سوالات بی پاسخ در رابطه با نبوت

تب‌های اولیه

31 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوالات بی پاسخ در رابطه با نبوت

استدلالات مخالفان علیه ادیان.

این که مخالفان معتقدند خداوند انسان را یله و رها قرار نداده درسته. اما با تصور این موضوع که هیچ راه سعادتی برای

انسان وجود ندارد الا توسط انبیاء الهی و پیامبران آنهم با توجیه این روند که”کسی از آن عالم بر نگشته و باید برای

تعالی انسان معیاری الهی وجود داشته باشد که لزوما توسط انبیاء به بشر برسد و غیره چند اشکال دارد” اول اینکه دلیل

لازم و کافی بر وجود یک شیء یا حدوث آن وجود و حدوث است.و این در حالی است که نه تنها ما در هیچ بخشی از

جهان هیچ پیغمبری نمیبینیم”الا در خاور میانه”،که در همین خاور میانه از پیامبرانی که آقایان معتقدند وجود داشتند هم

هیچ اثری دیده نمیشود الا در کتب مذهبی که کوچکترین ارزش تاریخی ندارند و جعلیات آنها مورد اتفاق نظر غالب

مردم و حتی پیروان آن مسالک است.

بعنوان مثال هیچگونه اثری از موسایی در تاریخ جهان پیدا نشده همینطور از ابراهیم و دیگر انبیاء.عیسی و محمد ص

تنها پیامبرانی هستند که به یقین میشود گفت وجود خارجی دارند که در مورد عیسی هم آنچه مشهور است این است که

انسانی بود که ادعای خدایی کرد و سوار بر الاغ آمد که مردم را رستگار و جهانی کند و او را کشتند. و عجبا که

اسلامی که بیش از ۶۰۰ سال بعد از عیسی آمده ادعا دارد که خیر عیسی را خدا برد نزد خودش .حالا نزد خدا

کجاست؟اساسا مگر خدا جا و مکان داره؟ ….بگذریم در هر جال هیچ سندی دال بر وجود حتی یک پیغمبر وجود ندارد

الا پیغمبر اسلام. حال سوال این است که … اگر تنها رسیدن به تعالی داشتن پیغمبر است،و جز پیامبر نمیشود خداوند

بشر را خلق کند چرا در هیچ جای جهان هیچ پیغمبری نبوده ؟؟؟ تازه در خاورمیانه هم که بوده اینهمه اما و اگر برای

آنها هست و دراصالت وجود اینها شک وجود دارد؟؟؟

اگر پاسخ این است که قرآن فرموده هیچ امتی نبوده مگر اینکه در بین آنها پیامبر وجود داشته باید عرض کنیم که خود

قرآن اول اصالت خودش رو اثبات بفرماید بعد اظهار نظر کند.که آیا پیامبری بوده یا خیر. کتابی که از دینی نتیجه گرفته

شده که آن دین هم از پیامبری نتیجه گرفته شده که نه تنها خودش،بلکه تمام سلک انبیاء قبلا زیر سوال رفته اند چگونه

میتواند حجت عقلی و استدلال منطقی باشد و یا در عوض استدلال منطقی از نوشته های آن استفاده کنیم؟؟؟؟ مطمئنا محال

است این روش بحث آقایان منطقی باشد.در ضمن اگر پیامبری موجود بوده اسنادش کجاست؟

آقایان مذهبی میفر مایند(اسناد بوده منتها دینها تحریف شده و اسناد هم نابود شده) .واقعا مضحکه.اثبات قرآن بعد از اثبات

لزوم ادیان اثبات میشود. شما دارید از کتابی صحبت میکنید که ماحصل نبوت است.و درحالی حرف آنرا حجت میدانید

که اصالت نبوت زیر سواله . اما بفرضی که پیامبری وجود داشته باشد و دین آن تحریف شود…. باز هم حرف مخالفان

در عدم وجوب دین اثبات میشود. برای اینکه نبوت یک امر خیالی و تجملی نیست. بلکه امری است که باید منتج به

هدایت بشود.حال یا پیغمبری نبوده یا بوده و دینش از بین رفته باشد. در هر حال مردم آن بخش از جهان هزاران هزاران

سال است که هیچ پیغمبری نداشتند.پس اثبات میشود که بدون قوانین دینی هم انسان ممکن است مورد محاسبهء اعمال

قرار بگیرد چون مختار است.
حالا سوال این است:چه استبعادی دارد که هیچ پیغمبری از اول در جهان وجود نداشته باشد؟در نهایت که انسان میتواند

بدون انبیاء هم هدایت شود درسته؟پس وجوب مد نظر شما از ریشه دروغ و ناردست است.مورد بعد در مورد معجزه

است که بعنوان نماد آمدن فرد از نزد خدا است که آنهم به دلایل متعددی نادرست است.اول از ترجمه معجزه شروع میکنیم.

معجزه امری است که جنس آن با افعال بشر متفاوت است و نماد آمدن فرد از خداست و هیچکسی مثل آنرا نمیتواند بیاورد.

در اینجا مغلطه ای را میبینیم.فحوای کلام و عصاره ء کلام این است.اگر کسی کاری کند که انسانهای دیگر قادر به انجام

آن نباشند فرد مورد نظر حتما از نزد خدا آمده.و این نماد آمدن از نزد خداست.در حالی که هر کودک کم عقلی متوجه

میشود که اینها دو بحث بی ارتباط به هم هستند برای اینکه موضوع و محمول با هم تناسبی ندارند.درست مثل اینکه از

قهرمان وزنه برداری بودن یک فرد یقین کنید که حتما گیتار زن خوبی است.از اینها گذشته… چه کسی نزد خدا رفته و

این نماد را از آن برگرفته است؟البته موضوعات دیگری هم آمده مثل دعوی تحدی- حق گویی مدعی نبوت و … که

البته حق را هم متناسب با دین آن فرد باید سنجید.اینها قوانینی میآورند و چون به گفته های خودشان عمل میکنند (و گاهی

هم با توجیحات خلاف آنها را رقم میزنند) ادعای نبوت دارند.که این موضوع کاملا خلاف منطق استدلالیه. و به این

دلایل معجزه هرگز نماد نبوت نیست و در نتیجه وجود پیامبران نه تنها محتمل نیست،بلکه محال ممکنه حتی یک فرد از

نزد خدا لباس نبوت پوشیده باشد چون اساسا پیغمبر خدا بودنبزرگترین

اشکال در روش بحث منطقی است.به این دلایل.(اینها استدلالات مخالفان است نه بنده)

۱:عدم تناسب موضوع و محمول(یعنی عدم ارتباط اژدها شدن عصا با آمدن از نزد خدا(بفرض صحت این افسانه های دروغین))
۲:احتمال ایجاد چشم بندی،جادوگری،شعبده بازی و …. در ارتباط با معجزات

۳:عدم وجود اسناد کافی در اثبات هیچیک از این ادعا ها و افسانه ها(بنوعی که حتی در تاریخ حدیث شیعه هم حتی یک

سند حدیثی نداریم که ۳۰ نفر شاهد یک معجزه باشند از پیغمبر اسلام.(برای رسیدن سند به حد تواتر که یقین آور باشد)و

اگر معجزه را حجت فرد مدعی نبوت بدانیم چرا پیغمبران این ادعاها را در ملاء عام امتحان نکردند؟مطمئنا ایجاد

معجزه برای تنویر فکر مردم است نه اینکه فرد در پستوی خانهء خویش برای اهل و عیالش معجزه کند!!!!!!

۴:وقتی سند قطعی و یقینیی موجود نیست،میشود به سادگی سند سازی کرد و برای پیشبرد مقاصد دینی دروغبافی کرد

کما اینکه در کتب شیعه و سنی پر شده از دروغهایی که تحت عنوان حدیث به ما میخورانند.

۵:دیگر اینکه اشتراک بین معجزه با کارهای دانشمندان .که اگر نماد از نزد خدا آمدن کارهای فوق العاده باشد گروه

کثیری از مردم از این کارها انجام داده اند و بسیاری از آنها ادعای نبوت هم داشتند مثل دانشمندان یا هندیان و

جادوگران و غیره.

۶:پس اگر اصالت نبوت معجزه است نباید این اشتباهات بر آن وارد شود و بعلت عدم دسترسی بشر بهعنصری تحت

عنوان “نزد خدا” تنها شرط اثبات نبوت یا مهمترین شرطش میشود معجزه که آنهم اینهمه اشکال و ایراد دارد و از هیچ

طریق عقلیی بر پویندهء راه دین این افسانه اثبات نمیشود که فلانی از نزد خدا آمده. وقتی از هیچ طریقی این موضوع

قابل یقین کردن نیست،از توحید قبلا اثبات کردیم”محال ممکن است خداوند از بشر توقعی داشتهباشد که کسب آن از هیچ

طریق عقلانی و شهودی برایش ممکن نباشد.بنای بر این محال است خداوند پیغمبری را راهی برای سعادت قرار دهد و

اگر پیغمبری وجود داشته باشد چون وجودش عبث است(چون هیچ راهی برای کسب یقین آمدن این فرد از نزد خدا

نیست) در نتیجه خالق این پیغمبر کاری لغو کرده و اگر کار لغو انجام دهد اساسا خدا نیست بعلت ثبوت سلبیه بر ذاتش.

