سختی پس انداز و خمس

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سختی پس انداز و خمس

باسلام
در تعریف خمس آمده است که خمس مالی است که از مخارج و هزینه های زندگی انسان در یک سال اضافه مانده است.
حال سوال اینجاست که با توجه به درآمدهای فعلی وضع اقتصادی برای اینکه بشود هزینه های روزمره اعم از تحصیل فرزندان و درمان و خرج ماشین و غیره، ما از خورد و خوراک و پوشاک و خیلی از چیزها میزنیم تا بتوانیم مخارج بچه ها را تامین کنیم یعنی به عبارتی اگر این عمل یعنی زدن از هزینه های خود و جمع کردن برای امور دیگر. اسمش را نمی‌شود پس انداز مازاد گذاشت چراکه اگر من امنیت شغلی و درآمد خوبی داشتم و درآمدم با هزینه ها برابری می‌کرد من دیگر مجبور نبودم از زندگی و حق مسلم خود بزنم تا بتوانم پولی برای هزینه های دیگر پس انداز کنم
به عبارت دیگر پول جمع شده در آخر سال پس انداز از پول (مازاد) نیست بلکه با هزار مصیبت از زندگی زده ام و پیش اهل و عیال شرمنده شده ام از حق آنها زده ام تا توانسته ام این پول را جمع کنم تا در جایی دیگر در موقع رسیدن جایش مثل ثبت نام در مدارس و دیگر هزینه ها صرف کنم
حال شما می‌گویید از پول جمع شده باید خمس بدهید!؟؟
ناگفته پیداست اون پول جمع شده از سر وضع خوش بودن نیست بلکه منشا آن وضعیت بد اقتصادی حاکم بر جامعه هستش که ما را مجبور میکنه از جای دیگر بزنیم تا بتوانیم آن مبلغ جمع شده را صرف کنیم
امید دارم که توانسته باشم کلامم را به شما رسانده باشم
ممنون

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد مستنبط

[TD][/TD]

رسانه;1026066 نوشت:
با توجه به درآمدهای فعلی وضع اقتصادی برای اینکه بشود هزینه های روزمره اعم از تحصیل فرزندان و درمان و خرج ماشین و غیره، ما از خورد و خوراک و پوشاک و خیلی از چیزها میزنیم تا بتوانیم مخارج بچه ها را تامین کنیم یعنی به عبارتی اگر این عمل یعنی زدن از هزینه های خود و جمع کردن برای امور دیگر. اسمش را نمی‌شود پس انداز مازاد گذاشت چراکه اگر من امنیت شغلی و درآمد خوبی داشتم و درآمدم با هزینه ها برابری می‌کرد من دیگر مجبور نبودم از زندگی و حق مسلم خود بزنم تا بتوانم پولی برای هزینه های دیگر پس انداز کنم
به عبارت دیگر پول جمع شده در آخر سال پس انداز از پول (مازاد) نیست بلکه با هزار مصیبت از زندگی زده ام و پیش اهل و عیال شرمنده شده ام از حق آنها زده ام تا توانسته ام این پول را جمع کنم تا در جایی دیگر در موقع رسیدن جایش مثل ثبت نام در مدارس و دیگر هزینه ها صرف کنم
حال شما می‌گویید از پول جمع شده باید خمس بدهید!؟؟
ناگفته پیداست اون پول جمع شده از سر وضع خوش بودن نیست بلکه منشا آن وضعیت بد اقتصادی حاکم بر جامعه هستش که ما را مجبور میکنه از جای دیگر بزنیم تا بتوانیم آن مبلغ جمع شده را صرف کنیم

سلام علیکم
طبق فتوای برخی مراجع، خمس به برخی پس اندازها در مصارف خاص، تعلق نمی گیرد. مثلا پس انداز برای تهیه جهیزیه، طبق نظر برخی مراجع، حتی اگر به سال برسد، خمس ندارد.
همچنین در برخی موارد که خمس باعث می شود فرد دچار تنگدستی یا مشکل زیادی بشود، با اجازه از مرجع، ممکن است پس از آنکه بخشی از خمس را در حد توان و با دستگردان پرداخت، مقداری به او بخشیده می شود.
در تمام این موارد، هر فرد باید به فتوای مرجع خود عمل کند یا از دفتر استفتائات، سوال نماید تا وظیفه را تشخیص دهد.

ادامه دارد ... .

رسانه;1026066 نوشت:
ناگفته پیداست اون پول جمع شده از سر وضع خوش بودن نیست بلکه منشا آن وضعیت بد اقتصادی حاکم بر جامعه هستش که ما را مجبور میکنه از جای دیگر بزنیم تا بتوانیم آن مبلغ جمع شده را صرف کنیم

پرداخت تدریجی در خمس واجب:
مشابه این سوال، در استفتائات امام به صورت زیر پاسخ داده شده است:
«‏‏بسمه تعالی‏، ‏‏محضر مبارک بزرگ مرجع تقلید رهبر کبیر انقلاب آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏‎ ‎‏ادام الله‌ عمره الشریف‏- عده ای هستند که وضع مادی خوبی ندارند و با سختی و مشقت سال ها از‏‎ ‎‏حقوق یا درآمد خود برای خرید منزل، مقداری پول پس انداز کرده اند و چنانچه‏‎ ‎‏بخواهند خمس این پول را بدهند، نمی توانند خانه بخرند. با در نظر گرفتن احتیاج‏‎ ‎‏چنین افرادی به داشتن خانۀ مسکونی، آیا واجب است خمس این پول را بدهند؟‏
‏‏بسمه تعالی، واجب است و می توانند با حاکم شرع دستگردان کنند و از او‏‎ ‎‏مهلت بگیرند».

