زنده خواری ماهی

تب‌های اولیه

34 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

مستنبط;1027890 نوشت:
انواع پاک شدن برای خوردن:
در شرایع مختلف و از جمله شریعت خاتم، موجودات مختلف، راههای مختلفی برای پاک شدن و حلال شدن جهت خوردن داشته اند. ذبح گاو و گوسفند با نحر شتر متفاوت است، پاک شدن صید هم راهی دیگر است. از جمله این راهها که در روایات آمده است، ذکات و پاک شدن ماهی است که باید ماهی از آب گرفته شود و بیرون آب جان دهد. اگر خودش بیرون بیفتد و جان بدهد، تذکیه نمی شود و حلال نیست. اگر آن را در آب بکشند یا سرببرند هم تذکیه و حلال نمی شود.

خوب به نظرم شما موافق صحبت بنده هستید نه مخالف...
من می گویم ذبح و سر بریدن در مورد ماهی حلیت نمی آورد.
یعنی اگر ماهی را صید کنیم و بعد باچاقو او را ذبح کنیم حلال نمیشود.

پختن و بریان کردن هم موجب حلیت نمیشود.

لذا تنها راه حلیت جان دادن ماهی است.

این از بعد حلیت بود.

اما از زوایه دیگر نیز مقصودی داشتم که گویا متوجه تمامش نشدید.
فرض کنید شخصی به من بگوید حرفم را پذیرفته که کشتن ماهی ( با چاقو یا بریان کردن ) حلیت نمی آورد اما برای مقصود دیگری آنها را زنده زنده کباب می کند.

اینجا باز همین دو فرض بنده مطرح میشود

یا دلیل شرعی نیست لذا مراجع تقلید از اصل برائت استفاده می کنند
یا هست و شما آن را ارائه می کنید.
ظاهرا روایتی در این باب نداریم که حرمت را بفرماید.
حرمت یعنی عملی که مستحق عذاب الهی میشود.
یعنی شخصی ماهی را زنده کباب می کند و خدا او را عذاب می کند.
البته روایاتی در باب اذیت حیوانات گویا داریم که فقط یکی فکر میکنم دلالت بر عذاب دارد که درباره گربه است.

از روایات دیگر بی خبرم.

مستنبط;1027888 نوشت:
ترجمه روایت:
. بنا بر این، ضمن بیان جواز، بر ترک آن تاکید کرده اند. دقت کنید که اکثر فتاوا بنا را بر احتیاط گذاشته و توصیه به ترک عمل به این کار، یعنی کباب کردن ماهی در چنین حالتی داشته اند. برخی مانند ایت الله بهجت و آیت الله مکارم شیرازی، فرموده اند که اساسا این کار اشکال دارد.

عده ای جواز دادند
و دو نفر اشکال کرده اند
اما بفرمایید این جواز ..، جواز اکل و خوردن است؟
یا جواز سرخ کردن زنده ماهی.؟

این سوال را که پاسخ بدهید صحبتهای بنده بهتر فهمیده میشود.

با سپاس

مستنبط;1026922 نوشت:

[=#0000ff]نقل فتاوا:
[.

مسأله: اگر ماهى زنده را بريان كنند، يا در بيرون آب پيش از جان دادن بكشند، خوردن آن اشكال ندارد.
اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست‌
گلپايگانى، صافى: احتياط آن است كه از خوردن آن خوددارى نمايند اگر چه حليت آن بعيد نيست.
خوئى، سيستانى، تبريزى: خوردنش جايز است (خوئى، تبريزى: ولى أولىٰ آن است كه از خوردن آن خوددارى نمايند).
زنجانى: خوردنش جايز است ولى بهتر است آن را نخورند.


پی نوشت:

1. خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، توضيح المسائل (محشّٰى - امام خمينى)، ج 2، ص 592،مسأله 2619 و 2620، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، هشتم، 1424 ه‍ ق.

می بینید که
ماهی را بیرون آب میکشند اما عده ای از مراجع حکم به حلیت داده اند.

اما متاسفانه شما به کلام بنده توجه نمی کنید و با قاطعیت! می گویید روایت و ادله داریم که کشتن ماهی در اب حلیت نمی آورد...

در حالی که بحث من درباره کشتن ماهی بیرون از آب بود.
مثل بریان کردن
که در مسئله بالا نیز گفته شده است.
اکنون بفرمایید ادله شما کجاست که این مراجع بزرگوار ندیده اند!!