جمع بندی سرانجام ابرهه چه شد؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سرانجام ابرهه چه شد؟

سلام

گویا در نقل تاریخی دو یا چند جور متفاوت از نحوه عذاب دیدن برای ابرهه نقل شده.

کدامیک به واقعیت نزدیکتر است؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد مقداد

پرسش:
گویا در نقل تاریخی دو یا چند نقل متفاوت از نحوه عذاب دیدن برای ابرهه نقل شده.کدامیک به واقعیت نزدیکتر است؟

پاسخ:
در رابطه با سرانجام ابرهه بعد از شکست در حمله به کعبه و نابودی سپاه فیل توسط پرندگان ،چند نقل وجود دارد:
1. سرانجام ابرهه با اصابت يكي از اين سنگريزه ها به وي، در حال فرار به يمن جان خود را از دست داد.[1]

2. در بدن ابرهه بیماری بدی افتاد که سبب شد یکایک اندام‌های او سست شوند و فرو ریزند؛ چنانکه وقتی او را به یمن رساندند، مانند جوجه‌ای بود و سرانجام در همین وضعیت مرد.[2]

3.نیز نقل شده است که ابرهه نزد نجاشی بازگشت و در حالی که رخداد مکه را شرح می‌داد، ناگهان پرنده‌ای سنگی بر سرش افکند و وی را کشت.[3]

از این اقوال،قول سوم شهرت بیشتری دارد.

پی نوشتها:
[1]. ابن هشام (م 218 ق)؛ زندگانى‏ محمد(ص)، ترجمه سيد هاشم رسولي، تهران، انتشارات كتابچي، 1375، چ پنجم، ج1، ص 39 .
[2]. المعارف، ابن قتیبه (م.۲۷۶ق.)، به کوشش ثروت عکاشه، قم، الرضی، ۱۳۷۳ش، ص۶۳۸؛ الکشاف،الزمخشری (م.۵۳۸ق.)، قم، بلاغت، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۷۹۷.
[3]. تفسیر ثعلبی،(الکشف و البیان): الثعلبی (م.۴۲۷ق.)، به کوشش ابن عاشور، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق، ج۱۰، ص۲۹۶؛ روض الجنان،ابوالفتوح رازی (م.۵۵۴ق.)، به کوشش یاحقی و ناصح، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۵ش، ج۲۰، ص۴۱۱.

موضوع قفل شده است