زندگی و جهاد؛ خیلی مهم لطفا بخونید؛ فقط ببینید

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
زندگی و جهاد؛ خیلی مهم لطفا بخونید؛ فقط ببینید

و قرآنی که آن را از هم جدا کردیم تا آن را به تدریج و با آرامش بر مردم بخوانی... (سوره ی اسراء ایه ی 106 )

اگر سبب نمی شد که همه مردم امت واحد شوند, ما برای خانه های کسانی که به ( خداوند) رحمن کافر می شدندسقفهایی از نقره و نردبانهایی که از آن بالا روند قرار می دادیم.
و برای خانه هایشان در ها و تخت هایی قرار میدادیم که بر آن تکیه کنند
و انواع زیور ها, ولی تمام اینها بهره زندگی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزکاران است.
و هر کس از یاد خداوند رحمن روی گردان شود شیطانی را بر او مسلط می سازیم که همواره همنشین او خواهد بود
و آنها این گروه را از راه باز می دارند در حالی که گمان می کنند هدایت یافتگان آنها هستند! ( سوره ی زخرف آیات 33 تا 37 )

به منافقان بشارت ده که مجازات دردناکی برای آنهاست.
کسانی که کافران را به جای مؤمنان، سرپرست و دوست خود می‌گیرند، آیا عزت را نزد آنان می‌جویند؟ با این که همه عزتها از آن خداست ( سوره ی نساء آیه ی 138 و 139 )

پس وای بر نماز گذاران
کسانی که از نمازشان غافل هستند
آنان که ریا می کنند (سوره ی ماعون آیه 4 تا 6)

قطعا فرستادگان پيش از تو [نيز] مسخره شدند پس به كسانى كه كافر شده بودند مهلت دادم آنگاه آنان را گرفتم پس چگونه بود كيفر من؟ ( سوره ی رعد آیه ی 32 )

و اگر از آنها بپرسی می گویند ما فقط شوخی و بازی می کردیم. بگو ایا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره می کردید؟
عذر نیاورید شما بعد از ایمان اوردن کافر شدید اگر از گروهی از شما را مورد عفو قرار دهیم. گروه دیگر را به علت مجرم بودن عذاب خواهیم کرد.
مردان و زنان منافق همه از یک گروهند امر به بدی و نهی از خوبی می کنند. و دستهایشان را ( از انفاق و بخشش ) می بندند خدا را فراموش کردند و خدا آنها را فراموش کرد. به یقیقن منافقان همان فاسقان ( بدکاران ) هستند. (سوره ی توبه آیات 66 و 67 )

...
مومنان تنها کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند سپس شک و تردید به خود راه نداده و با مال و جان در راه خدا جهاد کردند. آنها راستگویان هستند (سوره ی حجرات ایه ی 15 )

کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند -هیچ کس را جز به اندازه ی تواناییش تکلیف نمی کنیم- آنان اهل بهشتند که در آن جاودانه خواهند بود ( سوره ی اعراف ایه ی 42 )

زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست و قطعا سرای آخرت برای کسانی که پرهیزکاری می کنند بهتر است. آیا نمی اندیشید؟ ( سوره ی انعام آیه ی 32 )

به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه او جهاد کنید این برای شما بهتر است اگر بدانید.
گناهانتان را می بخشد و شما را در بهشتی وارد می کند که نهر ها از پای درختانش جاری است. و در مسکنهای پاکیزه در باغهای جاویدان بهشتی جای می دهد و این پیروزی بزرگ است.
و دیگری که آن را دوست دارید و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است. و مومنان را بشارت ده ( سوره ی صف ایات 11 تا 13 )

...و ذوالنون ( یونس ) را آنگاه كه خشمگين رفت و پنداشت كه ما هرگز بر او خرده نمی گیریم. تا در تاريكيها ( و در شکم نهنگ ) ندا داد كه معبودى جز تو نيست منزهى تو به راستى كه من از ستمكاران بودم
پس [دعاى] او را برآورده كرديم و او را از اندوه رهانيديم و مؤمنان را این چنين نجات مى‏ دهيم ( سوره ی انبیا ایه ی 87 و 88 )

هنگامی که کسانی که ایمان آورده اند نزد تو آیند بگو سلام بر شما پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر کرده هر کس از شما از روی نادانی کار بدی انجام دهد سپس توبه و اصلاح نماید پس او آمرزنده و مهربان است.
این گونه ایات را به روشنی بیان می کنیم تا راه گناهکاران آشکار شود. (سوره ی انعام ایه ی 54 و 55 )

