سایت بی نظیر و مفید برای اشیاء و مدارک پیدا شده

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
سایت بی نظیر و مفید برای اشیاء و مدارک پیدا شده

هر یک از شما ممکن است مدارکی را گم کرده باشید و تا بحال پیدا نشده باشد. یک سایت اینترنتی بسیار مفید توسط شرکت پست ایجاد شده است که هر مدرکی که پیدا شده باشد و به اداره پست ارسال شده باشه را در آن اعلام میکند لطفا به آدرس زیرمراجعه کنید و نام و یا نام خانوادگی خود یا آشنایان خود را در آن جستجو کنید تعداد زیادی مدارک پیدا خواهید کرد !

لطفا اطلاع رسانی کنید.ضمنا توصیه کنید اگر کسی هر مدرکی پیدا کرد در صندوق پست بیاندازد تا در این سایت ثبت شود.