سوال درباره ی نیت غسل

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوال درباره ی نیت غسل

سلام 

آیا برای غسل باید حتما قبل از ورود به حمام یا حین ورود به حمام نیت کرد؟ و نیت باید به چه صورت باشه ؛ مثلا با صدای بلند بگوییم و چه عبارتی باید گفت؟ 

۲. اگر وسط حمام کردن به یاد بیاریم که نیت را فراموش کردیم باید چکاری کرد؟آیا میشه همون موقع نیت کرد و غسل را به جا آورد؟ 

مرجع : رهبر

برچسب: 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام 

 

آیا برای غسل باید حتما قبل از ورود به حمام یا حین ورود به حمام نیت کرد؟ و نیت باید به چه صورت باشه ؛ مثلا با صدای بلند بگوییم و چه عبارتی باید گفت؟ 

 

۲. اگر وسط حمام کردن به یاد بیاریم که نیت را فراموش کردیم باید چکاری کرد؟آیا میشه همون موقع نیت کرد و غسل را به جا آورد؟ 

 

مرجع : رهبر

با سلام و احترام

1. نیت را اصلا لازم نیست به زبان آوریم همین مقدار که متوجه باشید چه غسلی انجام می دهید کفایت می کند

2. اگر اصلا متوجه نبوده و نیت نکردید باید غسل را از ابتدا با توجه و نیت بجا آورد.

رساله مراجع، احکام غسل

موضوع قفل شده است