به یقین مومنان رستگار شدند.
کسانی که در نمازشان فروتن هستند
و آنان که از بیهودگی رویگردانند
و آنان که به زکات عمل می کنند
و آنان که دامان خود را حفظ می کنند
جز در مورد همسران و کنیزانشان که در این صورت مورد ملامت قرار نمی گیرند.
و کسانی که جز این را طلب کنند ستمکارند
و آنان که امانتها و پیمان خود را رعایت می کنند
و آنان که بر نمازهایشان مواضبت می نمایند. ( سوره ی مومنون آیه 1 تا 9 )

هر چه بخواهند در آنجا ( بهشت ) برایشان فراهم است و نزد ما افزونتر (هم) هست ( که به فکرشان نمی رسد ) ( سوره ی ق آیه ی 35 )
آنچه در دلها از کینه و حسد دارند می زداییم و از زیر ( قصر های ) آنها نهر ها جاری است. می گویند ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این رهنمون شد... ( سوره ی اعراف آیه ی 43 )

سست نشوید و غمگین نباشید که شما برتر هستید اگر مومن باشید (سوره ی آل عمران آیه ی 139 )

از صبر و نماز يارى جوييد و این کار جز برای فروتنان دشوار و سنگین است. (سوره ی بقره آیه ی 45 )

جنگ بر شما مقرر شد در حالی كه برایتان ناخوشایند است چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حال آن که خیر شما در آن است و یا چیزی را دوست داشته باشید حال آن که شر شما در آن است. و خدا می داند وشما نمی دانید. ( سوره ی بقره ایه ی 216 )

و هنگامی که ماه های حرام پایان یافت مشرکان را هر جا یافتید به قتل رسانید و آنها را اسیر سازید و محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راه آنان بنشینید ولی اگر توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند آنها را رها سازید زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. (سوره ی توبه آیه ی 5 )

...و هر کجا آنان را یافتید اسیر کنید و به قتل رسانید و از میان آن ها دوست و ياورى براى خود نگيريد.
به جز كسانى كه با همپیمانان شما, پيوند داشته باشند. یا آنها که به سوی شما می آیند و از جنگ با شما یا جنگ با قوم خودشان به تنگ آمده اند. و اگر خدا بخواهد آنان را بر شما مسلط می کند تا با شما بجنگند پس اگر از شما كناره‏ گيرى كردند و با شما نجنگيدند. و پیشنهاد صلح کردند خدا راهی بر شما برای تعرض بر آنان قرار نداده است
(سوره ی نساء آیه 89 و 90 )

خداوند شما را تنها از دوستی و رابطه با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند و به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ستمکار است. ( سوره ی ممتحنه ایه ی 8 )

خداوند کسانی را دوست میدارد که در راه او پیکار می کنند گویی بنایی آهنین اند ( سوره ی صف ایه ی 4 )

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر فاسقی خبری برای شما بیاورد درباره آن تحقیق کنید مبادا به گروهی از روی نا آگاهی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید. (سوره ی حجرات آیه ی 6 )

...پس بندگان مرا بشارت ده
همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندان هستند (سوره ی زمر آیه 17 و 18 )

و اگر دو گروه از مومنان با هم به جنگ پرداختند آنها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو به دیگری تجاوز کند با گروه متجاوز بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد و هرگاه بازگشت در میان آن دو صلح عادلانه برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خدا عدالت پیشه ها را دوست دارد (سوره ی حجرات آیه ی 9 )

ای کسانی که ایمان آورده اید همگی در صلح و آشتی درآیید و از گامهای شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست ( سوره ی بقره آیه ی 208 )

( سخن موسی به فرعونیان ) : ...و اگر به من ايمان نمى‏ آوريد پس از من كناره گيری کنید.. ( سوره ی دخان آیه ی 21 )
خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و (شما را ) از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند زیرا خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد
خداوند شما را تنها از دوستی و رابطه با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند و به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ستمکار است. ( سوره ی ممتحنه ایه ی 8 )
....

