زمانی که باید بگذرد تا شییء که پیدا شده به ملکیت یابنده در بیاید؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
زمانی که باید بگذرد تا شییء که پیدا شده به ملکیت یابنده در بیاید؟

سلام لطفا هرچه سریع تر پاسخ دهید
من درسرویس های بهداشتی خوابگاه دانشجویی (البته چهارمین بلوک آنها) انگشتری پیدانمودم چقدر باید دنبال صاحبش بگردم تا مال من شود؟ایا نیازاست برای جستجو به بلوک های دیگرهم خبردهم.تاچه حدجستجوکافیست؟ حداکثر چندروز؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

ah.hz;954266 نوشت:
سلام لطفا هرچه سریع تر پاسخ دهید
من درسرویس های بهداشتی خوابگاه دانشجویی (البته چهارمین بلوک آنها) انگشتری پیدانمودم چقدر باید دنبال صاحبش بگردم تا مال من شود؟ایا نیازاست برای جستجو به بلوک های دیگرهم خبردهم.تاچه حدجستجوکافیست؟ حداکثر چندروز؟

با سلام و احترام

باید به هرطریقی تا یکسال باید اعلان کنید اگر صاحبش پیدا نشداز دفتر مرجع تقلیدتان اجازه بگیرید و از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهید
برای اطلاع بیشتر به مسائل زیر که در رساله امام خمینی ره و مطابق با نظر مقام معظم رهبری آمده است توجه نمایید:

هرگاه چيزی كه پيدا كرده نشانه ای دارد كه به واسطه آن می تواند صاحبش را پيدا كند اگر چه صاحب آن كافری باشد كه در امان مسلمانان است در صورتی كه قيمت آن چيز به ٦/١٢ نخود نقره سكه دار برسد بايد اعلان كند و چنانچه از روزی كه آن را پيدا كرده تا يك هفته هر روزی و بعد تا يك سال هفته ای يك مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان كند كافی است.

اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند، می تواند به كسی كه اطمينان دارد بگويد از طرف او اعلان نمايد.

رساله مراجع، احکام مال پیدا شده

موضوع قفل شده است