۷:دلیل هفتم که تاکیدی بر دلایل قبل است دروغهای کتب آسمانی است که همگی از روی هم رونویسی شده اند و برآیند

تمام این داستانها نجوم بطلمیوسی و افسانه ء مسخره ۷ طبقه بودن آسمان و تیرهای شهابسنگ فرشته ها( که در قرآن هم

در سوره صافات به آن اشاره شده) دروغهای دیگره.چون خدا دروغگو نیست اینها نوشته ء خدا نیست.

۸:فرضا اگر کسی بگوید شاید آسمان ۷ طبقه باشد و ما ندانیم باید عرض کنم که با رفع اشکال از یک سند اسناد دیگر

صحیح نخواهند شد در ضمن…. اسناد ورود این افسانه در کتب مذهبی موجود است.اما اگر شما میگویید شاید ۷ طبقه

آسمان باشد چون فرد دارای مدعای اثبات شما هستید،پس در نتیجه شما باید ۷ طبقه آسمان را با سبک و سیاقی که خدا

در قرآن فرموده اثبات کنید.چون مدعای اثبات همیشه باید ادعایش را اثبات کند نه اینکه ما آنرا نفی کنیم!

۹:ادعای معجزه بودن نوشته هایی مثل قرآن از دهها طریق نادرسته چون الف:این نوشته ها مشابه نوشته های بشری و

از یک جنس هستند در حالی که معجزه باید خلاف جنس بشر باشد. ب:فصاحت وبلاغت قرآن از طرق مختلفی محل

بحث است و در ضمن از هیچ طریقی اعجاز نیست چون اعجاز به معنی کار بهتر از دیگران انجام دادن نیست چون

هرکسی ممکنه فکر کند کارش بهتر از دیگری است.بلکه جنس آن فعل باید متنافر با جنس فعل بشری باشد.(هر چند که

اثبات شد خود معجزه هم بفرض وجود محل سوال است در اثبات نبوت بعلت عدم تناسب موضوع و محمول)

ج:ادعای اینکه هیچکس مثل قرآن نمیتواند بیاورد هم در بحث منطقی حکم مغالطه را دارد چون نفرموده از چه جهتی

این کتاب معجزه است.مثلا از جهت پزشکی؟ قوانین سعادت بشری؟ ستاره شناسی و …؟ در حالی که مخالفان معتقدند

قرآن بدترین کتاب جهان است و هیچ کسی کتابی به این نادرستی– بیمحتوایی نمیتواند در کائنات ارائه بدهد.فرض کنیم که

قرآن فصاحت و بلاغت دارد (که محل بحث است) آیا نباید این نوشتار یک معنی بدردخور داشته باشد؟فرض کنید من

داستان یوسف و زلیخا را با آهنگ و الفاظ خوشگل طراحی کنم که زلیخا پرید پیرهن یوسف را پاره کرد. آیا این شد

معجزه؟؟؟

د:تفاسیری که از معانی قرآن میشود باید بنوعی باشد که داشتن معنای دیگری را از آن نوشته غیر از این تفسیر محال

تصور کنیم.مثلا اگر کسی میگوید قسم به انجیر یعنی بمب اتم ؟،او باید اثبات کند که حتما حتما منظور خدا چنین موضوع

مضحکی بوده .و هیچ معنای دیگری را نشود از آن اقتباس کرد

ه:همه مردم معتقدند قرآن معجزه است.اما وقتی به هر کسی بگویید کجای قرآن معجزه است لب فرو میبندد پس……

بزرگترین اعجاز توهم اعجاز قرآنه نه حقانیت اعجاز قرآن(استدلال مخالفان). در ضمن ۴۴۴۴ معجزه دروغین به پیغمبر

نسبت داده شده و بر اساس علم حدیث شیعه هیچکدام از اینها به حد تواتر نرسیده بنای بر این یا تماما جعلی است یا

سندیت کافی برای القاء اعجاز را در ذهن ایجاد نمیکند.تازه اگر کار عجیب و غریبی هم انجام میدادند باز هم از هیچ

طریقی امکان نداشت حقانیت قرآن اثبات شود.چون موضوع و محمول با هم تناسب نداشتند.و اساسا انسان از هیچ

طریقی نمیتواند بپذیرد که هر کسی کار عجیب و غریب کرد و کسی نتوانست مشابه آنرا انجام دهد حتما از نزد خداست!

(هر چند که اصالت این کار ها هم در اسناد شیعه زیر سواله چه برسه به اسناد ادیان دیگر)

و:اعداد رُند مثل ۱۲۴۰۰۰ یا ۴۴۴۴ بیشتر بدرد شماره ء موبایل میخورند و وجود این اعداد و عدم توانایی در شمارش

صحیح و عدم وجود اسناد این اعداد دلالت بر دروغین بودن تمامی اسناد دارد.

