روش صحیح حفظ قرآن کریم

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
روش صحیح حفظ قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم
اگر شما تنها در هر روز یک آیه از آیات قرآن کریم را حفظ نمایید در ظرف مدت ۱۷ سال و ۷ ماه و ۹ روز میتوانید قرآن را حفظ نمایید.
به همین ترتیب:حفظ ۲ آیه در روز>>8 سال و ۹ ماه و ۱۸ روزحفظ ۳آیه در روز>>5 سال و ۱۰ ماه و ۱۳ روزحفظ۴آیه در روز>>4سال و۴ماه و ۲۴ روز...حفظ ۲۰ ایه در روز>>10 ماه و ۱۶ روزبا استفاده از روش زیر شما قادر خواهید در ظرف مدت ۱۰۰ روز قرآن کریم را به طور کامل حفظ نمایید،البته نوع تلاش شما هم در این زمینه بسیار مهم می باشد.طریقه حفظ:۱-درهر روز ۱ صفحه از قرآن کریم را حفظ نمایید۲-بعد از حفظ ۵ صفحه و در روز ششم صفحات قبل را که حفظ نموده اید بررسی کرده و این کار را تا پایان جزء ادامه دهید۳-بعد از حفظ کامل جزء به مدت ۴ روز دوباره به بررسی صفحاتی که حفظ نموده اید بپردازید۴-با همین روش تا جزء ۵ پیش بروید و زمانی که جزء ۵ را حفظ نمودید،۱۰ روز را صرف بررسی جزء هایی که تا این زمان حفظ نموده اید بکنید.۵-بعد از اتمام ،تا جزء ۱۰ را همانگونه که گفته شد حفظ نموده و ۱۵ روز را صرف بررسی محفوظات خود نمایید.۶-بعد از پایان حفظ تا جزء ۱۵ ،لازم است ۲۵ روز را صرف بررسی محفوظات خود نمایید .۷-بعد از پایان حفظ تا جزء۲۰،مدت زمان ۳۰ روز به بررسی جزءهای قبل که حفظ نموده اید بپردازید.۸-بعد از پایان حفظ تا جزء۲۵ ، ۳۵ روز را صرف بررسی محفوظات خود نمایید.۹- بعد از حفظ کامل قرآن کریم ۴۵ روز را به بررسی محفوظات خود اختصاص دهیدبا طی مراحل بالا شما در ۱۰۰۰ روز میتوانید قرآن کریم را حفظ نمایید.پیشنهادات برای حفظ:۱- شما در حفظ هر جزء اختیار دارید ،اینکه مثلا ابتدا جزء ۱ را حفظ کنید یا جزء دیگری را و همچنین آزادی در انتخاب زمان و مکان۲-سعی کنید در زمان اوقات فراغت به حفظ بپردازید مثلا میتوانید بعد از نماز صبح ،بعد از نماز ظهر و… به حفظ بپردازید۳-از قلم وکاغذ برای یادداشت صفحات و جزء هایی که حفظ نموده اید استفاده نمایید.۴-در هنگام خواب میتوانید ایاتی که مایلید حفظ نمایید را به وسیله صوت (هندزفری)گوش دهید.۵-سعی کنید در حضور اساتید قرآنی تلاوت نمایید تا اشتباهات تجویدی و لحنی شما گرفته شود.۶-با خانواده و دوستان خود در حفظ مشارکت داشته و حتی میتوانید از جایزه هم بدین منظور استفاده کنید.۷-سعی کنید به ترجمه و تفسیر آیاتی که حفظ میکنید توجه کنید۸-سعی کنید نیت خالصی جهت تقرب به خدا داشته باشیدودر پایان از خدا خواستاریم که بتوانید با روش گفته شده قرآن کریم را به راحتی حفظ نموده و از ثواب دنیوی و اخروی آن بهره ببرید.
برچسب: