سوال درباره شرایط امام جماعت

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوال درباره شرایط امام جماعت

کسی که نمی تواند ریزش ادرار خود را نگه دارد باید در هر نمازی وضو بگیرد حتی اگر پشت سرهم می خواند؟ و آیا او می تواند امام جماعت باشه؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

mh1368;948696 نوشت:
کسی که نمی تواند ریزش ادرار خود را نگه دارد باید در هر نمازی وضو بگیرد حتی اگر پشت سرهم می خواند؟ و آیا او می تواند امام جماعت باشه؟


سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

الف: خروج غير اختيارى بول
انسان اگر داراى بيمارى‌اى است كه بول او قطره قطره مى‌ريزد، خوددارى كند:
1- چنانچه يقين دارد از اول وقت نماز تا آخر آن، به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن وقت پيدا مى‌كند، بايد نماز را در وقتى كه فرصت مى‌كند بخواند و اگر وقتى كه پيدا مى‌كند فقط به مقدار كارهاى واجب نماز است، بايد در آن وقتى كه فرصت دارد، فقط كارهاى واجب نماز را به جا آورد و كارهاى مستحبى آن، مانند اذان و اقامه را ترك نمايد.
2- اگر به مقدار وضو و نماز وقت پيدا نمى‌كند و در بين نماز چند بار از او بول خارج مى‌شود، وضوى اول كافى است.

تذکر:
كسى كه بول پى در پى از او خارج مى‌شود، اگر نتواند هيچ مقدارى از نماز را با وضو بخواند، مى‌تواند چند نماز را با يك وضو بخواند، مگر آن كه با اختيار خود بول يا غائط كند، يا چيز ديگرى كه وضو را باطل مى‌كند، براى او پيش آيد.

ب: اگر امام جماعت در اثر بيمارى نتواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند، بنابر احتياط واجب نمى‌شود به او اقتدا كرد.

ممنون از شما دوست عزیز

موضوع قفل شده است