ز:اگر قرآن یا هر کتابی معجزات علمی داشته باشد یا افرادی مدعی علمی بودن قرآن باشند،این موضوع اثبات میکند که …
با این دلالیل ارائه شده….دیگر قرآن حتما معجزه نیست چون اولین شرط معجزه این است که ضد علم باشد پس اگر

اعجاز علمی باشد مثل اینکه بگوییم آتش داغی که سرد است!!! یافلزی که چوبی است!!!! اما اسناد متعددی موجود

است که(توسط مخالفان)ارائه شده که اصلا تمام مطالب بظاهر علمی قرآن کژیها و کاستیهایی است که از اعتقادات علوم

سراسر نادرست گذشتگان در این کتاب رسوخ یافته مثل اعتقاد به میخ بودن

کوهها در زمین که در خطبه ۹۱ و ۲۱۱ نهج البلاغه هم با سینه غلطیدن زمین روی آب و میخ بودن کوهها توسط

حضرت علی ع تشریح شده .مثل ۷ طبقه آسمان-قرار داشتن تخت سلطنت خدا روی آب(از تورات).اما اگر آقایان از

انجیر به اتم رسیده اند،ایکاش قبل از کشف دانشمندان خارجی به این نتیجه میرسیدند.فرق دانش دینی با دانش نوین این

است:در دانش علمی نوین از استدلالات علمی و یقینیات ،بر اساس روش استدلال علمی به موضوعات علمی جدید

میرسیم. اما در دانش مذهبی اول آخرین نتایج علمی را از مجلات علمی میدزدیم. بعد سعی میکنیم که این نتایج را تطبیق

بدهیم با مزخرفات تورات و انجیل و … که منظور از ۷ طبقه ء آسمان شاید ۵ لایهء جو زمین باشد!وقتی میگوییم خب

بقیش کو ؟میگویند علم همین چند تاش رو کشف کرده!

وقتی صحبت از اتم میشه میگویند اتم یعنی انجیر!!!چون هسته های ریزش اتم هستند. درحالی که اگر کتاب معجزه

علمی که بماند !یک کتاب رونویسی شده علمی هم بود باید از این کتاب ،علم نتیجه گرفته میشد! نه اینکه مدام نتایج

دزدیده شوند و تطبیق داده شوند با یک مشت افسانه که هیچ ربطی به مقولات علمی ندارند!

دوستان هرکس می تونه با دلایل منطقی نظرمخالفان را رد کنه بفرماید, این گوی و این میدان.منتظریم

دوستان وکارشناسان
لطفا" جواب بدید
1- چرا جز خاورمیانه هیچ جای جهان پیامبری نداشته ؟؟
2- اسناد تاریخی دال بر وجود نوح و موسی و ابراهیم و بقیه انبیا کجاست؟؟
3- چرا معجزه نشانه پیامبری است؟؟
4- چرا قرآن که باید کسب حقانیت خودش را از نزد مردم بکنه ازحوادثی که حقانیتش ثابت نشده استفاده می کنه ؟ مدعی اثبات با اما اگر و شاید نمی تونه ادعای خودش رو اثبات بکنه
و...

سلام دوست عزیز.
هر کسی از رحم مادر بیرون می اید.یا هر کسی از دره خانه خودش بیرون می اید.
پیامبران نیز از خانه ی خود (کعبه)بیرون می امدند.یعنی در حوالی این منطقه.
حال انکه پیامبران خواستند به تمام نقاط برن اما کشته شدند.

معجزه فقط با رضایت خدا شکل میگیرد.رضایت خدا در این بوده که پیامبران معجزه کنند.که مهمترین انها قران است..و اگر خدا نخواهد که معجزه صورت نگیرد وکسی این کارها را انجام دهد کافر است.

یکم دقت کنید.معجزه به دست فردی یعنی انسان صورت میگیرد،خوده محمد(ص)نمیدانست قران چیست اما خدا به او اموزش داد و پیامبر به مردم ابلاغ میکرد.
دوما قران از طریق خدا به دست ما امده.
سوما حال کسی که معجزه انجام میدهد،کافر است.مثلا دیوید ...فامیلیشو بلد نیستم.تو دستاش نگه کنید.چهارتا انگشتر میبینید،اگه اون انگشترارو دربیاره ارتباطش با اجنه قطع میشه ونمیتونه معجزه کنه.این کاره دیوید عدم رضایت خداوند است و بی شک گناه کار بوده.
این همه از پیامبران قبل محمد میدانیم در قران ذکر شده.اینده نیز در قران امده.مثلا در یک سوره امده پرستش نکنید شیاطین را.خدا نمیگه اطاعت نکنید بلکه میگه پرستش نکنید.خدا الانو دیده که انسانها شیطان یعنی ابلیس را پرستش میکنند در قران گفته نپرستید.
ایا این دلیل محکمی نیست؟

abolfazl_atoo;197655 نوشت:
سلام دوست عزیز. هر کسی از رحم مادر بیرون می اید.یا هر کسی از دره خانه خودش بیرون می اید. پیامبران نیز از خانه ی خود (کعبه)بیرون می امدند.یعنی در حوالی این منطقه. حال انکه پیامبران خواستند به تمام نقاط برن اما کشته شدند.
abolfazl_atoo;197655 نوشت:

