زکات دادن یا ندادن ؛ کدام یک اجر و ثواب بیشتری دارد؟

تب‌های اولیه

18 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

در مورد پست شماره 9 هم منتظر هستم ....@};-

و طاها;820512 نوشت:
نگه نداشتن مال به مدت یکسال و پرداخت زکات مستحب بهتر است از

نگه داشتن مال به مدت یکسال و پرداخت زکات واجب

بالاخره کدام بهتر است ؟

با سلام و عرض ادب

طبق آنچه عرض شد:
در مواردی که پرداخت زکات قبل از تکمیل شرایط وجوب آن ، مستحب شمرده شده بدین معناست که اقدام به پرداخت زکات حتی در جایی که می شود زکات را با خارج شدن از مالکیت مال زکوی ، نپرداخت باز هم مستحب است و این خود دلیل بر ترجیح صبوری کردن و پرداخت زکات واجب نسبت به عدم پرداخت آن به هر انگیزه دیگری است.

بیان قبلی چنین اصلاح شد: زکات واجب، فریضه و وظیفه است و ترک آن عقاب دارد زکات مستحب هم فضیلت است ودر هر دو ثواب است.

در این صورت جمع بین هر دو بیان است و حکم روشن است.

و طاها;821047 نوشت:
الان من بر اساس کدام یک ادامه بدهم ؟

با تشکر از همراهی شما

بر این اساس که حکم قطعی است ادامه دهید: اقدام به خارج شدن از شرایط وجوب زکات قبل از وجوب پرداخت آن شرعا مانعی ندارد.

موفق و موید باشید

نور;821064 نوشت:
با سلام و عرض ادب

طبق آنچه عرض شد:


در مواردی که پرداخت زکات قبل از تکمیل شرایط وجوب آن ، مستحب شمرده شده بدین معناست که اقدام به پرداخت زکات حتی در جایی که می شود زکات را با خارج شدن از مالکیت مال زکوی ، نپرداخت باز هم مستحب است و این خود دلیل بر ترجیح صبوری کردن و پرداخت زکات واجب نسبت به عدم پرداخت آن به هر انگیزه دیگری است.

بیان قبلی چنین اصلاح شد:

زکات واجب، فریضه و وظیفه است و ترک آن عقاب دارد زکات مستحب هم فضیلت است ودر هر دو ثواب است.

در این صورت جمع بین هر دو بیان است و حکم روشن است.


با سلام و احترام

من متوجه این جملات شما شدم :
''ترجیح صبوری کردن و پرداخت زکات واجب نسبت به عدم پرداخت آن به هر انگیزه دیگری است.''
و متوجه شدم نگه داشتن اموال به مدت بیش از یکسال و وارد نکردن آنها به چرخه اقتصاد بهتر است.
اما متوجه نشدم چه طور جملات قبل از این جمله، دلیل بر این ترجیح شده است؟
و چگونه پرداخت زکات مستحب در جایی که میتوان مشمول زکات واجب نشد دلیل بر ترجیح صبر کردن و پرداختن زکات واجب شده است؟

نور;821065 نوشت:
با تشکر از همراهی شما

بر این اساس که حکم قطعی است ادامه دهید: اقدام به خارج شدن از شرایط وجوب زکات قبل از وجوب پرداخت آن شرعا مانعی ندارد.

موفق و موید باشید

ممنون از شما

بله همانطور که گفتید اقدام به خروج از شرایط وجوب مانع شرعی ندارد
همانطور که اقدام به ورود به شرایط وجوب مانع شرعی ندارد
اما خودتان بهتر میدانید سوال من روی انتخاب یکی از این دو بود که کدام بهتر است

فکر میکنم منظورتان همان جواب اول است
یعنی اینکه رجحان شرعی وارد نشده است و بر ما معلوم نیست وممکن است زکات ندادن بهتر باشد.

و طاها;821089 نوشت:
با سلام و احترام

من متوجه این جملات شما شدم :
''ترجیح صبوری کردن و پرداخت زکات واجب نسبت به عدم پرداخت آن به هر انگیزه دیگری است.''
و متوجه شدم نگه داشتن اموال به مدت بیش از یکسال و وارد نکردن آنها به چرخه اقتصاد بهتر است.
اما متوجه نشدم چه طور جملات قبل از این جمله، دلیل بر این ترجیح شده است؟
و چگونه پرداخت زکات مستحب در جایی که میتوان مشمول زکات واجب نشد دلیل بر ترجیح صبر کردن و پرداختن زکات واجب شده است؟

با تشکر از شما

همین که حتی قبل از تکمیل شرایط وجوب پرداخت زکات، دادن زکات مستحب شده است دلیل بر اهمیت زکات واجب می تواند باشد البته بهتر است جهت اطلاع بیشتر از کارشناسان کلام هم راهنمایی بگیرید.

درپناه حق به سلامت باشید

و طاها;821095 نوشت:
ممنون از شما

بله همانطور که گفتید اقدام به خروج از شرایط وجوب مانع شرعی ندارد
همانطور که اقدام به ورود به شرایط وجوب مانع شرعی ندارد
اما خودتان بهتر میدانید سوال من روی انتخاب یکی از این دو بود که کدام بهتر است

فکر میکنم منظورتان همان جواب اول است
یعنی اینکه رجحان شرعی وارد نشده است و بر ما معلوم نیست وممکن است زکات ندادن بهتر باشد.

با سلام و احترام

همانطور که عرض شد اقدام به خارج شدن از شرایط وجوب زکات قبل از وجوب پرداخت آن شرعا مانعی ندارد اما بیان شد معلوم نیست چنین کاری به هر نیت، مشمول نوعی ثواب شرعی نیز گردد احتمال دارد زکات ندادن بهتر باشد البته لزومی ندارد برای هر مساله ای هم رجحانی پیدا کنیم.

موفق و موید باشید

موضوع قفل شده است