و هنگامی که بندگان من
از تو درباره من سوال کنند. من نزدیکم و دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند (سوره ی بقره آیه ی 186 )

ای مردم اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی است برای مومنان.
بگو تنها به فضل خدا و رحمت او باید خوشحال شوند که این از تمام آنچه گردآوری می کنند بهتر است
(سوره ی یونس آیات 57 و 58 )

پس روی خود را متوجه دین خالص کن. با همان فطرت الهی که خداوند انسانها را بر آن آفریده. آفرینش خدا تغییر ناپذیر است. این است دین پایدار ولی اکثر مردم نمی دانند
( سوره ی روم آیه ی 30 )

سخن مومنان هنگامی که به سوی خدا و پیامبرش دعوت می شوندتا میان آنان داوری کند تنها این است که می گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم. و اینان همان رستگاران هستند ( سوره ی نور آیه 51 )

آنها هستند که در برابر صبرشان درجات عالی بهشت به آنان پاداش داده می شود و در آن با تحیت و سلام روبرو می شوند ( سوره ی فرقان ایه ی 75 )

...در آن روز ( قیامت ) مردم به صورت گروه های پراکنده خارج می شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود.
پس هر کس هم وزن ذره ای کار نیک انجام دهد آن را می بیند.
و هر کس هم وزن ذره ای کار بد انجام دهد آن را می بیند. (سوره ی زلزله آیه 6 تا 8 )

آیا وقت آن نرسیده است که دلهای کسانی که ایمان آورده اند در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد؟ و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد سپس زمان طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گناهکارند (سوره ی حدید آیه ی 16 )

به راستی بصیرت هایی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است. پس هر که بینا شود به سود خود او و هر که کور گردد به زیان خود اوست و من نگهبان شما نیستم (سوره ی انعام آیه ی 104 )

او کسی است که این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرد که بخشی از آیات آن محکم است که آنها اساس کتاب اند. و بخشی دیگر متشابه ( دو پهلو ) است. اما آنها که در دلهایشان انحراف است به دنبال آیات متشابه اند تا فتنه انگیزی کنند.و تفسیر برای آن می طلبند در حالی که تفسیر آنها را جز خدا و راسخان در علم نمی دانند. می گویند: ما به آن ایمان آورده ایم. تمامی آن از جانب پروردگار ماست. و جز خردمندان متذکر نمی شوند.
پروردگارا دلهایمان را بعد از آن که ما را هدایت کردی منحرف نگردان. و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش زیرا تویی بسیار بخشنده ( سوره ی آل عمران آیه 7 و 8 )

لطفا جاهای دیگه هم به اشتراک بذارید
شاید خدا به دست شما یه نفر رو هدایت کنه

[="DarkRed"]سلام دوستم
بله دیدم:ok:
مطلب خوبی بود
با توجه به ایات متشابه تونستید برای ایات محکم دلیل بیارید[/]

1212;538145 نوشت:
و هنگامی که ماه های حرام پایان یافت مشرکان را هر جا یافتید به قتل رسانید و آنها را اسیر سازید و محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راه آنان بنشینید ولی اگر توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند آنها را رها سازید زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. (سوره ی توبه آیه ی 5 )

سلام.میشه بگید مشرک یعنی چی؟:Gig:
درضمن مشرک هرچی باشه ما نمیتونیم اونو بکشیم چون خودمون کشته میشیم:khaneh:

[=Arial Black]
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم والرحمه

دخترک کبریت فروش;547999 نوشت:
سلام.میشه بگید مشرک یعنی چی؟

برای یافتن جواب سوال پیرامون شرک به این لینک مراجعه فرمایید:
http://www.askdin.com/thread25431.html
[=Arial Black] با تشکر

دخترک کبریت فروش;547999 نوشت:
سلام.میشه بگید مشرک یعنی چی؟:Gig:
درضمن مشرک هرچی باشه ما نمیتونیم اونو بکشیم چون خودمون کشته میشیم:khaneh:

ای بابا
من یکی از اهدافم توضیح همین مطلب بود! ادامه رو بخونید متوجه میشید که خدا کدوم گروه از مشرکان رو گفته باهاشون بجنگیم؟...ادامه همون مطلب رو بخون! متوجه میشی....