دوست عزیز سندی برای اثبات سخنانت داری؟
حتما" می دانی که مدعی اثبات با اما و اگر وشاید نمی تونه سخنانش رو اثبات کنه
به هرحال هدف از بعثت انبیا هدایت خلقه اگه پیامبری از خودش آثار توحیدی به جا نگذاره با نبودش فرقی نمی کنه در هر صورت فقط مردم عربستان و حوالی آنجا به اسلام دعوت شدند!!! و خداوند هم گفته ما برای هر قومی پیامبر خودش را فرستادیم پس سایر نقاط جهان چرا پیامبر نداشته؟

abolfazl_atoo;197655 نوشت:
معجزه فقط با رضایت خدا شکل میگیرد.رضایت خدا در این بوده که پیامبران معجزه کنند.که مهمترین انها قران است..و اگر خدا نخواهد که معجزه صورت نگیرد وکسی این کارها را انجام دهد کافر است.

اگه کسی کار خارق العاده ای انجام بده؛ رضایت داشتن یانداشتن خدا را چه طور می شه فهمید؟
از کجا می دونی رضایت خدا چه بوده ؟
قرآن جنس بشری داره , قواعد والفاظ عربی ساخته بشره
اگه کسی گیتاریست باشه نمی شه نتیجه گرفت که طرف از پیش هرکول اومده. پس اگه نوشته های قرآن زیبا باشه نمی شه نتیجه گرفت از جانب خداست.
جمله آخرت هم جزیی از آموزه های دینه

abolfazl_atoo;197655 نوشت:
یکم دقت کنید.معجزه به دست فردی یعنی انسان صورت میگیرد،خوده محمد(ص)نمیدانست قران چیست اما خدا به او اموزش داد و پیامبر به مردم ابلاغ میکرد. دوما قران از طریق خدا به دست ما امده.

آیا شما از ظاهر انسانها به عمق باطنشان پی می برید؟ ثابت کن قرآن از طرف خدا به دست ما آمده؟ یا باید دلایلت رو منطقی اثبات بکنی یا ادعایی را مطرح بکنی که حداقل من هم قبول داشته باشم

abolfazl_atoo;197655 نوشت:
با اجنه قطع میشه ونمیتونه معجزه کنه.این کاره دیوید عدم رضایت خداوند است و بی شک گناه کار بوده.

اگه ثابت بشه فرد مدعی نبوت که کار خارق العاده ای انجام می ده حتما" از جانب خدا انجام داده( مدعی راستین باشه) بله بقیه بی شک گناهکارند

abolfazl_atoo;197655 نوشت:
این همه از پیامبران قبل محمد میدانیم در قران ذکر شده.اینده نیز در قران امده.مثلا در یک سوره امده پرستش نکنید شیاطین را.خدا نمیگه اطاعت نکنید بلکه میگه پرستش نکنید.خدا الانو دیده که انسانها شیطان یعنی ابلیس را پرستش میکنند در قران گفته نپرستید. ایا این دلیل محکمی نیست؟

نه به این دلیل:
مفسرین بزرگوار قائل هستند که پرستش شیطان که آیه60 سوره یس مطرح شده است همان اطاعت اوست یعنی خداوند متعال از پیروی دستورات شیطان، به عبادت و پرستش شیطان یاد نموده است که نشان دهنده اهمیت بحث است.
از حضرت صادق(علیه السلام) منقول است که فرمودند: هر کس از شخصی در معصیت خداوند اطاعت کند، او را پرستیده است گویا آن شخص را پرستیده است. و نیز از امام باقر(علیه السلام) روایت شده است: «هر کس به گوینده‌ای گوش فرا دهد گویا او را عبادت کرده است، اگر آن گوینده از خدای رحمان بگوید شنونده خدای رحمان را عبادت کرده است و اگر از شیطان گفته باشد، شنونده در پرستش شیطان وارد شده است.»
تفسیر صافی جلد 4 ص 258
در لحظه ارتکاب گناه در حال پرستش شیطان هستیم

بسم الله الرحمان الرحیم

با سلام
lili2020;197512 نوشت:
دوستان وکارشناسان
لطفا" جواب بدید
1- چرا جز خاورمیانه هیچ جای جهان پیامبری نداشته ؟؟
2- اسناد تاریخی دال بر وجود نوح و موسی و ابراهیم و بقیه انبیا کجاست؟؟
3- چرا معجزه نشانه پیامبری است؟؟
4- چرا قرآن که باید کسب حقانیت خودش را از نزد مردم بکنه ازحوادثی که حقانیتش ثابت نشده استفاده می کنه ؟ مدعی اثبات با اما اگر و شاید نمی تونه ادعای خودش رو اثبات بکنه
و...

