بنی فاطمه


دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب سوم (شب شهادت)

روضه

عمریست با عنایت تو گریه میکنم

سید مجید بنی فاطمه


دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب سوم (شب شهادت)

روضه

من میخوام به پات تمنا بیارم

سید مجید بنی فاطمهدهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب سوم (شب شهادت)

روضه

روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

سید مجید بنی فاطمه
دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب سوم (شب شهادت)

زمینه

مادر از طراوت برگ گل تو

سید مجید بنی فاطمه

دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب سوم (شب شهادت)

شور

پناه حرم یه مادری داره

حاج حسین سیب سرخی


دهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب سوم (شب شهادت)

شور

دلم گرفته دوباره این شبا

حاج حسین سیب سرخیدهه دوم فاطمیه فروردین 1393

هیئت ریحانة الحسین تهران

شب سوم (شب شهادت)

شور

اسمتو نگیر از صدای من

سید مجید بنی فاطمه