خدا در مورد ایات قران میگه: او کسی است که این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرد که بخشی از آیات آن محکم است که آنها اساس کتاب اند. و بخشی دیگر متشابه ( دو پهلو ) است. اما آنها که در دلهایشان انحراف است به دنبال آیات متشابه اند تا فتنه انگیزی کنند.و تفسیر برای آن می طلبند در حالی که تفسیر آنها را جز خدا و راسخان در علم نمی دانند. می گویند: ما به آن ایمان آورده ایم. تمامی آن از جانب پروردگار ماست. و جز خردمندان متذکر نمی شوند.

در ضمن این هم که مسخره میکنی که اگه هر چی مشرک رو هست بکشیم کشته میشیم ( هر چند که به خاطر این اینو گفتی که اشتباه مطلبو متوجه شدی ) اما با این وجود این حرف کسی که به خدا اعتقاد داره نمیتونه باشه. چون هیچ چیزی نیست مگه به اراده ی خدا و هیچکس نمیتونه به اختیارش کاری انجام بده به جز به اراده ی خدا و اگه میبینی به کافر ها اجازه ی داشتن قدرت و ثروت داده شده به خاطر این هست که خدا میخواد پاداش کامل اعمال خوبشون رو همینجا بهشون بده که جز با اعمال بد پیشش حاضر نشن.....
اگه خواستی این مطلب رو ببین....در مورد یه سری معجزات هست....اگه روی اعتقادت به خدا مطمئن نیستی
http://www.askdin.com/thread40964.html

محمد اعلی;547973 نوشت:
سلام دوستم
بله دیدم:ok:
مطلب خوبی بود
با توجه به ایات متشابه تونستید برای ایات محکم دلیل بیارید

سلام:Gol:
لطفا به اشتراک هم بذارید

1212;550430 نوشت:
خدا در مورد ایات قران میگه: او کسی است که این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرد که بخشی از آیات آن محکم است که آنها اساس کتاب اند. و بخشی دیگر متشابه ( دو پهلو ) است. اما آنها که در دلهایشان انحراف است به دنبال آیات متشابه اند تا فتنه انگیزی کنند.و تفسیر برای آن می طلبند در حالی که تفسیر آنها را جز خدا و راسخان در علم نمی دانند. می گویند: ما به آن ایمان آورده ایم. تمامی آن از جانب پروردگار ماست. و جز خردمندان متذکر نمی شوند.

این ک منطقی نیست ک هر کی ب ایه قران شک کنه مشرک میشه .چون ادم با عقل افریده شده و اگه هر چیزیو بدون فکر کردن قبول کنه دیگه خودت فکر کن چ فاجعه ای میتونه رخ بده:ok:

دخترک کبریت فروش;550455 نوشت:
این ک منطقی نیست ک هر کی ب ایه قران شک کنه مشرک میشه .چون ادم با عقل افریده شده و اگه هر چیزیو بدون فکر کردن قبول کنه دیگه خودت فکر کن چ فاجعه ای میتونه رخ بده:ok:

ببینید
مثلا خدا توی سوره ی فتح آیه ی 10 می فرماید: قطعا کسانی که با تو ( پیامبر ) بیعت می کنند. فقط با خدا بیعت می کنند. دست خدا بالای دست انهاست....
توی اون ایه عینا کلمه ی دست خدا اومده....
حالا یکی بیاد بگه که خدا دست داره ( نعوذ بالله ) چون عینا کلمه ی دست خدا توی قرآن اومده... و خدا فرموده زمانی که شما با پیامبر دست میدادید و باهاش بیعت میکردیددست خدا بالای دست شما بود و شما فقط با خدا بیعت می کردید.....
.
این یکی از ایات متشابه هست. درسته باید از عقل استفاده کرد. اما زمانی که عقل اطلاعات کافی در اختیار داشته باشه.... و مثلا کسی که ندونه.... با دیدن این ایه ی متشابه فکر میکنه که خدا دست داره ( نعوذ بالله )
برای این هم که منظور خدا رو از ایات متشابه متوجه بشیم.... کافیه فقط ایات دیگه از قرآن رو بخونیم.....تا منظور خدا رو متوجه بشیم..... مثلا خدا توی سوره ی شوری آیه ی 11 می فرماید: هیچ چیزی همانند او نیست....
کسی که این دو تا ایه رو.... هر دو رو بخونه..... میدونه که دستی رو که ما میشناسیم رو نمیشه برای خدا تصور کرد..... و منظور خدا رو از کلمه ی "دست خدا" میفهمه
این مثال فکر میکنم مسئله رو براتون روشن کنه.

موضوع قفل شده است