در مورد نبوت عامه دو موضوع مطرح است: یکم اصل نبوت و دوم آمدن پیامبران.
اصل نبوت
[=&quot]كامل‏ترين شناخت هر چيزي، همانا معرفت همان چيز است به مقوّمهاي وجودي او؛ اگر چيزي داراي علت وجودي باشد، شناخت وي از راه علت وجودي ‏اش كامل‏ترين معرفتهاي ممكن درباره اوست؛ و اگر داراي علّت وجودي نباشد، مهم‏ترين راه شناخت وي، همان معرفت نحوه هستي خود اوست؛[/][=&quot][1] [/][=&quot]بنابراین برای شناخت نبوت باید اصل نبوت را شناخت.
[/]برای اثبات نبوت عامه به دو برهان حکمت و قاعده لطف استناد شده است که در ذیل تقریر آن دو را بیان می کنیم:
برهان حکمت
[=&quot]وقتي از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد دليل نياز بشر به پيامبر چيست؟ فرمود: اداره مردم به عهده خداوند حكيم است، در حالي كه مردم خدا را نمي بينند. پس بايد رابطي به نام پيامبر بين خدا و خلق وجود داشته باشد: عن أبى‏ عبدالله(عليه ‏السلام) أنّه قال للزنديق الّذى سأله من أين أثبت الرّسل والأنبياء فقال(عليه ‏السلام): «إنّا لما أثبتنا أنّ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقُه ويلامسوه ويباشرهم ويباشروه ويحاجّهم ويحاجّوه، ثبت أنّ له سفراء فى خلقه يعبرون عنه إلي خلقه وعباده ويدلّونهم علي مصالحهم ومنافعهم وما به بقائهم وفى تركه فنائهم فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم فى خلقه والمعبرون عنه عزّوجلّ وهم الأنبياء وصفوته من خلقه حكماء مؤدبون بالحكمة مبعوثون بها غير مشاركين للنّاس فى شى‏ء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثمّ ثبت ذلك فى كل دهر وزمان ما أتت به الرّسل والأنبياء من الدّلايل والبراهين لكيْ‏لا تخْلو أرض الله من حجّةٍ يكون معه علم علي صدق مقالته وجواز عدالته»[2]؛ امام صادق(عليه‏ السلام) به زنديق كه از او پرسيده بود: به چه دليل و از كجا ضرورت وجود انبيا و رسل را ثابت مي كنيد؟ فرمود: وقتي ثابت كرديم خالقي داريم كه ما و جهان را خلق كرده و آن خالق از ما و همه جهان برتر است و اثبات كرديم كه اين خالق، حكيمي است كه مشاهده او، مباشرت، بحث و جدال با او براي بندگانش ممكن نيست، پس بايد سفيراني در ميان مخلوقات خود داشته باشد تا پيام‏ها و هدايتهاي او را به آنها برسانند و آنان را به مصالح و منافعشان هدايت كنند و آنچه را كه انجام آن مايه بقا و تركش مايه فنا و نابودي آنهاست بيان كنند، پس آمران و ناهياني كه از جانب خداي حكيم در ميان مخلوقاتش باشند، لازم است. اين سفيران همان انبيا و برگزيدگان او از مخلوقاتند كه مؤدب به حكمت الهي و مبعوث به آن هستند و كسي از مردم در احوالاتشان شريك نيست، آنان از ناحيه حكيم عليم به حكمت تأييد شده ‏اند....[/]
[=&quot]در اين حديث امام صادق(عليه السلام) با حد وسط قرار دادن فصل ممتاز «حكمت حق تعالي» برهان ضرورت رسالت را تنظيم و تدوين كرده است. امثال اين حديثْ مايه اصلي برهان معروف اهل حكمت و فلسفه را تشكيل داده است. پس دليل نياز بشر به پيامبران نياز او به قانون واجراي حدود است. چنان‏كه دليل نياز جامعه به حكومت نيز همين است؛ زيرا همان طور كه بي قانوني موجب هرج و مرج است، عدم اجراي قانون نيز موجب هرج و مرج است هر چند قانون مدوّنْ عادلانه باشد.[3][/]
قاعده لطف
[=&quot]برخی از متکلمان نبوت عامه را با قاعده لطف اثبات می کنند و مي ‏گويند: خداي سبحان هر كاري كه انسان را از گناه دور و به طاعت نزديك كند، انجام مي‏دهد، مانند فرستادن پيامبران.[4][/]
[=&quot]ممكن است بر قاعده لطف اشكالي وارد شود كه اگر اين قاعده درست باشد، بايد همه مردم يا بيشتر آنان، صالح و سعادتمند باشند؛ در حالي كه از نگاه قرآن، بيشتر مردم طالح و نابخردند، پس قاعده لطف، در اثبات چنين مطلبي تمام نيست. [/]
[=&quot]به اين اشكال مي ‏توان چنين پاسخ داد كه لطف، به حسب نظام كلي (قبل از دنيا، دنيا، بعد از دنيا) است، از اين رو نمي‏ توان در يك جزء از اين مجموعه، به قاعده لطف استناد كرد و نتيجه نقد و حاضر آن را در دنيا خواست.[[/][=&quot]5]
موفق باشید
[/]

