زکات گوسفندان ام و می توانم برای ساخت حسینیه ای در محل مصرف کنم؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
زکات گوسفندان ام و می توانم برای ساخت حسینیه ای در محل مصرف کنم؟

سلام
سوال شده:
حسینیه ای در محل احتیاج به پول دارد
می توانم از 200 گوسفندم سه چهار تاش که حد نصاب زکات شده
برای ساخت حسینیه ای در محل امون که احتیاج مبرم به پول داره اختصاص بدم

مرجع:آیت الله العظمی مکارم

با نام اللهکارشناس: استاد اسراء

valayat;366928 نوشت:
سلام
سوال شده:
حسینیه ای در محل احتیاج به پول دارد
می توانم از 200 گوسفندم سه چهار تاش که حد نصاب زکات شده
برای ساخت حسینیه ای در محل امون که احتیاج مبرم به پول داره اختصاص بدم

مرجع:آیت الله العظمی مکارم

یکی از مصارف زکات، فی سبیل الله است که حسینه از ابرز مصادیق ان است و جایز است پول زکات در ان صرف شود .

موضوع قفل شده است