زن و عرفان از دیدگاه حضرت آیت الله جوادی آملی

تب‌های اولیه

20 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
زن و عرفان از دیدگاه حضرت آیت الله جوادی آملی


زن و عرفان از دیدگاه حضرت آیت الله جوادی آملی
در اين مقاله از اين مطلب بحث میشود كه آيا زنان میتوانند همانند مردان وارد دنياى عرفان شوند و در عرفان نظرى به معارف عرفانى دست يابند و در عرفان عملى به سير و سلوك بپردازند و به كمال عرفانى يعنى ولايت دست يابند و به عبارت ديگر آيا زنان مانند مردان مى‏توانند با سلوك عرفانى به عالی‏ترين مراتب كمال يعنى انسان كامل شدن نايل شوند يا خير؟

براى پاسخ به اين سؤال در آغاز به تعريف عرفان نظرى و عملى اشاره كرده و سپس ديدگاه برخى عارفان را در رابطه با

زنان در سلوك عرفانى بازگو نموده و پس از آن به مب