جمع بندی روح و ساخت سلول انسانی

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

فهمیدم . تشکر از تمام استادان و دوستان عزیز
جزاکم الله خیرا

پرسش
مدتی است که سخن از ساخت سلول زنده و هوش مصنوعی و انسان مصنوعی و اینهاست، با این وجود به نظرتون تکلیف روح که ما به آن اعتقاد داریم چه میشود؟
چطور یک عده ملحد که اعتقاد به جهان غیر مادی ندارند یک سلول زنده میسازن که میگن تمامش مصنوعی بوده و از طریق ترکیب چند ماده خاص و در شرایط خاص آن را ساخته­ اند؟


پاسخ

باید دید حقیقت مسئله چیست، مثلا سلول مصنوعی آیا تمام آن مصنوعی است یا فقط ژنوم آن مصنوعی است؛ چون در برخی از مقالات آمده است که ژنوم این موجودات مصنوعی هستند خب در این صورت موجود زنده فقط تغییر ژنتیکی داده شده است. یا اینکه منظور از انسان مصنوعی چیست، آیا با هوش مصنوعی مدیریت میشود، یا به همان هوش انسانی؟

در هر صورت این ساخته های بشری از دو حال خارج نیستند: یا حالت رباتیک دارند، یا غیر رباتیک

در صورت اول روحی در کار نیست، بلکه فقط هسته پردازش گر است، مانند هوش مصنوعی؛ در این نوع سازه ها که اصلا روحی وجود ندارد.
در صورت دوم روح وجود دارد، چون هر موجود زنده ای روح یا نفس دارد. منتهی این «روح» مخلوق انسان نیست، انسان فقط مقدمات تحقق ان را فراهم می کند چه از طریق طبیعی، و چه از طریق مصنوعی.
توضیح بیشتر این که هر چیزی که استعداد دریافت روح را دارا شود به او افاضه میشود؛ فرقی نمی کند از طریق طبیعی باشد یا مصنوعی؛ مثلا فرقی نمی کند انسان ازترکیب نطفه به دنیا بیاید یا یک سلول انسان گرفته شود و شبیه سازی شود در هر دو صورت دارای روح خواهد شد.

بنابراین انسان اگر روزی موفق بشود ماده بی جانی را غیر از طریق ترکیب نطفه به مرحله جنین برساند خب باز هم با رسیدن به این مرحله دارای روح خواهد شد؛ البته این روح از جانب خداوند افاضه خواهد شد؛ چون در قوانین و نظام آفرینش مسیر مهم نیست، استعداد آن موجود ملاک است.
همانطور که در مرگ و جدایی روح از بدن اگرچه این جدایی به دست خداوند است اما این انسان میتواند به روش های مختلف زمینه این جدایی را فراهم آورد، در تولد هم انسان میتواند یا از طریق ترکیب نطفه در رحم و مسیر طبیعی و یا از طریق آزمایشگاهی و غیر طبیعی این زمینه را محقق سازد.

اما در مورد قسمت دوم سوال باید توجه بفرمایید که ساخت سلول در گرو اعتقاد به روح نیست؛ روح مورد انکار ملحدین است؛ آنها موجود زنده را وابسته به «روح» نمیدانند. حتی خود انسان را هم فاقد روح میدانند و عقل و فکر و حیات و همه چیز را مادی توصیف می کنند. طبیعتا اینها چه موجود زنده ای از طریق طبیعی به وجود باید و چه از طریق مصنوعی آن را فاقد روح میدانند؛ و معتقدین به ماوراء الطبیعه و روح چه موجود زنده ای از طریق طبیعی به وجود بیاید چه از طریق مصنوعی آن را دارای روح میدانند.

به عبارت دیگر هر دو گروه مومنین و ملحدین قبول دارند که مسیر طبیعی و مصنوعی در روح دار بودن یا نبودن نقشی ندارد! مومنین که موجود زنده را روح دار میدانند می گویند همه آنها روح دار هستند؛ و ملحدین که موجودات زنده را روح دار نمیدانند می گویند همه آنها بدون روح هستند؛ هیچ کدام از این دو دسته بین طبیعی و مصنوعی بودن فرق نمی گذارند.
بنابراین اگر آنها سلولی بسازند از آنجا که معتقد به روح نیستند گمان میکنند همه ی آن را خودشان ساخته اند! این به مبنای آنها بر میگردد.

موضوع قفل شده است