[=&quot][1] ـ[/][=&quot]سرچشمه انديشه جلد 1 - صفحه 364 [/]
[=&quot][2][/][=&quot]علل الشرايع، ج1، ص146، باب99، ح3. حماسه و عرفان صفحه 132
[/]
[=&quot][3][/][=&quot]حماسه و عرفان - صفحه 131[/]
[=&quot][4][/][=&quot]سيره رسول‏ اكرم(ص) در قرآن جلد 9 - صفحه 28
[/]
[=&quot][5][/][=&quot]نسيم انديشه دفتر سوم - صفحه 119[/]

1- تاریخ تنها به بازتاب گوشه ای از گذشته می پردازد و نمی توانیم آنچه بیان شده را تمام آنچه موجود بوده است، بدانیم. همچنان که کشف آثار باستانی، توان نشان دادن تمام گذشته را ندارد. بنابراین باید در قدم اول متوجه باشیم که نمی توانیم با جزم و یقین ادعا کنیم که تمام پیامبران در منطقه خاورمیانه بوده اند.

2- با توجه به رهنمودهای وحیانی می دانیم که بعثت پیامبران اختصاص به مردم منطقه خاصى ندارد. بلکه همه امت ها پیامبر داشته اند:
«إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ‏ّ بَشِیراً وَنَذِیراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إلَّا خَلَا فِیهَا نَذِیر؛[فاطر/24] بشارت و هشدار فرستادیم و هیچ امّتى نبوده مگر آن كه در آن هشدار دهنده‌‏اى گذشته است.»

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّغُوتَ؛[نحل/36] وهمانا ما در میان هر اُمّتى پیامبرى را برانگیختیم (تا به مردم بگویند) كه خدا را بپرستید و از طاغوت (و هر معبودى جز خدا) دورى نمایید».

3- اگر در قرآن مجید، تنها نام عدّه معدودى از پیامبران بزرگ برده شده که در منطقه خاورمیانه بوده اند؛ بدین معنا نیست كه تعداد پیامبران منحصر به همین افراد است؛ بلكه در خود قرآن تصریح شده است كه بسیارى از پیامبران بوده ‏اند كه نامى از ایشان در قرآن نیامده است:
«وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ؛[نساء/164] و پیامبرانى [را نیز برانگیخته ‏ایم‏] كه [سرگذشتِ‏] ایشان را بر تو بازگو نكرده‌‏ایم».
بنابراین نمى‏توان گفت كه همه پیامبران در یك منطقه خاص ظهور نموده ‏اند، بلكه طبق احادیثى كه در مورد تعداد آنان رسیده است (124 چهار هزار نفر) تعداد محدودی از آن ها مربوط به خاورمیانه بوده اند، و از بقیه خبری نداریم.

4- قرائن و شواهدی وجود دارد که نشان دهد، پیامبرانی در غیر خاورمیانه احتمالا وجود دشته اند. به عنوان مثال بودا گر چه نامش را به عنوان پیامبر نمی برند، ولی وقتی زندگی او بررسی می شود، بسیاری از خصوصیات پیامبران را در زندگی مشاهده می کنیم.

5- منطقه جغرافیایى یک پیامبر مهم نیست؛ و علیرغم فاصله جغرافیایی، مردمی می توانند از امت یک پیامبر حساب شوند. همانطور که امروز، امت اسلام به منطقه خاصی اختصاص ندارد و در سرتاسر جهان وجود دارند. و آنچه لازم است اینکه همه باید راه دست یافتن به وحی را داشته باشند. و مطابق قرآن نیازی نیست تا هر منطقه جغرافیایی ای پیامبر داشته باشد

«وَ لَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فی‏ كُلِّ قَرْیَةٍ نَذیراً؛[فرقان/51] و اگر مى ‏خواستیم، در هر شهر و دیارى بیم‏ دهنده‏اى برمى‏ انگیختیم (ولى این كار لزومى نداشت)»

6- شاید رمز بعثت پیامبران اولوالعزم از خاورمیانه در این است که منطقه جغرافیایی خاورمیانه، نوعی مرکزیت برای تمام جهان داشته است که خدای متعال می فرماید پیامبران در مرکز شهرها، فرستاده می شوند بنابراین باید پیامبران اولوالعزم در مرکزی ترین منطقه باشند:
«وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى‏ حَتَّى یَبْعَثَ فی‏ أُمِّها رَسُولاً؛[قصص/59] و پروردگار تو هرگز شهرها و آبادیها را هلاك نمى ‏كرد تا اینكه در كانون آنها پیامبرى مبعوث كند»

