جمع بندی سوالات درباره وضو

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوالات درباره وضو

-اگر بعد از وضو گرفتن صورت و دست را خشک کنیم وضو باطل است؟

-اگر قسمتی کوچک از اعضایی که با وضو گرفتن باید خیس شود خشک بماند(مثلا قسمتی از مچ دست یا زیر چشم) وضو باطل است؟

-برای نیت وضو چه بگوییم؟

لطفا روش صحیح کشیدن مسح سر و پاها توضیح دهید.

لطفا شما استادانم به سوالاتم پاسخ صحیح و واضح بدید.

ضمنا من مرجع تقلید ندارم

با تشکر

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

erfannoory15;752490 نوشت:
-اگر بعد از وضو گرفتن صورت و دست را خشک کنیم وضو باطل است؟

-اگر قسمتی کوچک از اعضایی که با وضو گرفتن باید خیس شود خشک بماند(مثلا قسمتی از مچ دست یا زیر چشم) وضو باطل است؟

-برای نیت وضو چه بگوییم؟

لطفا روش صحیح کشیدن مسح سر و پاها توضیح دهید.

لطفا شما استادانم به سوالاتم پاسخ صحیح و واضح بدید.

ضمنا من مرجع تقلید ندارم

با تشکر

سلام علیکم

اگر بعد از وضو گرفتن صورت و دست را خشک کنیم وضو باطل نمی شود.

اگر قسمتی کوچک از اعضایی که در وضو گرفتن باید شسته شود خشک بماند(مثلا قسمتی از مچ دست یا زیر چشم) وضو باطل می باشد.

برای نیت وضو می توانید بگوید :وضو می گیرم به قصد طهارت قربتاً الی الله(طهارت یعنی با وضو بودن که این مستحب است.)

روش صحیح مسح سر:بعد از شستن هر دو دست، باید جلوی سر را با تری آب وضو كه در دست راست مانده (نه با آب دیگر) مسح كند.

محل مسح سر:یک قسمت از چهار قسمت سر كه مقابل پیشانی است جای مسح می‌باشد و هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح كند كافی است، هرچند احتیاط مستحب آن است كه از نظر طول به اندازه طول یک انگشت و از نظر عرض به اندازه عرض سه انگشت بسته مسح نماید.

لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد: بلكه بر موی جلوی سر هم صحیح است ولی كسی كه موی جلوی سر او به اندازه‌‌ای بلند است كه اگر مثلاً شانه كند به صورتش می‌‌ریزد یا به جاهای دیگر سر می‌‌رسد، باید قسمتی از موها را كه پس از شانه كردن از محدوده جلوی سر خارج نمی‌‌شود مسح كند. همچنین می‌‌تواند فرق سر را باز كرده و بُنِ موها یا پوست سر را مسح كند.

روش مسح پا:بعد از مسح سر واجب است با تری آب وضو كه در دست مانده روی پاها را از سر یكی از انگشتان پا تا برآمدگی روی پا مسح کند مفصل را هم مسح نماید،البته انگشت کوچک پا به تنهایی کافی نیست.

تذکر:در هر دو مورد مسح(سر وپا)بنابر احتياط از پهنا به اندازۀ پهناى سه انگشت به هم چسبيده مسح نمايد.
و به صورتی مسح نماید، که هم با کف دست و انگشتان دست مسح صورت بگیرد.

موضوع قفل شده است