جمع بندی سوال درباره کیفیت نزول قرآن

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوال درباره کیفیت نزول قرآن

اگر بپذيريم قرآن به صورت دفعي نازل شده، به مشکل مي خوريم. چون اگر بپذيريم نزول دفعي قرآن در شب قدر بوده است، اين شب قبل از مبعوث شدن پيامبر بوده است يا پس از آن؟ اگر گفته شود قبل از بعثت بوده است که امکان ندارد، زيرا مگر ممکن است حضرت هنوز پيامبر نشده، همه قرآن بر او نازل شود؟ اگر هم شب قدر بعد از بعثت باشد، پس در مبعث چه اتفاقي افتاده است؟ آيا قرآن نازل نشده است؟!

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد میقات

[="Tahoma"]با سلام و درود

استدلال شما بر این فرض استوار است که کسی فقط قائل به نزول دفعی باشد؛ در حالی که کسی را نداریم فقط قائل به نزول قرآن به صورت دفعی باشد و نزول تدریجی را قبول نداشته باشد. لذا فرض شما موردی ندارد و چنین استدلالی نادرست می شود.

بله، مشهور مفسران و اندیشمندان قرآنی ـ اعم از شیعه و سنی ـ قائل به دو نزول هستند: یکی نزول دفعی و یکپارچه، و دیگری نزول تدریجی و طی چندین سال.

با این بیان، در پاسخ مطالب شما باید عرض کرد: نزول قرآن (تدریجی یا دفعی) پس از مبعوث شدن حضرت به رسالت بوده است؛ نزول دفعی در شب قدر، و نزول تدریجی در طی 23 سال.

نزول تدریجی قرآن از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه وآله آغاز، و در طی 23 سال به طول انجامیده است.

بنابر این، نزول تدریجی قرآن همزمان با آغاز بعثت بوده است.

نزول دفعی بعد از مبعث امکان ندارد چون اولین ایات نزول تدریجی ایات علق در روز مبعث قبل از رمضان بوده

بسم رب النور

هیچ فرقی در بین دیروز و امروز و فردا نیست, زیراکه زمان یک توهم انسانی است. گرچه این توهم بسیار قانع کننده است ولی زمان مطلق نیست. البته در اینجا صحبت از دنیای خاکی است ولی آنجاییکه صحبت از جلوه جمال بینهایت خورشید رخ آن شاهد دردانه است, صحب از محفل وحی در لامکان است و در آنجا زمان بی معنی است.

در لامکان که اصلآ زمان نیست تا بگویم که یک شب بود یا 23 سال بود. قولی است در نزد عرفا که؛ آن برست که از قید زمان برست. که مقوله مفصلی است و در این محفل نمیگنجد, ولی به اجمال, قول عارف فرزانه سهروردی میتواند که اشارتی در باب زمان باشد, که میفرماید:

« روشن روانان چنان نموده اند که هر آن هدهدی که در فصل بهار بترک آشیان خود بگوید و به منقار خود پر و بال خود برکند و قصد کوه قاف کند سایه کوه قاف بر او افتد در مقدار هزار سال این زمان که «و إنّ یوماً عند ربّک کالف سنة ممّا تعدّون» و این هزار در تقویم اهل حقیقت یک صبح دم است از مشرق لاهوت اعظم. درین مدت سیمرغی شود که صفیر او خفتگان را بیدار کند و نشیمن او در کوه قاف است . » _ برگرفته از از رساله سفیر سیمرغ عارف فرزانه سهروردی

[="Tahoma"]

salehi1991amin;641403 نوشت:
نزول دفعی بعد از مبعث امکان ندارد چون اولین ایات نزول تدریجی ایات علق در روز مبعث قبل از رمضان بوده

با سلام و درود

لطفا وجه امکان نداشتن، وقوع نزول دفعی بعد از نزول تدریجی را بیان فرمایید.

سلام قران به دوصورت نازل شده دفعتا وتدریجا

قران یکباردرشب قدریکجا وهمه قران برپیامبراسلام نازل شده وبعدکل قران تدریجادرطول 23سال برپیامبررحمت نازل شده

godaei;647984 نوشت:
سلام قران به دوصورت نازل شده دفعتا وتدریجا

قران یکباردرشب قدریکجا وهمه قران برپیامبراسلام نازل شده وبعدکل قران تدریجادرطول 23سال برپیامبررحمت نازل شده

با سلام و درود

بله، قرآن کریم دو نزول دارد، ولی لزومی ندارد که ابتدا نزول دفعی واقع شده و بعد از آن، نزول تدریجی انجام شده باشد.

بنابر نظر مشهور دانشمندان علوم قرآنی، ابتدا نزول تدریجی قرآن با آغاز بعثت (در 27 ماه رجب) شروع شده، و بعد از آن در ماه مبارک رمضان، نزول دفعی انجام، و سپس نزول تدریجی ادامه داشته است.

کیفیت نزول قرآن

پرسش:
اگر بپذيريم نزول دفعي قرآن در شب قدر بوده است، اين شب قبل از مبعوث شدن پيامبر بوده است يا پس از آن؟ اگر گفته شود قبل از بعثت بوده است که امکان ندارد، زيرا مگر ممکن است حضرت هنوز پيامبر نشده، همه قرآن بر او نازل شود؟ اگر هم شب قدر بعد از بعثت باشد، پس در مبعث چه اتفاقي افتاده است؟ آيا قرآن نازل نشده است؟!

پاسخ:
با سلام و درود
استدلال شما بر این فرض استوار است که کسی فقط قائل به نزول دفعی باشد؛ در حالی که کسی را نداریم فقط قائل به نزول قرآن به صورت دفعی باشد و نزول تدریجی را قبول نداشته باشد. لذا فرض شما موردی ندارد و چنین استدلالی نادرست می شود.
بله، مشهور مفسران و اندیشمندان قرآنی ـ اعم از شیعه و سنی ـ قائل به دو نزول هستند: یکی نزول دفعی و یکپارچه، و دیگری نزول تدریجی و طی چندین سال.
با این بیان، در پاسخ مطالب شما باید عرض کرد: نزول قرآن (تدریجی یا دفعی) پس از مبعوث شدن حضرت به رسالت بوده است؛ نزول دفعی در شب قدر، و نزول تدریجی در طی 23 سال.
نزول تدریجی قرآن از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه وآله آغاز، و در طی 23 سال به طول انجامیده است.
نکته: قرآن کریم دو نزول دارد، ولی لزومی ندارد که ابتدا نزول دفعی واقع شده و بعد از آن، نزول تدریجی انجام شده باشد. بنابر نظر مشهور دانشمندان علوم قرآنی، ابتدا نزول تدریجی قرآن با آغاز بعثت (در 27 ماه رجب) شروع شده، و بعد از آن در ماه مبارک رمضان، نزول دفعی انجام، و سپس نزول تدریجی ادامه داشته است.
بنابر این، نزول تدریجی قرآن همزمان با آغاز بعثت بوده است.

_________
(رک: الإتقان في علوم القرآن، سیوطی، نرم افزار علوم قرآنی نور(مشکات)، ج ‏1، ص 156؛ درسنامه علوم قرآنى، جوان آراسته، نرم افزار علوم قرآنی نور(مشکات)، ص 87؛ علوم قرآن، سعيدى روشن، نرم افزار علوم قرآنی نور(مشکات)، ص 138)

موضوع قفل شده است