جمع بندی سوال درباره اجنه و زندگی آنان

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوال درباره اجنه و زندگی آنان

سلام

یه سوال در مورد اجنه دارم

اینکه اجنه نامرئی هستنئد و دیده نمی شوند پس لباسهایشان چه؟ یعنی انها هم نا مرئی هستند که نمی بینیمشون؟

و اینکه این درسته اصلا نباید در موردشون تحقیق کنیم و یا از سایتهای مختلف مطلب بخونیم در موردشون؟

یعنی اگر تحقیق کنیم به ما اسیب می رسونن؟؟؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد مسلم

جمع بندی

________________________

پرسش:

اگر اجنه نامرئی هستند و دیده نمی شوند پس لباسهایشان چه؟ یعنی آنها هم نامرئی هستند که ما آنها را نمی بینیم؟ و اینکه این درست است که اصلا نباید در مورد اجنه تحقیق کنیم و یا از سایتهای مختلف مطلب بخونیم؟ آیا این تحقیقات به ما آسیب می رسانند؟

پاسخ:

پیش فرض این سوال این است که ما اجنه را انسانهای نامرئی تصور کنیم در حالی که چنین تصوری صحیح نیست. وقتی می گوییم اجنه از جنس دیگری غیر از انسان هستند دیگر نباید آنها را مانند انسان تصور کنیم که فقط این تفاوت را دارند که نامرئی هستند.

اجنه هرگز لباس نمی پوشند، نه به این معنا که دوباره آنها را انسان هایی لخت تصور کنید!! اصلا جنسشان متفاوت است، سنخشان متفاوت است. آنها بدن مادی مثل ما ندارند که لازم باشد آن را بپوشانند. 

در مورد این که اجنه چه موجوداتی هستند و آیا به آسیب زدن به انسان تمایلی دارند یا خیر؟ و اینکه توان آن را دارند یا خیر؟ و یا اینکه تحقیق در خصوص ایشان موجب تحریک ایشان میشود یا خیر؟ تمام این موضوعات، موضوعاتی هستند که دست عقل از ابراز نظر در خصوص آنها کوتاه است، به همین خاطر باید برویم سراغ آیات و روایات.

در آیات و روایات دلیلی بر این مسئله که تحقیق در خصوص چیستی اجنه و چگونگی رفتار آنها در لابلای متون موجب این میشود که ایشان به انسان آسیب برسانند یافت نشد. ما نهی ای در این خصوص نداریم، بلکه برخی آیات و روایات به بیان بخش هایی از کیفیت آنها و زندگی شان پرداخته اند، بنابراین تحقیق در این خصوص اشکالی ندارد و هرگز موجب آسیب زدن اجنه به انسان نخواهد شد.

اما ورود عملی به این عرصه و مراجعه بدون تخصص به کتاب های علوم غریبه، و ارتباط با کسانی که احتمال می رود در این وادی ورود عملی کرده باشند، بنابرآنچه که از برخی آگاهان میدانی شنیده میشود ممکن است چنین آثاری را در پی داشته باشد، اما باز هم علت تامّه نیست، و تاثیرپذیری در نهایت به دست خود انسان است. اما کسانی که ایمان و اراده قوی ای ندارند باید از ورود به چنین حوزه هایی بپرهیزند تا جانب احتیاط را رعایت کرده باشند.

البته منظور از آسیب زدن هم این نیست که اجنه برای کسی ظاهر میشوند یا او را بترسانند و مانند آن، بلکه تاثیر غیر مستقیم در زندگی انسان می گذارند.

موضوع قفل شده است