پی نوشت:
1. امام خمینی، استفتائات، ج. 4، صفحه 377، ‎‏[سؤال 4667]‏‏، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)- 1392 ش.

رسانه;1026066 نوشت:
در تعریف خمس آمده است که خمس مالی است که از مخارج و هزینه های زندگی انسان در یک سال اضافه مانده است.

تعریف خمس و عوامل بی تاثیر در آن:
هر چه که از راه کسب و مانند آن به دست آمده باشد و در طول سال خمسی، مصرف نشده و در آخر سال اصطلاحا زیاد بیاید، مشمول خمس می شود. تنها برخی موارد مانند پس انداز جهیزیه، مستثنی هستند. در تعریف خمس، نحوه پس انداز دخالتی ندارد. از طرفی اگر مخارج طول سال، از شان فرد بیشتر باشد، باز هم به آن خمس تعلق می گیرد. بنا بر این، تعلق خمس، ارتباطی با امور مذکوره در سوال ندارد مگر آنکه در آیه یا روایتی استثنا شده باشد.
همچنین امنیت شغلی، تساوی درآمد-هزینه و امثال این موارد هیچ کدام دخالتی در تعریف خمس یا وجوب آن ندارد.

رسانه;1026066 نوشت:
زدن از هزینه های خود و جمع کردن برای امور دیگر. اسمش را نمی‌شود پس انداز مازاد گذاشت چراکه اگر من امنیت شغلی و درآمد خوبی داشتم و درآمدم با هزینه ها برابری می‌کرد من دیگر مجبور نبودم از زندگی و حق مسلم خود بزنم تا بتوانم پولی برای هزینه های دیگر پس انداز کنم
به عبارت دیگر پول جمع شده در آخر سال پس انداز از پول (مازاد) نیست بلکه با هزار مصیبت از زندگی زده ام و پیش اهل و عیال شرمنده شده ام از حق آنها زده ام تا توانسته ام این پول را جمع کنم تا در جایی دیگر در موقع رسیدن جایش مثل ثبت نام در مدارس و دیگر هزینه ها صرف کنم
حال شما می‌گویید از پول جمع شده باید خمس بدهید!؟؟

حق ثابت الهی در نظام متوازن مالی اسلام:

خمس یکی از اجزای و مولفه های نظام مالی و اقتصادی در جامعه اسلامی است. ابعاد و اجزای مختلف این نظام، با یکدیگر در ارتباط بوده و تغییرات در هر بخشی در قسمتهای دیگر هم تاثیر می گذارد. درست است وقتی در آمدها در جامعه افت می کند، یعنی بخشی از هزینه ها هم بالا رفته است. اما هر چه باشد، یک اصل ثابت داریم: بخشی از درآمدی که خداوند روزی هر کسی می کند و از مجرای کار یا ... به او می رساند، به خود خدا تعلق دارد.

این حق الهی در واقع، حق جامعه است و باید صرف آن شود. زیرا هر کس در بستر جامعه و امکانات و ظرفیتهای آن روزی می گیرد بنا بر این به طور ثابت، بخشی از درآمد او، باید به جامعه برگردد.
این حق الهی به درآمد کسبی تعلق می گیرد که به هر دلیلی و از جمله بخاطر صرفه جویی، در آخر سال زیاد آمده باشد.

رسانه;1026066 نوشت:
ناگفته پیداست اون پول جمع شده از سر وضع خوش بودن نیست بلکه منشا آن وضعیت بد اقتصادی حاکم بر جامعه هستش که ما را مجبور میکنه از جای دیگر بزنیم تا بتوانیم آن مبلغ جمع شده را صرف کنیم

نسبت درآمد-هزینه با حقی از جامعه که به آن تعلق می گیرد:
وقتی جامعه دچار تنگنای معیشتی است، عموم افراد –اعم از فقیر، متوسط و غنی- فشار را احساس می کنند، اما اصل ثابت کمگ به یکدیگر ارتباطی به آن ندارد. این کمک گاهی استحبابی است و گاهی واجب است.

مستنبط;1027656 نوشت:
از طرفی اگر مخارج طول سال، از شان فرد بیشتر باشد، باز هم به آن خمس تعلق می گیرد.

توضیح و توجه:
اگر موونه و مصارف در طول سال، بیش از حد متعارف و بیش از شان عرفی او باشد، باید هزینه های اضافه بر متوسط عرف را محاسبه کند و در زمان محاسبه خمس مال، آنها را هم جزو مازاد بر موونه به حساب آورده و خمس آن را پرداخت کند[1].

پی نوشت:


1. به عنوان مثال در این استفتا مشخص است که هزنیه زاید بر شوون، جزو موونه محسوب نمی شود و خمس به آن تعلق می گیرد: «آيا كسى از درآمد كارش از قبيل ماشين سوارى يخچال تلويزيون يا لوازم زندگى ديگر كه در اين زمان مورد استفاده قرار مى‌گيرد تهيه كند خمس اينها چگونه مى‌باشد؟ج‌- اگر از درآمد بين سال تهيه كرده خمس ندارد مگر آنكه در زندگى احتياج به آن نداشته باشد و از شئون او نباشد»، امام خمينى، استفتاءات (امام خمينى)، ج‌1، ص: 349س 14‌، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، پنجم، 1422 ه‍ ق.
موضوع قفل شده است