سقط جنین؟ چرا؟

تب‌های اولیه

105 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

عبدالنقی;224671 نوشت:
کما اینکه می بینیم خود سرکار زمانی دنبال شناخت موضع ایشان بوده اید: اینجا

خب این چه ربطی به موضوع داشت؟ من داشتم میگشتم و به جوابم هم رسیدم ولی ربطش به این تاپیکو نفهمیدم.

در ضمن
شما اگه مقلد ایشون هم باشین دیگه نمیتونین ازشون پیروی کنین و باید از یه نفر دیگه تقلید کنین .
لطفا نظر مرجع جدیدتونو بنویسین .

1:البته اینکه مرجع من کیست بماند...اما چرا نمی شود از ایشان تقلید کرد؟! بقا بر میت بر ایشان جایز نیست؟!


2: گفتم اهمیتی ندارد که ایشان از برای 1000 سال پیش هستند یا چه...مهم این است که ما می خواهیم نظر شیعه را بدانیم لذا لااقل از بعد فهمیدن و پی بردن به نظرات فقهی شیعه اهمیت کافی و لازم را دارد.


3: استناد به مطالب خود حضرتعالی هم بوضوح این مسئله که "اهمیت نظر ایشان" باشد را در نزد خود حضرتعالی هم ثابت می کند که حتی نظر و موضع ایشان برای خود شما هم حائز اهمیت بوده و حال از سر لجاجت در پی گریز و سفسطه هستید...متاسفانه.


----
در ادامه نکات دیگری هم در نقد و بررسی سایر نظرات موافقین نظریه بکش و خلاص شو خواهم داشت...

عبدالنقی;225131 نوشت:
1:البته اینکه مرجع من کیست بماند...اما چرا نمی شود از ایشان تقلید کرد؟! بقا بر میت بر ایشان جایز نیست؟!


2: گفتم اهمیتی ندارد که ایشان از برای 1000 سال پیش هستند یا چه...مهم این است که ما می خواهیم نظر شیعه را بدانیم لذا لااقل از بعد فهمیدن و پی بردن به نظرات فقهی شیعه اهمیت کافی و لازم را دارد.


3: استناد به مطالب خود حضرتعالی هم بوضوح این مسئله که "اهمیت نظر ایشان" باشد را در نزد خود حضرتعالی هم ثابت می کند که حتی نظر و موضع ایشان برای خود شما هم حائز اهمیت بوده و حال از سر لجاجت در پی گریز و سفسطه هستید...متاسفانه.


----
در ادامه نکات دیگری هم در نقد و بررسی سایر نظرات موافقین نظریه بکش و خلاص شو خواهم داشت...

سلام
مطمئنی حرفتون در چهار چوب موضوع بحث بود ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:Moteajeb!::Moteajeb!::Moteajeb!::Moteajeb!:

عبدالنقی;225131 نوشت:
استناد به مطالب خود حضرتعالی هم بوضوح این مسئله که "اهمیت نظر ایشان" باشد را در نزد خود حضرتعالی هم ثابت می کند که حتی نظر و موضع ایشان برای خود شما هم حائز اهمیت بوده و حال از سر لجاجت در پی گریز و سفسطه هستید...متاسفانه.

این قضیه ربطی به این موضوع ندار ه برادر.
در ضمن فکر نمیکنین که این شمایین که دنبال سفسطه از روی لجاجت هستین؟
و ما هنوز هم منتظریم از نظرات جنابعالی همونطور که وعده فرمودین استفاده کنیم.
موضوع قفل شده است