7- دعوت و تبشیر و انذار پیامبران، محدود به منطقه برخواسته از آن نبوده و آنها به مناطق دیگر سفیر می فرستادند یا به آن سفر می کردند. به عنوان نمونه حضرت عیسی (ع) رسولانی به مناطق دیگر اعزام کرده است:
«إِذْ أَرْسَلْنا إِلَیْهِمُ اثْنَیْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَیْكُمْ مُرْسَلُونَ؛[یس/14] هنگامى كه دو نفر از رسولان را بسوى آنها فرستادیم، امّا آنان رسولان (ما) را تكذیب كردند پس براى تقویت آن دو، شخص سوّمى فرستادیم، آنها همگى گفتند: «ما فرستادگان (خدا) به سوى شما هستیم! (طبق احادیث این آیه در شان چند تن از حواریون است)»
همچنین حضرت ابراهیم، لوط را به سرزمین دیگری فرستاده است. به همین دلیل فرشتگان عذاب قوم لوط، ابتدا به سراغ ابراهیم می روند و به او خبر می دهند.

8- بسیاری از پیامبران، مبشر پیامبران بزرگ تر بوده اند، بنابراین طبیعی است که آنها خیلی کانون توجه نبوده باشند و با توجه به خبرهای قرآنی، که اکثر مردم در مقابل رسولان موضع خوبی نگرفته اند. طبیعی است که نام این دسته از پیامبران، خیلی ثبت نشده باشد و اثری از آنها بر جای نمانده باشد.

http://www.soalcity.ir/node/59

معجزه در لغت و اصطلاح

معجزه به معنای عاجز كننده است و در اصطلاح امر خارق العاده ای است كه همراه با دعوی نبوت و تحدّی و مبارزه طلبی است و با مدعا هماهنگ می باشد و كسی از عهده معارضه با آن بر نمی آید.
امام صادق(ع) فرمود: «خداوند معجزه را در اختیار نبی و امام قرار داد تا دلیل باشد بر صدق ادّعای وی كه می گوید: من از جانب خدا می باشم. معجزه آیت الهی است كه جز به دست پیامبران و حجت‏های خود روی زمین نسپارد تا بدین وسیله راستی راستگو و دروغ دروغگو ثابت گردد» [1]

سحر در لغت و اصطلاح

سحر از نظر لغت و اصطلاح چند معنا دارد:
1- خدعه و نیرنگ و شعبده و تردستی[2]
2- خیالات بدون حقیقت و واقعیت، همانند شعبده و تردستی.
3- جلب شیطان‏ها از راه‏های خاصی و كمك گرفتن از آنان.

و می توان با توجه به فرق های این دو، به تشخیص معجزه یا سحر پرداخت:

1- معجزه توسط پیامبر یا امام به منظور اثبات ادعای نبوت و امامت و سایر امور صورت می‏گیرد، پس همیشه همراه ادعای نبوت است. اما سحر ممکن است به غرض کسب پول، شهرت و ... انجام بگیرد.
2- معجزه منحصر در پیامبران است، ولی هر كس می تواند سحر و جادو را فراگیرد.
3- انجام معجزه مقدماتی مثل تعلیم، فراهم کردن وسایل و ... ندارد اما سحر نیاز به تعلیم و تربیت، زمان، وسایل و ابزار خاصی دارد
4- معجزه واقعی است و هیچ گونه نیرنگی در آن راه ندارد. اما سحر فریب است در نتیجه ممکن است با آن مقابله کرد و اثر آن را از بین برد. مانند داستان حضرت موسی و ساحران كه جادوگران با انداختن طناب هایشان، چشم و دیده مردم را سحر نموده و آن‏ها خیال می كردند بندها مار شده‏اند، در حالی كه حقیقت نداشت. اما عصای موسی، واقعاً و حقیقتاً مار شده و همه طناب‏ها را بلعید.
5- قلمرو سحر و جادو محدود است و ساحر تنها کاری را می تواند انجام دهد که مدتها آن را تمرین کرده است, بر خلاف معجزه , كه از تنوع برخوردار است، و طبق درخواست مردم، نوع معجزه در بعضی مقاطع تعیین می شده است.
6-سحر به مرور زمان می تواند امری عادی و معمولی بشود. مثل اینکه پرواز کردن در زمانی غیر عادی بوده اما امروزه به راحتی انجام می شود. اما معجزه هرگز عادی نمی شود.

[1]. معارف و معاریف، ج 9، ص 482.
[2]. قاموس اللّغه، ماده سحر.

http://www.soalcity.ir/node/139

موضوع قفل شده است